Toimijat

Ympäristörakentamisen hankkeen jokainen toimija – tilaaja, suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä – vaikuttaa valinnoillaan kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Tilaaja asettaa kestävän ympäristörakentamisen mukaiset tavoitteet ja vaatii niiden toteutumista.

Suunnittelijan ratkaisuilla on suuri merkitys, missä laajuudessa ympäristörakentamishanke toteutuu kestävän kehityksen mukaisesti. Suunnittelija vaikuttaa muun muassa kohteen materiaalivalintoihin, toteutusmenetelmiin ja kunnossapidon intensiivisyyteen sekä kohteen koko elinkaaren aikaiseen kestävyyteen ja kustannuksiin.

Rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa työskentelymenetelmien valinnalla, työkoneiden valinnalla ja kunnolla, hankintojen toteuttamisella sekä kasvillisuuden ja kasvualustan hoito-osaamisella on keskeinen vaikutus kestävän kehityksen toteutumiseen.

Jokaisella toimijaryhmällä on omat KESY-teesit.

Viheralan yhteiset KESY-teesit.