Viherympäristöliiton KRL-työpaja 16.11.2021

16.11.2021 13:00 - 16.11.2021 15:30

Teams
Viherympäristöliitto ry

Ympäristöministeriö on pyytämässä lausuntoja koskien ehdotusta uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi, lausuntoaikaa on 7.12.2021 saakka. Viherympäristöliiton MRL-työryhmä on valmistelemassa lausuntoa, ja haluamme kutsua sidosryhmiä mukaan yhteiseen työpajaan aiheen tiimoilta. Työpaja järjestetään Teams-kokouksena.

 

Työpajan ohjelma:
klo 13               Tilaisuuden avaus
klo 13.15          Lyhyt johdatus KRL-lakiehdotukseen
klo 13.30          Työpajasessio 1 
klo 14               Työpajojen purku 1
klo 14.15          Tauko
klo 14.30          Työpajasessio 2
klo 15               Työpajojen purku 2
klo 15.15          Yhteenveto
klo 15.30          Tilaisuuden päätös 
 
Työpajasessioissa on tarkoitus pienemmissä ryhmissä pohtia lausunnolla olevaa lakiehdotusta eri näkökulmien valossa, siksi pyydämme tämän ilmoittautumisen yhteydessä esittämään ensisijaisen ja toissijaisen toiveen siitä, mihin aiheryhmiin toivoisit pääseväsi osallistumaan. Tämä siksi, jotta saisimme jokaiseen ryhmään sopivan kokoisen ja sisältöisen kokoonpanon. Löydät ilmoittautumislomakkeelta lyhyet kuvaukset kussakin työpajaryhmässä käsiteltävistä näkökulmista.
 
Lähetämme noin viikkoa ennen työpajaa vielä tutustuttavaksesi paketin, jossa esitämme nostoja viherrakenteeseen ja viherympäristöön liittyvistä lakiehdotuksen sisällöistä.

Ilmoittaudu