Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Maisema-arkkitehtipula nousee esiin arkkitehtuurin alan työvoimatarveselvityksessä

Arkkitehtuurin alan työvoimapula pahenee kuluvan vuosikymmenen aikana ja maisema-arkkitehtuurin työvoimapula on jopa muuta arkkitehtuurin alaa suurempi, alan osaamis- ja työvoimatarpeita kartoittanut selvitys paljastaa. Vastauksena osaajapulaan selvityksessä suositellaan muun muassa maisema-arkkitehtuurin maisterikoulutuksen opintoväylän avaamista uudelleen hortonomeille ja muille lähialojen kandidaatintutkinnon suorittaneille.

Maisemarakentamisen arvioitu henkilöstömäärän kehitys Arkkitehtuurin alan osaamistarpeet ja työvoima -raportissa (FCG Finnish Consulting Group Oy, 17.1.2023).

Arkkitehtuurin alan työnantajille – sekä yksityisellä että julkisella sektorilla – suunnattuun kyselyyn vastanneista selvä enemmistö koki, että arkkitehtuurin alan osaajia valmistuu liian vähän yliopistosta. Suurin puute on maisema-arkkitehdeista, joita koulutetaan tällä hetkellä vain Aalto-yliopistossa. Maisema-arkkitehtien koulutusmäärät ovatkin Suomessa merkittävästi alhaisemmat kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka alalla vallitsee tilastollisesti täystyöllisyys. Aloituspaikkoja on lisätty arkkitehtitutkintoa tarjoavissa yliopistoissa mutta viimeisimmässä yhteisvalinnassa kaikkia maisema-arkkitehtuurin aloituspaikkoja ei tullut täytettyä.  Alhainen hakijamäärä selittyy todennäköisesti Aalto-yliopiston arkkitehtuurikoulutuksen vetovoimaisuudella ja sillä, että maisema-arkkitehtuurin ala ei ole vielä tarpeeksi tunnettu ja näkyvä.

Selvityksen mukaan tulevaisuudessa tulisi panostaa maisema-arkkitehtuurin alan koulutukseen ja näkyvyyteen ja kehittää opiskelijavalintaa niin, että saadaan valittua riittävästi maisema-arkkitehtuurista ensisijaisesti kiinnostuneita. Maisema-arkkitehtuurin maisterikoulutuksen väylä tulisi avata hortonomeille ja muille lähialojen, kuten maantieteen, kandidaattitutkinnon suorittaneille. Selvityksen mukaan olisi myös perusteltua pohtia, olisiko toiseen yliopistoon avattava maisema-arkkitehtuurin linja tarpeellinen.

Arkkitehtuurin alan osaamistarpeiden selvittäminen on yksi Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 2022–2035 toimenpiteistä. Sen tavoitteena on selvittää alan ammattilaisten osaamista, kehittää jatko- ja täydennyskoulutusta sekä mitoittaa arkkitehtuurin alan koulutusten sisäänottomääriä vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeita.

Selvitys toteutettiin Suomen Arkkitehtiliiton ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n aloitteesta. Selvityksen toteutukseen osallistuivat lisäksi suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö SKOL, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Kuntaliitto, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus TAIKE. Työssä olivat edustettuina myös kaikki arkkitehtuurin alan opetusta Suomessa tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Arkkitehtuurin alan osaamistarpeet ja työvoima -raportti (pdf)

Arkkitehtuurin alan osaaminen ja työvoimatarve -webinaarin 13.2. materiaalit (pdf)

Lisätietoja:

Pia Kuusiniemi, puheenjohtaja, Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry MARK
pia@maisema-arkkitehtiliitto.fi, 040 558 4848

Lisätietoja kyselystä ja selvityksestä:

Jarno Parviainen, tutkija, Finnish Consulting Group FCG, 050 436 1473