Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Taimistoviljelijöiden strategiatyön keskeiset skenaariot ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä

Taimistoviljelijät kokoontuivat toimialan strategiatyön äärelle maaliskuussa. Aiemmin on pohdittu yhdistyksen tulevaisuutta, mutta nyt paneuduttiin koko toimialan näkymiin.

Keskeisimmäksi skenaarioksi nousi ilmastonmuutos ja sen ohjaava vaikutus toimialan tuotantoon. Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät. Kuivuus, tuuli ja liiallinen sade hankaloittavat eri työvaiheita. Kasteluveden saatavuudesta tulee alueellisesti tuotanto rajoittava tekijä. Veden lisäksi polttoaineiden ja lannoitteiden saatavuus heikkenee globaalilla tasolla ja hinnat nousevat. Tosin muutosten arvioidaan olevan muualla vielä voimakkaampia kuin Suomessa. Nykyiset ja uudet kasvitaudit ja tuholaiset lisääntyvät.

Viljelijät näkivät ilmastonmuutoksen pahimmaksi uhkaksi toimialalle. Kielteisimmät vaikutukset kohdistuvat kasvinterveyteen ja kriittisten tuotantopanosten kuten kasvualustamateriaalien saatavuuteen. Kasvuturpeen saatavuus koetaan erityiseksi ongelmaksi. Koko toimialan kannalta on tärkeintä sopeutua muuttuviin sääolosuhteisiin. Tässä yhteydessä viljelijät näkivät parhaimpina mahdollisuuksina Suomen oloihin sopeutuneiden kasvien tuottamisen sekä yrittäjien välisen yhteistyön tehostamisen kattavan ja asiakkaiden edellyttämän tuotevalikoiman saavuttamiseksi.

Vihreä siirtymä kasvun ajurina

Vihreä siirtymä lisää kasvillisuuden käyttöä ja viheralueita. Vihreän ajattelun lisääntyminen luo kasvavia markkinoita taimituotannolle. Kaupungistuminen jatkuu ja kaavoitus ohjaa yhdyskuntarakennetta. Kaupunkien tiivistymisen myötä yksityispihojen taimikulutus vähentyy, mutta julkinen viherrakentaminen kasvaa huomattavasti. Ilmastoviisaassa kaupunkirakenteessa kasvien käyttö monipuolistuu ja sen myötä taimistojen tuotekehitykselle avautuu uusia mahdollisuuksia. Monivuotisen kasvillisuuden merkitys lähiympäristössä ymmärretään myönteisenä terveydelle ja hyvinvoinnille. Tämä yhdistettynä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja monivuotisten istutusten ilmastonmuutosta hillitsevään vaikutukseen, lisäävät kasvillisuuden arvostusta. Tämä kokonaisuus mahdollistaa taimien hinnoittelumallin muutoksen, mikä johtaa kannattavaan liiketoimintaan taimistoviljelyssä.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jyri Uimonen
puh. 040-827 4833, jyri.uimonen(at)puutarhaliitto.fi