Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

2022 IFLA Europe Award Europarlamentin jäsenelle Sirpa Pietikäiselle

Vuoden 2022 IFLA Europe Award –palkinnon saajaksi on valittu Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen. Kuva: Sami Kero / HS

IFLA Europe – European Region of International Federation of Landscape Architects on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tukee ja edistää maisema-arkkitehdin ammattia kaikkialla Euroopassa. IFLA tunnustaa maisema-arkkitehtiopetuksen huippuosaamista ja edistää parhaita käytäntöjä kaikissa jäsenmaissa. Järjestöön kuuluu jäsenenä 34 kansallista maisema-arkkitehtuuriyhdistystä, jotka edustavat yli 18 000 maisema-arkkitehtiä.

IFLA Europe Award:in tavoitteena on tunnustaa sellaisten poikkeuksellisten ihmisten ja organisaatioiden työtä, jotka uskovat, että maisema-arkkitehtuurin alan tapa kokea ja nähdä maailmaa voi edistää kestävää kehitystä.

Kaupunki-, maatalous- ja maaseutu-, rannikko- ja luonnonmaisemat vaativat nyt asianmukaista suojelua, suunnittelua ja hoitoa enemmän kuin koskaan, kuten Euroopan maisemayleissopimuksessa on todettu vuonna 2000. Pariisin sopimus ja Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 2030 hahmottelevat selkeän etenemissuunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lieventäminen ja sopeutuminen ovat määritteleviä toimenpiteitä toisaalta kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja toisaalta ympäristömme sopeuttamiseksi uusiin ilmastoskenaarioihin.

Maisema-arkkitehdit pyrkivät löytämään uusia tapoja kestävyyden turvaamiseksi luontoa ja ekosysteemipalveluja arvostamalla, laadukkaiden ja terveiden maisemien tarjoamiseksi sekä säilyttääkseen kollektiivista muistia, perintöä ja kulttuuria sekä luoda paikkoja, jotka edistävät sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Maisema on kaikkien silmien keskipiste, ja maisema-arkkitehdeillä on paljon annettavaa asiantuntemuksensa ja kokonaisvaltaisen lähestymistapansa kautta. On välttämätöntä ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ja torjua ilmastonmuutosta ja ympäristökatoa sekä luoda strategioita ja toimia ilmastoneutraalin maanosan puolesta. Tuemme Pietikäisen Vihreämpien kaupunkien teemavuoden (European Year of Greener Cities) aloitetta korostaaksemme, että luonnon tuominen kaupunkeihin ja lähialueiden viherryttäminen on yksi suurimmista ja käyttämättömimmistä mahdollisuuksista parantaa Euroopan kansalaisten elämänlaatua ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen. Arvostamme hänen pyrkimyksiään lisätä uusien innovaatioiden tutkimuksen ja kehittämisen määrää ja laatua, yhdistää olemassa olevia aloitteita ja parhaiden käytäntöjen jakamista kaikkialla Euroopassa, mikä edistää ja luo viheralueiden arvostuskulttuuria sekä lisää viherinfrastruktuurihankkeiden määrää! Vihreä infrastruktuuri voi vastata moniin kaupunkiympäristön haasteisiin, kuten äärimmäisiin sääolosuhteisiin, luonnon monimuotisuutteen, hiilidioksidin pidättämiseen, saasteiden ja terveysriskien vähentämiseen yksinkertaisella, luontoon pohjautuvalla ja kustannustehokkaalla tavalla.

Kansalaisten elämänlaadun parantaminen edellyttää terveiden tilojen luomista ihmisiltä ihmisille. Luontoon perustuvia ratkaisuja sovellettaessa vihreä infrastruktuuri, kaupunkimetsät, kadut ja pienet puistot, aukiot ja puutarhat voivat vastata moniin näistä tarpeista. Luonnon ja ihmisen dynamiikan yhteensovittaminen kuuluu maisema-arkkitehdin työhön. Paikan ominaispiirteiden ja tarpeiden kokonaisvaltainen analysointi, korkealaatuisen ympäristön luominen sekä yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaadun parantaminen paikallisluonnetta säilyttäen ovat periaatteita, jotka ohjaavat parhaita maisema-arkkitehtuuriprojekteja.

Yhdessä voimme tuoda taitoja, mukaan lukien suunnittelu, rakentaminen ja tutkimus, sekä lisätä tietoa varmistaaksemme, että pyrkimyksemme parantaa planeettamme onnistuvat. IFLA EUROPE ja sen jäsenet ymmärtävät täysin Sirpan työn tärkeyden ja jaamme hänen näkemyksensä!

Palkinnon luovutustilaisuus järjestetään perjantaina 14.10.2022 klo 16.45 Aalto-yliopistossa osana Maisema-arkkitehtuuripäivää ja IFLA Europe General Assemblyä. Palkinnon luovuttaa IFLA:n Euroopan presidentti Katerina Gkoltsiou.

Lisätiedot:
Pirjo Malja
Pirjo.malja@la.europarl.europa.eu