Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Uusi nettisivusto opastaa viheralan toimijoita kestävässä ympäristörakentamisessa

Viherympäristöliitto ry on julkaissut Kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) verkossa. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten viherala voi vastata isoihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, eliöiden elinympäristöjen häviäminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Ratkaisuja ovat mm. resurssien tehokkaampi käyttö, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ennaltaehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Viherrakennushankkeissa on tärkeää huomioida myös viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus, monipuolisuus sekä ihmisten osallistaminen.

Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Puutumme rakentamisessa luonnonprosesseihin: veden kiertokulkuun, maaperään, kasvillisuusalueisiin eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin tekijöihin. Tavoitteena on vaalia näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.

KESY-toimintamalli esittää, millä tavoin viheralueiden – puistojen, aukioiden, pihojen, puistometsien ja virkistysalueiden – tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä voi huomioida kestävän ympäristörakentamisen toiminnassaan.

Toimintamalli on purettu uudelle KESY-sivustolle helposti omaksuttaviin osa-alueisiin. Jokainen käyttäjä löytää itseä koskevat tiedot helposti. Myös toimintamallin teemasisältö on jaettu verkkosivuilla alaotsikolla omaksi asiakokonaisuudeksi. Lisäksi toimintamalli on purettu verkkoluennoiksi, joita voi vapaasti hyödyntää työpaikoilla ja oppilaitoksissa toimintamalliin tutustuttaessa. Sivustolla on myös paljon kestävään ympäristörakentamiseen liittyvää taustatietoa.

KESY-nettisivut: www.vyl.fi/kesy
KESY-toimintaperiaatteet: www.vyl.fi/tietopankki/kesy/yleiset-toimintaperiaatteet/
KESY-teemat: www.vyl.fi/tietopankki/kesy/teemat/
KESY-lomakkeet: www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/
Verkkoluennot: www.vyl.fi/tietopankki/kesy/koulutus-webinaarit/
Viheralan yhteiset KESY-teesit: www.vyl.fi/site/assets/files/2722/viherammattilaisen_10_kesy_teesia.pdf

Lisätiedot:

Seppo Närhi
Pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry
0400 419085, seppo.narhi@vyl.fi

KESY-toimintamalli on valmistettu vuosina 2015 –2018 työpajatyöskentelynä kahden konsultin voimin. Työtä veti maisema-arkkitehti Emilia Weckman ja mukana oli MMM Hanna Tajakka. Työssä oli mukana asiantuntijoita sekä työpajoissa noin 200 ammattilaista.