Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Koronan vaikutukset viheralalla

Koronapandemia vaikuttaa nyt kaikkialla, myös viheralalla. Vaikutukset ovat moninaisia ja vaihtelevat myös viheralan sisällä. Työtapoja on jouduttu muuttamaan ja töitä on siirretty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien päähän, mutta monissa alan töissä se ei ole mahdollista.

Vaikutukset kuntasektoriin viiveellä

Kunta-alan viheralaan liittyvät suunnittelu- ja rakennushankkeet etenevät monissa kunnissa toistaiseksi normaalisti. Vaikutukset tulevat näkymään loppuvuodesta ja tulevina vuosina, koska kuntien tulot jäävät ennakoituja pienemmiksi. Uusien hankkeiden käynnistämisessä ollaan varovaisia. Lisähankaluutta aiheuttavat mahdolliset lomautukset ja sen vaikutukset määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen. Kausityövoiman tarve lähinnä rakentamisessa ja kunnossapidossa on suuri ja kausi on jo alkanut. Muutokset kuntataloudessa heijastuvat pidemmällä aikavälillä laajasti viheralaan aina suunnittelusta kunnossapitoon.

Haastavin tilanne taimituotannossa

Taimituotannossa on erityisen haastava tilanne kausityövoiman saatavuudessa. Vakiintuneen ulkomaisen työvoiman puuttuessa osa tuotannosta voi jäädä toteutumatta. Kevään ja kesän taimitoimitukset hoidetaan, mutta työvoimapula voi aiheuttaa hankaluuksia tulevien vuosien tarjontaan. Moni yritys voi joutua lopettamaan toimintansa pysyvästi, tuotteista tulee pulaa ja hinnat nousevat. Tällä hetkellä on ratkaisevaa, kuinka hyvin kotimaasta saadaan kyvykästä kausityövoimaa ja saadaanko ulkomailta kausityöntekijöitä Suomeen.

Suunnittelussa ja rakentamisessa toistaiseksi hyvä tilanne 

Suunnittelutyössä koronan vaikutukset näkyvät viiveellä ja tähän saakka työtilanne on ollut hyvä. Joitain suunnitteilla olleita projekteja on kuitenkin jo keskeytetty odottamaan, miten yleinen taloustilanne kehittyy. Kuntatalouden kehitys vaikuttaa merkittävästi siihen, miten korona tulee vaikuttamaan suunnittelupuolella. 

Viher- ja ympäristörakentamiseen pandemian vaikutukset eivät ole vielä iskeneet pahasti. Uusia työhakemuksia on tullut paljon alan ulkopuoleltakin. Kuluttajapuolella kauppa on toistaiseksi kasvanut, kun monella on nyt ylimääräistä aikaa ja rahaakin. Ongelmia on aiheuttanut lähinnä se, että nyt tavallisen flunssankin takia joudutaan töistä olemaan pois pidempiä aikoja, mikä aiheuttaa paikoin resurssipulaa.

Jatkossa mahdollinen yksityisen ostovoiman heikentyminen heijastuu rakennusalaan ja suunnitteluun. Vaikutukset voivat näkyä jo syksyllä tai mahdollisesti vasta vuoden päästä. Kiinteistöpalvelualalla on jo havaittavissa varovaisuutta tilauksissa. Taloyhtiöiden yhtiökokoukset ja samalla päätöksenteko siirtyvät.

Puunhoitoalalla kahdensuuntaisia vaikutuksia

Puunhoitoalalla on yksityissektorilla nähtävissä kahdensuuntaista vaikutusta: joitain tilauksia perutaan säästösyistä, etenkin maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin painottuvan enemmän alan vilkastuminen etenkin kaupunkialueilla, jossa uusia tilauksia on tullut, koska ihmisillä on enemmän aikaa laittaa omaa pihaa kuntoon. 

Työtapoja on jouduttu muuttamaan. Yrittäjä on saattanut luopua esimerkiksi nostolavatyöstä väliaikaisesti, koska siinä ei voi pitää turvaväliä. Isommalla työpaikalla on saatettu porrastaa tauot ja työhöntulo- ja lähtöajat, jotta vältytään ruuhkalta sosiaalitiloissa.

