Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

FISE ja VYL yhteistyöhön

FISE ja Viherympäristöliitto ovat 21.6.2017 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen viheralan henkilöpätevyyksien toteamistoiminnasta. Yhteistyöllä halutaan laajentaa FISEn pätevyysvalikoimaa kattamaan myös viheralan henkilöpätevyyksiä. Rakennusalan nopeassa kehityksessä on varmistettava eri alueiden korkeatasoinen osaaminen. Viherrakentaminen on yksi kasvavista erityisaloista, jossa kaupungistumisen, kansainvälistymisen ja muiden maailmanlaajuisten trendien mukanaan tuomat haasteet lisäävät korkeatasoisen osaamisen tarvetta.

Ensimmäisenä uutena pätevyytenä perustetaan viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys. Julkinen sektori hankkii viher- ja ympäristörakennuttamisen palveluita yhä enemmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Myös kuntien ja kaupunkien omat organisaatiot tarvitsevat hankkeiden vaatimustason ja koon kasvaessa viheralan rakennuttajaosaamista. Yksityisellä sektorilla on niin ikään tarvetta parantaa viheralueiden tasoa ja kestävyyttä.

Viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys täydentää FISEn rakennuttajien pätevyystarjontaa. Entuudestaan järjestelmässä on yleisen rakennuttajan, infra-rakennuttajan ja talotekniikan rakennuttajan pätevyydet. Pätevyysvaatimusten valmistelun yhteydessä määritellään eri pätevyyksien väliset rajapinnat niin, että pätevyydet palvelevat mahdollisimman hyvin koko KIRA-alaa.

Uusi viher- ja ympäristörakennuttajan pätevyys rakennetaan samoin periaattein kuin FISEn muut pätevyydet. Pätevyys koostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Pätevyys on määräaikainen ja sitä uusittaessa on osoitettava, että on työkokemuksen lisäksi hankkinut osaamista päivityskoulutuksella. Tärkeää pätevyysjärjestelmässä on sitoutuminen FISEn eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Uuden pätevyyden sihteerijärjestönä toimii FISE. Pätevyyslautakunta kootaan FISEn taustajärjestöjen edustajista ja Viherympäristöliiton nimittämistä asiantuntijajäsenistä. Pätevyysvaatimusten viimeistely tehdään syksyllä ja tavoitteena on saada pätevyys julkistettua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Seuraavana uutena pätevyytenä kehitetään viheralan suunnittelijan pätevyys (työnimi). Sen pätevyysvaatimuksia luonnostellaan tällä hetkellä Viherympäristöliiton nimeämässä työryhmässä. Tulevaisuudessa voidaan perustaa myös muita viheralan henkilöpätevyyksiä alan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Seppo Nähi

pääsihteeri

Viherympäristöliitto ry

0400 419085