Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Espoon Kaitaanlaakson viheralueesta ideakilpailu maisemasuunnittelun opiskelijoille

Espoon kaupunki ja Lappset Group Oy järjestävät Kaitaanlaakson viheraluetta koskevan ideakilpailun, joka on suunnattu maisemasuunnittelun opiskelijoille. Tavoitteena on löytää suunnitelma, joka kehittää alueesta toiminnallisen puistoalueen. Suunnitelmassa tulee huomioida alueen tiivistyvä asuntorakentaminen, lisääntyvä virkistyskäyttö ja liito-oravien tuomat rajoitteet toimenpiteille. Viheralueiden esteettisyyden ja elämyksellisyyden lisäksi suunnitelmassa tulee pohtia nykyisten toimintojen tarkoituksenmukaisuutta.

”Ideakilpailuun perustuvalla hyvällä suunnittelulla haluamme edistää sitä, että alueen sekä nykyiset että uudet asukkaat ottavat vehreän puistoakselin omakseen edistäen alueen vahvan yhteisöllisyyden muodostumista.  Kaitaa–Iivisniemen kaltaisessa huomattavan muutoksen kokevassa alueessa se on erityisen tärkeää, sanoo Finnoon alueen kehittämisestä vastaava projektijohtaja Kimmo Leivo.

Kilpailuaika on 4.10.2018–7.1.2019. Kilpailun infotilaisuus järjestetään syksyllä Espoossa osana ”Sense of Place – viheralueet paikkatunteen luojina” -seminaaria. Kilpailun tulokset julkistetaan Viherpäivillä helmikuussa 2019.

Tiivistyvä ja kasvava kaupunginosa

Kaitaanlaakson ideakilpailun suunnittelukohde sijaitsee tulevan Kaitaan metroaseman läheisyydessä, Kaitaa–Iivisniemi -osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttöä ollaan tehostamassa. Tavoitteena on kehittää alueesta kaupunkimainen, yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja joukkoliikenteeseen tukeutuva asunto- ja työpaikka-alue. Uuden, vielä vahvistamattoman, osayleiskaavan mukaan alueelle tulee noin 6 000 uutta asukasta nykyisten, noin 3 500 asukkaan lisäksi. Finnoo–Kaitaa -vision mukaan uusien metroasemien lähiympäristöön tulee kaikkiaan noin 20 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Ideakilpailuja yli neljän vuosikymmenen ajan

Lappset on järjestänyt aluesuunnittelukilpailuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa 42 vuoden ajan. Konseptipäällikkö Aarni Mertalan mukaan ideakilpailu tukee kaupunkien, alan oppilaitosten ja yrityksen välistä yhteistyötä sekä antaa alan opiskelijoille kontaktipinnan aitoon suunnittelutehtävään.

”Tavoitteenamme on ollut löytää suunnittelukilpailuun kohteita, joissa viheralueet kietoutuvat tiiviisti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja maankäytön kysymyksiin. Kaitaanlaakson kilpailussa nämä keskeiset vaateet täyttyvät kaikin osin”, Aarni Mertala sanoo.

Lisätietoa täältä.