Julkisella sektorilla vaikutukset näkyvät viiveellä myös puunhoitoalalla. Puunhoito ainakin osittain katsotaan myös yhdeksi strategiseksi toiminnoksi, samoin kuin esimerkiksi kaupunkialueiden puhtaanapito, joten se täytyy pitää toiminnassa myös poikkeustilanteessa.   

Seurakuntien hautaustoimessa varautumista ja uusia järjestelyitä

Seurakuntien hautaustoimissa koronan vaikutukset ovat olleet merkittävät. Hautaustoimi kuuluu valtioneuvoston kriittisten toimialojen listalle eli hautaaminen on turvattava ja taattava kaikissa tilanteissa Suomessa.

Hautaustoimessa on varauduttu mahdolliseen vainajien määrän nousuun, joka vaikuttaa mm. haudankaivuuseen ja kylmäsäilytyskapasiteettiin. On laadittu varautumissuunnitelmia ja selvityksiä ja ohjeistettu omaisia, hautaustoimistoja sekä muita yhteistyötahoja aina vainajien käsittelystä kokoontumisrajoituksiin. Lisäksi on tehty normaalit ajankohtaan kuuluvat hautausmaiden viheralueiden sekä hautojen hoito- ja istutustyöt, kausityön rekrytointi sekä haudattu vainajat. Kiireettömiä töitä on osin jouduttu siirtämään eteenpäin.

Koulutuksessa ja digiloikka 

Viheralan koulutuksessa pandemia sai aikaan kunnon digiloikan nopealla aikataululla, kun kaikki lähiopetus on peruttu ja siirrytty etäyhteyksien päähän. Erityisiä haasteita on käytännön työtehtävien etäopettamisessa, opiskeluun liittyvien työelämäjaksojen toteutumisessa ja opintoihin liittyvien näyttöjen suorittamisessa. Monissa oppilaitoksissa näitä on siirretty suoritettavaksi myöhemmin, mikä voi johtaa valmistumisen siirtymiseen. Jotkut työelämän edustajat ovat hyödyntäneet koronatilanteen aiheuttaman hiljaisemman jakson hakeutumalla verkossa toteutettaviin täydennyskoulutuksiin. Koulutuksen järjestäjille tilanne voikin poikia jonkin verran verkkotäydennyskoulutuksien lisäkysyntää.

Vallitseva tilanne on synnyttänyt uusia avauksia työpaikkamarkkinoille. Puutarha- ja viheralalle tarjotaan nyt ilmaisia sähköisiä työnvälityspalveluja, joiden avulla lisäapua tarvitsevat toimijat tavoittavat valmiin kumppaniverkoston kautta tuhansia töitä vailla olevia tekijöitä ympäri Suomen. Tällaisia uusia palveluita ovat mm. SAWOTTA, TöitäSuomesta.fi sekä Maatilalle.fi.

Kaupunkilaisille viheralueet tärkeämpiä kuin koskaan 

Viheralueiden käyttö on nyt suurta. Suomalaiset ovat viettäneet ennätyspaljon aikaa lähiympäristössä, puistoissa ja ulkoilualueilla. Retkeily on lisääntynyt ja suosituimpien retkeilyalueiden ruuhkautuessa nuotiopaikkoja on jouduttu jopa sulkemaan. Virkistyskäytön lisääntyessä kenties pysyvämminkin, korostuvat lähimetsien hoidossa virkistyskäyttöä tukevat hoitotavat entisestään. 

Kaupunkialueiden viheralueiden määrä, laatu ja saavutettavuus ovat pinnalla keskusteluissa. Kaupunkivihreän tuottamat monet hyödyt on jo laajasti tunnistettu. On tärkeää, että viheralueiden merkitys otetaan vielä vahvemmin osaksi päätöksentekoa ja lainsäädäntöä.

 

Julkaistu 5.5.2020. Lisätty tekstiä haustaustoimen osalta 12.6.2020