Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä edistetään uudella ohjelmalla

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttöä edistetään seuraavan viiden vuoden ajan uuden toimintaohjelman avulla. Toimintaohjelma tähtää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseen.

Ohjelmassa on 65 toimenpidettä, jotka kattavat laajasti koko kasvinsuojeluaineiden elinkaaren lupamenettelystä jätteiden käsittelyyn.

”Saimme toimintaohjelman valmisteluvaiheessa arvokkaita kommentteja eri tahoilta ja nyt julkisessa kuulemisessa niitä tuli vielä lisää. Lausunnoissa annettiin positiivista palautetta ohjelman rakenteesta ja yksittäisistä toimenpiteistä, kuten suunnitellusta kasvinsuojeluainerekisterin uudistamisesta ja sen ruotsinkielisestä versiosta. Lisäksi saimme ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi sekä tarkennuksia ja tarkentavia kysymyksiä toimenpiteisiin”, kertoo ohjelmaa Tukesissa valmistellut ylitarkastaja Pauliina Laitinen. ”Haluamme kiittää kaikkia toimintaohjelmaa kommentoineita henkilöitä ja tahoja”, hän lisää.

Kasvinsuojeluaineisiin liittyvä tekniikka kehittyy hurjaa vauhtia. Vielä joku vuosi sitten tuntui mahdottomalta ajatus siitä, että kasvinsuojeluaineita voitaisiin levittää kauko-ohjattavilla lennokeilla eli droneilla. Nyt toimintaohjelmassa esitetään muutosehdotusta kasvinsuojeluainelakiin, joka mahdollistaisi dronien käytön lentolevityksessä. Muutosehdotus tukisi ennen kaikkea täsmäviljelyä: dronet voivat kuvata viljelyaluetta, tunnistaa torjuttavat rikkakasvit tai kasvintuhoojien vioituksen ja tehdä tarpeen mukaan täsmäiskun kasvinsuojeluaineella. Tekniikassa on kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä, joiden takia dronien käyttö rajattaisiin alkuun koe- ja tutkimustoimintaan.

Kasvinsuojeluainelain muutoksen vaatii myös tietopalvelu, josta kasvinsuojeluaineiden myyjät ja valvojat voisivat tarkastaa, onko henkilö suorittanut kasvinsuojelututkinnon. ”Asiasta keskusteltiin paljon tutkintovaatimuksen tullessa voimaan pari vuotta sitten. Kasvinsuojeluaineiden myyjien pitää varmistaa tavalla tai toisella, että ostajalla on tutkinto suoritettuna. Julkinen tietopalvelu tutkinnon suorittaneista helpottaisi myyjien työtä, eikä ostajien tarvitsisi enää tuhlata aikaansa kadonneiden tutkintotodistusten metsästykseen”, pohtii Laitinen.

Kasvinsuojeluainerekisteriin parannuksia

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien näkökulmasta tärkeäksi uudistukseksi Laitinen nostaa kasvinsuojeluainerekisterin ja myyntipäällysten uudistamisprojektit. Rekisterissä on kaikki Suomessa käyttöön hyväksytyt kasvinsuojeluaineet. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjälle tarpeellisessa rekisterissä ei ole esimerkiksi ollut kunnollista hakutoimintoa.

Uudessa rekisterissä hakutoimintoa on tarkoitus parantaa siten, että haulla löytäisi helposti esim. tietylle viljelykasville hyväksytyt valmisteet tai valmisteet, joissa on jokin tietty käyttörajoitus. Myyntipäällysten uudistaminen tukee rekisterin uudistamista. Myyntipäällyksissä mm. käyttökohteita, käytön rajoituksia ja henkilönsuojainohjeita päivitetään ja uudistetaan yhdenmukaisemmiksi.

Toimintaohjelma pohjautuu torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiiviin. Tukes valmisteli toimintaohjelman yhteistyössä maatalousalan toimijoiden kanssa. Toimintaohjelma oli julkisessa kuulemisessa ja sitä kommentoivat mm. ministeriöt, virastot, tutkimuslaitokset, maatalousalan järjestöt ja ympäristöjärjestöt. Samalla valmistui vanhan toimintaohjelman raportti, jossa käydään kattavasti läpi vuosina 2011–2017 tehdyt toimenpiteet.

Kasvinsuojeluohjelma pdf.

Liittyvät uutiset