Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työntekijöiden oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille – työnjohtajien ohjausvalmennuksesta hyviä kokemuksia

Viheralalla on jatkuva pula osaavasta työvoimasta. Alan sesonkiluonteisuus ja kasvava kysyntä on johtanut siihen, että yritysten täytyy rekrytoida myös työntekijöitä ilman aikaisempaa alan ammattiosaamista. Työpaikolle tulee myös opiskelijoita kehittämään osaamistaan. Alan ammattilaiseksi opitaan täten entistä enemmän työpaikoilla. Työnjohtajien ohjaustaitojen kehittämiseksi pilotoitiin ohjaamisen valmennusohjelma heinä-syyskuussa 2022. Valmennusohjelma on osa TYÖ2030 toimialahanketta JATKUMO – jatkuvan oppimisen kehittämisen työkaluja työpaikoille.

Niin uusien kuin vanhojenkin työntekijöiden ohjaaminen oppimaan ja kehittämään osaamistaan on siirtymässä yhä enemmän osaksi työnantajien hr-toimintaa. Tämä muutos vaatii organisaatioita huomioimaan jatkuvan oppimisen tarpeet ja niiden toteutuminen. Työnjohtajilta tarvitaan ammattiosaamisen ja projektijohtamisen lisäksi ihmisten ohjaustaitoja. 

Ohjaamisen valmennusohjelman tavoitteena oli tarjota työnjohtajille uutta näkökulmaa ja käytännön neuvoja työntekijöiden ja työssä oppijoiden ohjaamiseen. Tavoitteena oli, että valmennuksen aikana osallistujat muuttavat työtapojaan niin, että he näkevät ohjaamisen olennaisena osana omaa ammatillista osaamista. Tärkeiksi aiheiksi nousivat mm. ohjattavan osaamisen lähtötason tunnistaminen ja sen huomioiminen ohjaustavassa ja palautteen annossa. 

Valmennuksen toteutustapa räätälöitiin kiireisille työnjohtajille sopivaksi. Tapaamiset järjestettiin verkossa, pienissä ryhmissä, puolen tunnin sessioina joka toinen viikko. Lisäksi järjestettiin yksi lähitapaaminen, jossa käytiin dialogia valmentajan kanssa oman ohjaamisen kehittymisestä ja jatkokehittämistarpeista sekä tehtiin huomioita organisaatiotason prosessien kehittämiseksi. Valmennus kesti kolme kuukautta keskellä viheralan kuuminta sesonkiaikaa. Ajankohta oli tarkoin valittu, sillä sesongin keskellä asiat sai vietyä heti käytäntöön.  

Yksi valmennusohjelman pilotissa mukana olleista yrityksistä oli TerraWise Oy. Yrityksessä on tunnistettu tarve lisätä työnjohtajien ohjausosaamista mm. työllistämisen kuntakokeilun työllistämisvelvoitteita sisältävien urakoiden johdosta. 

– Hyvä ohjaus tuottaa ammattitaitoisia työntekijöitä ja sitä kautta sekä esimiehet että työntekijät voivat paremmin työssä. Työntekijä myös sitoutuu työhön ja yritykseen paremmin, kun hän huomaa, että yritys satsaa häneen, kertoo TerraWise Oy:n HR-päällikkö Jonna Uotila. 

Tekijöitä ei löydy, jos yrityksellä ei ole valmiuksia ohjata 

Tulostavoitteisilla aloilla työntekijöiltä odotetaan täyttä työpanosta ensimmäisestä päivästä lähtien, eikä kouluttautumisen ja ohjaustyön etuja yritykselle aina nähdä. Varsinkin pienillä yrityksillä on usein haasteita löytää aikaa ja resursseja ohjaustyöhön työvoimapulan keskellä. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut ja ohjausosaamisen tarve työpaikoilla kasvaa. 

Valmennukseen osallistuneet kertoivat saaneensa vahvistusta ajatukselle, että vastuu hyvien työntekijöiden saamisesta ja osaamisen kehittämisestä on yrityksellä itsellään ja siihen kannattaa satsata. 

–  Valmennukseen osallistuneiden työnjohtajien ajattelu on muuttunut, ja he ovat aiempaa valmiimpia ottamaan eri taustaisia ohjattavia vastaan ja tunnistamaan ohjaustarpeita. Aletaan vähitellen ymmärtämään, ettei huipputyöntekijöitä ole valmiina olemassa vaan meidän täytyy itse niitä tuottaa. Tämän sisäistäminen vaikuttaa myös motivaatioon ohjata työntekijöitä, toteaa TerraWise Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Saarinen. 

Valmennuksesta tarttui mukaan myös konkreettisia neuvoja ohjaustyöhön. Mieleen jäi muun muassa uusien työntekijöiden lähtötasotiedon vieminen rekrytoijalta työnjohtajille ja tiedon huomioiminen tiimien suunnittelussa ja henkilöiden ohjauksessa. 

–  Ykkösasia on kuitenkin ajan löytäminen ohjaustyöhön. Pyrin tietoisesti lisäämään aikaa orientaatioon ja panostusta työmaalle tuleviin työntekijöihin. Jos aiemmin oli vartti aikaa asioiden läpikäymiseen, niin sen kasvattaminen 25 minuuttiin olisi jo iso asia, kertoo valmennuksessa mukana ollut työmaapäällikkö Jesse Leppänen. 

Taustalla toimintaympäristön muutos 

Toimintaympäristön muutokset Suomessa, kuten ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja jatkuvan oppimisen uudistukset sekä työllistämisen kuntakokeilu, tuovat kaikki tarpeen lisätä työpaikkojen ohjausosaamista. Jatkumo-hankkeessa tuotetut ohjausmateriaalit ovat suoraan käyttökelpoisia eri toimialoille.  

TerraWise tarttuu toimintaympäristön muutokseen tuomaan haasteeseen jatkamalla esimiestyön ja ohjausosaamisen vahvistamista pilottikokemuksen innoittamina.  

–  Talven aikana on tarkoitus luoda toimintamalli, jotta ohjausosaaminen saadaan osaksi myös niiden arkea, jotka eivät vielä olleet mukana valmennuksessa. Jos asiaa ei viedä eteenpäin, osaaminen jää vain yksittäisten henkilöiden osaamiseksi, Saarinen toteaa. 

TYÖ2030 toimialahanke JATKUMO - jatkuvan oppimisen kehittämisen työkaluja työpaikoille. Jatkuvan oppimisen kehittämisosaamisen on ennustettu nousevan tulevaisuudessa merkittäväksi kilpailukykytekijäksi. Työelämässä jo olevien osaamisen kehittämiseen tarvitaan käyttöön uusia, monipuolisia työkaluja. Tätä varten työnantajien ja työntekijöiden tueksi tullaan kehittämään ja tarjoamaan lisääntyvissä määrin erilaisia osaamispalveluja. 

Kuvassa TerraWise Oy:n toimitusjohtajaTuomas Saarinen ja HR-päällikkö Jonna Uotila. 

Hankkeen toteuttaa toimialajärjestöt Viher- ja ympäristörakentajat ry ja Viherympäristöliitto ry yhdessä työmarkkinajärjestöjen Maaseudun työnantajaliitto ry ja Teollisuusliitto ry kanssa. 

Lisätiedot: 

Jatkumo-hanke: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/toimialat/jatkumo  

Tuomo Vainikainen 
Projektipäällikkö 
VYRA Viher- ja ympäristörakentajat ry 

044 244 4384 
tuomo.vainikainen(at)vyra.fi