Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Avoimet viheralueet tuottavat elvyttävää ympäristöä

Niityt ja maisemapellot ovat merkittävä osa viherverkkoja ja kaupunkiympäristöjä. Alueet muodostavat tärkeitä perinnemaisemia, joista osa omaa merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja. Pellot ja niityt ovat arvokkaita myös ympäristön viihtyisyyden, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Viheralueiden hoito kaupungeissa ja kunnissa on perinteisesti painottunut A-hoitoluokan rakennettujen viheralueiden ylläpitoon. B-hoitoluokan niityt ja pellot ovat monesti moniin hyötyihin nähden liian vähän hyödynnetty resurssi. Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö on myöntänyt avustusta ViherB -tiedotushankkeelle, jossa kerätään ja jaetaan ajantasaista tietoa B-hoitoluokan avoimista viheralueista. Näiden viheralueiden kunnossapito on edullista, ja pienillä panoksilla alueet voidaan saada tuottamaan merkittäviä lisäarvoja ympäristöönsä.

Tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä viheralan ammattilaisten tietoisuutta avoimien viheralueiden arvoista, luontopohjaisista ratkaisuista ja kunnossapidon käytännöistä. Arvostuksen myötä edistetään avoimien alueiden säilymistä tulevaisuudessa osana monimuotoista ympäristöä. Laadukas kunnossapito tuottaa avoimilla viheralueilla runsaasti ekosysteemipalveluita, kuten virkistyspalveluita, pölytyspalveluita, hiilen sidontaa, elpymistä, estetiikkaa ja inspiraatiota. Nämä alueet ovat usein myös asukkaiden suosiossa.

Hankkeen tiedotustoimenpiteisiin kuuluvat viheralan ammattilaisille suunnatut uusi työohjeisto, opintoretki, lyhytvideo, lehtiartikkelit, näyttelyosasto Viherpäivillä sekä sometiedotus. Selvitystyö toteutetaan opinnäytetyönä HAMK Lepaan yksikössä. Selvitystyö aloitettiin tekemällä kysely kuntiin, ja kyselyyn saatiin 26 vastausta. Kolmeksi tärkeimmäksi avoimien alueiden tuottamaksi ekosysteemipalveluksi nimettiin virkistys, ulkoilu ja elpyminen; maisema, luonnonkauneus ja estetiikka sekä kolmanneksi kulttuuriperintö. 64 % vastaajista arvioi, että avoimien viheralueiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Toisaalta vain noin puolet vastaajista ilmoitti, että lähes kaikki kohteet ovat kunnossapidon piirissä.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Viherympäristöliitto sekä ProAgria Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/MKN Maisemapalvelut. Hanke päättyy syyskuussa 2019.

Lisätiedot

Seppo Närhi                                        
pääsihteeri                                           
Viherympäristöliitto                               
seppo.narhi(at)vyl.fi                              
0400 419085                                             

Riikka Söyrinki
maisema-asiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi/MKN Maisemapalvelut
riikka.soyrinki(at)maajakotitalousnaiset.fi
040 744 7231