PERUTTU RAMS&VKT-koulutus 10.3.2022

10.3.2022 12:00 - 10.3.2022 16:00

Malmitalo, Helsinki
250 €/henkilö (+ alv 24 %) €
Viherympäristöliitto ry

RAMS&VKT-koulutukset käynnistyvät – Tule keskustelemaan, miten viheralueiden kunnossapito muuttuu vai muuttuuko? Ilmoittaudu mukaan!

Viheralueiden kunnossapidon viherammattilaisille järjestetään vuonna 2022 koulutuksia viheralueiden kunnossapitoluokituksen RAMSin ja viheralueiden kunnossapidon työselostuksen VKT:n käytöstä.

Koulutuksessa perehdytään vuonna 2020 käyttöön otettuun RAMSiin ja vuonna 2021 käyttöön otettuun VKT:hen sekä tutustutaan niiden soveltamiseen kunnossapidon suunnittelu-, hankinta- ja käytännön töissä. 

Koulutus on puolen päivän mittainen ja se muodostuu lyhyistä aihepiirin alustusluennoista, jonka jälkeen kurssilaiset pohtivat kouluttajan opastuksella pienryhmissä, miten uusi luokitus ja työselostus kannattaa huomioida viheralueiden kunnossapitotehtävissä käytännössä.

Osallistujat voivat etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä ehdottaa itseään kiinnostavia aiheita tai kysymyksiä liittyen RAMSin ja VKT:n käyttöön. Kouluttaja valitsee näistä ehdotuksista kaksi eniten ehdotettua aihekokonaisuutta pienryhmätyöskentelyyn. Lisäksi pienryhmille on varattu mahdollisuus valita kolmanneksi käsiteltäväksi aiheeksi ryhmän itsensä valitsema asiakokonaisuus.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat RAMSin ja VKT:n sisällöt ja osaavat soveltaa niitä omissa kunnossapidon työtehtävissään. Tämän lisäksi koulutus on hyvä tilaisuus vaihtaa ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia kunnossapidosta eri puolilla maata toimivien kollegoiden kanssa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille viheralueiden kunnossapidon kanssa toimiville viheralan ammattilaisille.
Kouluttaja: Hanna Tajakka, Viher-Arkki.
Hinta: 250 € (+ alv 24%)

Vuonna 2022 koulutus järjestetään myös:

torstaina 3.3.2021, kello 12:00‒16:00Teams (etä)

Koulutus järjestetään, kun osallistujia on vähintään 15. Yhteen koulutustilaisuuteen mahtuu enintään 30 osallistujaa.

Koulutuksia järjestetään tarvittaessa myös tilauksesta. Jos olet kiinnostunut tilaamaan työpaikallesi oman koulutuksen, ota yhteyttä Viherympäristöliittoon. Lisätietoja koulutuksesta Viherympäristöliiton toimistosta info@vyl.fi.