Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työpaja Porin asuntomessujen AsukasAreenalla 12.7.: Riittävä viheralueiden määrä turvattava maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa

Ympäristöministeriön hiljattain julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan suomalaisille rakkainta luontoa ovat kodin lähistöltä löytyvät viheralueet ja oma piha. Lähiluonnon, oman kodin pihan ja läheisten virkistysalueiden arvostus heijastuu myös siihen, että selvän enemmistön (86 %) mielestä luonto tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon kaupunkeja kehitettäessä.

Porin asuntomessujen AsukasAreenalla Viherympäristöliitto ry:n ja Porin kaupungin yhteisessä MRL-työpajassa käsitellään käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusta. Viherympäristöliitto haluaa vahvasti vaikuttaa heti alusta alkaen keskusteluun buustaamalla viherrakenteeseen, viheralueisiin ja maisemaan liittyvää keskustelua.

Viherympäristöliitto on mukana ympäristöministeriön nimeämässä MRL:n sidosryhmäfoorumissa ja Porin työpajassa 12.7. kerätään materiaalia vaikuttamisen tueksi.

– Työpajan tavoitteena on kiteyttää ajatuksia siitä, mikä rooli viherrakenteella ja maisemalla on kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa. Työpajassa pohditaan, mitä nämä näkökulmat tarkoittavat erilaisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi täydennysrakentaminen erilaisilla alueilla (kasvavat kaupungit – maaseutu) ja eri kaavatasoilla, Viherympäristöliiton MRL-työryhmän puheenjohtaja, maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski kertoo.

– Viherrakenne on monitoiminnallinen kaupunkirakenteen taso, joka ei noudata hallinnollisia ja kaavallisia rajoja – työpajassa lähestytään sitä, miten tällaista ”elementtiä” tulisi suunnitella tulevaisuudessa, jotta turvataan viihtyisä ja hyvinvointia tukeva elinympäristö, vahvistetaan kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä maksimoidaan viherrakenteen potentiaali tuottaa meille ihmisille hyötyjä eli ekosysteemipalveluja. Niihin kuuluvat mm. ilmaston säätely, vesien kierron säätely sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta, Vallinkoski jatkaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä Viherympäristöliitto haluaa tuoda vahvan panoksensa keskusteluun heti alusta alkaen  ja haluaa edistää viherrakenteeseen, viheralueisiin ja maisemaan liittyvää keskustelua.

– Työpajassa keskustellaan, miten voidaan turvata kaikille rakennetussa ympäristössä asuville riittävä viheralueiden määrä, niiden saavutettavuus ja monipuolisuus ihmisen ja luonnon kannalta sekä se, että viher- ja virkistysalueet ovat riittävän lähellä kotia. Tarvitsemme varmasti vähintään yksiselitteisiä ohjeita ja suosituksia, Viherympäristöliitto ry:n pääsihteeri Seppo Närhi lisää.

Viherympäristöliitto ry:n ja Porin kaupungin yhdessä järjestämä MRL-työpaja on Porin asuntomessuilla AsukasAreenalla 12.7. klo 10.00 – 12.00.

Lisätiedot:

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 050 584 8822
Pääsihteeri Seppo Närhi, puh. 0400 419085

Kuvat Porin asuntomessualueelta. Kuvaaja: Katja Pesonen.