Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kaupunkipuiden ekosysteemipalveluita lasketaan Turussa ja Helsingissä

Puilla on suuri merkitys kaupunkikuvalle ja ne parantavat kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja laatua. Lisäksi ne sitovat ilmansaasteita ja hiiltä, vähentävät hulevesiä, vaimentavat melua ja suojaavat auringon paahteelta. Kaupunkipuiden ympäristöhyötyjen taloudellista arvoa ei kuitenkaan Suomessa tunneta. Tätä ryhdytään arvioimaan Turussa ja Helsingissä i-Tree -ohjelmiston avulla.

Kuvittele kaupunki kokonaan ilman puita. Tutkitusti tällainen ympäristö olisi pölyinen, meluinen ja stressaava.

Kaupunkisuunnittelussa ja ylläpidossa puiden ympäristöhyötyjä ei ole helppo huomioida, sillä niiden suuruudesta tai taloudellisesta arvosta ei Suomessa ole aiemmin tehty arvioita. Nyt näitä ryhdytään laskemaan Turussa ja Helsingissä.

Apuna arvioinnissa puurekisteritiedot ja koealat

Arvioinnissa käytetään Amerikassa kehitettyä i-Tree-ohjelmistoa. Sillä pystytään arvioimaan kaupunkitasolla esimerkiksi sitä, kuinka paljon puut sitovat hiiltä ja ilmansaasteita. Näin saadaan konkreettisia lukuarvoja ja voidaan miettiä, millaista puustoa kaupungissa tarvitaan hyvinvointimme kannalta. Ohjelmistoa on käytetty laajasti eri puolilla maailmaa ja tänä vuonna julkaistaan myös Pohjoismaihin sopiva versio.

Nyt alkavassa hankkeessa tullaan hyödyntämään i-Tree-ohjelmistoa eri tavoin. Sekä Turussa että Helsingissä käytetään kaupunkien omia puurekisteritietoja.

– Puurekisterimme sisältää noin 33 000 puun tiedot, kuten tarkan sijainnin, lajin, rungon läpimitan ja kuntotiedot. Tietoja tarvitaan kaupungin puuomaisuuden hallintaan ja hoidon suunnitteluun. Puurekisterin aloittamisesta asti meillä on ollut tähtäimessä, että tietoja tullaan käyttämään myös puiden ekosysteemipalveluiden arviointiin, kertoo Turun kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö.

Helsingissä puurekisteritietojen lisäksi arviointia tarkennetaan inventoimalla koealoja, joista katsotaan muun muassa puiden latvusmitat, pensaskerros ja maanpinnan laatu. Nämä tarkentavat arvioita esimerkiksi hiilen- ja ilmansaasteiden sidonnasta ja hulevesien vähentämisestä.

 – Tarvitsemme tietoa kaupunkipuiden ympäristöhyötyjen taloudellisesta arvosta suunnittelun ja ylläpidon tueksi. Meidän on pystyttävä osoittamaan, miten vaikkapa kaupunkirakenteen tiivistyminen vaikuttaa kaupunkipuuston toimintaan, ylläpidon vaatimuksiin ja sitä kautta ympäristön laatuun ja asukkaiden hyvinvointiin, toteavat Helsingin kaupungin puuasiantuntijat Minna Terho ja Juha Raisio.

Kaupunkipuiden hyötyjä kartoitetaan Pohjoismaissa

Suomessa tehtävä työ liittyy laajaan 3-vuotiseen pohjoismaiseen hankkeeseen, jota johtaa Ruotsin maatalousyliopisto SLU. Kaupunkipuiden hyötyjä lasketaan Ruotsissa 12 kaupungissa sekä Oslossa ja Kööpenhaminassa.

Suomen osuutta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke). Laajaa aineistoa tullaan käyttämään kahdessa opinnäytetyössä. Väitöstutkimustaan tekee tutkija Miia Mänttäri (HY/Luke).

– Tulen tarkastelemaan myös, miten kaupunkipuuston monilajisuus vaikuttaa ekosysteemipalveluihin. Kesä kuluu koealoja inventoiden yhdessä tutkija Anu Riikosen (HY) kanssa, kertoo Mänttäri.

Turussa opiskelija Inkeri Salo (HY) mittaa opinnäytetyötään varten Kupittaan puiston yli 1000 puuta latvusmittoineen kesän aikana. Tuloksena saadaan arvio siitä, mikä on laajan, yhtenäisen puistoalueen merkitys muun muassa ilmanlaadulle.

Yhteystiedot:

Helsinki
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija
minna.terho@hel.fi
puh. 09 310 39527

Juha Raisio, puuasiantuntija
juha.raisio@hel.fi
puh. 09 310 38431

Turku
Aki Männistö, puuasiantuntija
aki.mannisto@turku.fi
puh. 044 9072694

Tiedote ePressissä