Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Näin edistät ekologisesti kestävän ympäristön toteutumista omassa kotipihassa

Jokainen voi parantaa ympäristön laatua omassa kotipihassaan. Hyvinvoiva ekosysteemi tuottaa ihmisille ja eliöille elintärkeitä palveluja ja pihat ovat osa tätä kokonaisuutta. Pienilläkin teoilla on merkitystä, kun halutaan edistää eri lajien viihtymistä rakennetussa ympäristössä!

Erityisesti tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on tärkeää, että pientaloalueiden luonnon monimuotoisuus säilyy ja hulevesiä hallitaan paikallisesti. Monimuotoisuutta voi lisätä ja ylläpitää monipuolistamalla kasvillisuutta ja luomalla elinympäristöjä hyönteisille ja eläimille. Perhospuutarhat, hyönteishotellit ja lahopuutarhat edesauttavat hyönteisten elinympäristöjen syntymistä. Hulevesiä voi hyödyntää tai käsitellä sadepuutarhojen ja viherkattojen avulla. Suosimalla luonnonkasveja, paikallisia lajeja ja lajikohtaisia kasvualustoja, ympäristöömme muodostuu suotuisia pienilmastoja ja monimuotoisia elinympäristöjä.  

Viisi vinkkiä kestävän kotipihan edistämiseksi

Perhospuutarha 

Perhosniityn perustaminen lisää luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa elinympäristöjä uhanalaisille perhosille ja muille hyönteisille sekä kukkivien niittyjen kasveille. Perhoset, heinäsirkat ja muut niittyhyönteiset sekä kukat, heinälajit ja laulava linnusto ovat toisistaan riippuva kokonaisuus. Niityn hyönteiset edesauttavat osaltaan lintujen olemassaoloa kaupunkiympäristössä.  

Tee näin:  

 • Perusta perhosniitty aurinkoiselle ja vähäravinteiselle maaperälle tontin käyttämättömään kohtaan.  
 • Kylvä kotimaisia lajeja, kuten kaunokkeja, maksaruohoja, neilikoita, pietaryrttiä, päivänkakkaraa ja hiirenvirnaa.   

Hyönteishotelli 

Hyönteiset ovat välttämättömiä luonnon ekologiselle tasapainolle. Kaupungistumisen ja ihmisten yksipuolisen pihanhoidon myötä hyönteisten luonnolliset talvehtimis- ja pesäpaikat ovat vähentyneet. Luonnonmateriaalista käsintehdyt hyönteishotellit tarjoavat luonnollisen pesimä- ja suojapaikan puutarhan hyvinvoinnin kannalta tärkeille hyönteisille.  

Tee näin:  

 • Rakenna hyönteishotelli esimerkiksi osaksi tukimuuria tai puuaitaa, mieluiten aurinkoiselle ja suojaisalle paikalle.  
 • Rakenna kehikkoon erikokoisia osioita, joista löytyy luontaisesti erilaisia koloja hyönteisten suojapaikoiksi. Kolojen materiaalit voi valita sen mukaan mitä hyönteisiä puutarhaan halutaan.  

Lahopuutarha 

Lahoava puu tuo puutarhaan monipuolisuutta. Lahoamisessa mukana oleva monipuolinen eläinten, sienien ja pieneliöiden lajisto palauttaa kuolleen eloperäisen aineen sisältämiä ravinteita kasville käyttökelpoiseen muotoon. Lahopuun kolovälit tarjoavat elinpaikkoja taantuneille lajeille sekä lintulajeille.  

Tee näin:  

 • Käytä lahoavaa puuta vaarattomissa piharakenteissa, kuten kasvimaan rajauksessa.  
 • Kaadetun puun tyvi voidaan jättää pökkelöksi tai korkeaksi kannoksi tai pihan voi rajata lahopuuaidalla. 
 • Rungon osia voi jättää koristekasvialueille 

Sadepuutarha 

Tiivis rakentaminen ja päällystetyt pinnat lisäävät pintavalunnan määrää ja vähentävät pintavesien imeytymistä maaperään, mikä johtaa pohjaveden pinnan alenemiseen. On tärkeää imeyttää ja viivyttää tontin hulevesiä luonnonmukaisesti. Sadepuutarhan kasvillisuus haihduttaa ja tukee veden imeytymistä, ja voi siten olla samalla sekä veden hallintarakenne että katseenvangitsija.  

Tee näin:  

 • Sijoita sadepuutarha vähintään kolmen metrin päähän rakennuksista. Veden käsittelyn voi hallita pelkillä maastonmuotoilulla tai maaperän vaihdoksella ja salaojituksella.  
 • Valitse veden kestäviä kasveja: pajuja, kurjenmiekkoja, rantakukkaa tai heiniä. Hulevesiä voi hallita myös erilaisilla rakenteilla, kuten kennostoilla tai vesialtailla sekä maanalaisilla lokerikoilla. 

Viherkatto 

Viherkatot sitovat ja viivyttävät sadevettä ja hillitsevät rankkasateiden kaupunkitulvia. Katto suodattaa ilmansaasteita ja parantaa ilmanlaatua, toimii ääneneristäjänä sekä tarjoaa elinympäristöjä eläimille ja kasveille. Viherkatto toimii myös lämmönsäätelijänä, suojaa uv-säteilyltä sekä pidentää kattopinnan elinikää.  

Tee näin:  

 • Sijoita kattorakenteen alle vedeneriste. Yksinkertainen viherkatto koostuu juurisuojasta, kasvualustasta ja kasvillisuudesta.  
 • Suunnittele monipuolinen lajisto ja lisää puupalikoita antamaan suojaa ja kasvuolosuhteita hyönteisille. Suosi monipuolisesti kotimaisia, lähiseudun kasvilajeja, kuten ahomansikkaa, neilikoita, päivänkakkaraa ja kangasajuruohoa.  

Kestävän kotipihan elementit esitellään heinäkuun aikana Viherympäristöliiton somekanavissa.   

Kestävä kotipiha -esite on osa Viherympäristöliiton Kestävän ympäristörakentaminen -hanketta. Tiedot perustuvat pääosin Charlotta Tannerin Aalto-yliopistossa tekemään harjoitustyöhön ”Elävä ja ekologinen pientaloalue”.   

Kestävä kotipiha -esite (pdf) 

Viherympäristöliiton Facebook 
Viherympäristöliiton Twitter 
Viherympäristöliiton Instagram 

Lisätiedot:

Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry
puh. 0400 419085, seppo.narhi@vyl.fi