Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Biohiili on yksi lupaavimmista keinoista lisätä maaperän hiilivarastoa – Biohiiliopas tarjoaa käytännön ohjeita ja tietoa biohiilen käyttöön viheralalla

Kiinnostus biohiiltä kohtaan on jatkuvassa kasvussa ja siihen ladataan paljon toiveita ilmastonmuutoksen hidastamisen ja kiertotalouden edistämisen kannalta. Samaan aikaan viheralalla on ollut selkeä tarve biohiilen käyttöä koskeviin käytännön ohjeisiin ja tietoon. Viherympäristöliiton julkaisema ensimmäinen Suomen viheralalle suunnattu Biohiiliopas pyrkii vastaamaan tiedonjanoon.

– Biohiili on tällä hetkellä yksi lupaavimmista keinoista maaperän hiilivaraston lisäämiseen. Nopean ja pysyvän positiivisen ilmastovaikutuksen lisäksi se parantaa maaperän viljavuutta, ja sen avulla voidaan estää ravinnevalumia vesistöihin. Biohiilen lisääminen maaperään on nykyisellään heti käytettävissä ja toimivaksi tunnettu ilmastonmuutoksen hillinnän teknologia, toisin kuin monet muut lupaavat uudet keinot. Biohiili on siksi erityisen sopiva työkalu kaupunkien ja taajamien hiiliviisaan maankäytön ja rakentamisen keinovalikoimassa, sanoo Luonnonvarakeskuksen emeritusprofessori Kari Tiilikkala, joka oli mukana kirjoittamassa opasta.

Viheralalla biohiilillä on nykyisellään kaksi käyttöaluetta: hulevesialueiden suodatusrakenteet ja kasvualustat, joilla biohiilillä pyritään pidättämään ja sitomaan epäpuhtauksia hulevesistä, sekä muut kasvualustat, joissa toivotut edut liittyvät pääasiassa kasvien kasvuun ja hyvinvointiin. Biohiililtä toivotaan siis viheralalla ilmastohyötyjen lisäksi muitakin hyötyjä, jotka saattavat lyhyellä aikavälillä näyttäytyä vähintään yhtä merkittävinä.

Viher- ja ympäristösuunnitteluun, -rakentamiseen ja kunnossapitoon suunnattu biohiiliopas kokoaa yhteen ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa biohiilestä, sen tuotannosta, hyödyistä, ominaisuuksista ja toiminnasta osana maaperää viheralan näkökulmasta. Lisäksi oppaassa esitellään laaja kattaus suomalaisia biohiilen käyttö- ja pilotointikohteita eri puolilta Suomea. Esimerkit tuovat esille käytännön kokemuksia viherrakentamisen erilaisista kasvualustoista, kunnossapidosta, hulevesiratkaisuista ja viherkatoilta.

Biohiilioppaan on toimittanut MMT Anu Riikonen (Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmä) ja opasta ovat olleet rahoittamassa Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö sekä Viherympäristöliitto. Opas on vapaasti ladattavissa Viherympäristöliiton sivuilta

Lisätiedot:

Anu Riikonen
Vanhempi asiantuntija, MMT, Sitowise
+358 44 427 9056
anu.riikonen(at)sitowise.com