Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Uusilla Viherympäristöliiton nettisivuilla tietoa vaarallisista kasvintuhoojista

Viherympäristöliiton vetämän kaksivuotisen hankkeen päätavoitteena oli lisätä viheralan tietoisuutta ja vastuullisuutta kasvintuhoojariskeistä. Uuden kasvinterveyslain mukaan toimijoilla on huolellisuusvelvoite kasvinterveysriskien hallinnassa. Omavalvontavelvoitteiden toteuttamiseksi Viherympäristöliiton nettisivuille laadittiin laaja viheralan kasvinterveyden hallintaan liittyvä tietopankki ja ohjeistot viheralan eri ammattiryhmille.

Viime vuosina huoli viheralan kasvinterveydestä on konkretisoitunut aivan uudella tavalla. Uudet vakavat kasvintuhoojat, kuten aasianrunkojäärä ja tulipolte, ovat löytäneet tiensä Suomeen. Ja aivan tuoreimpana tämän kesän kastanjantuhoojaesiintymät osoittavat, että meidän on nostettava valmiutta estää uusien tuhoojien leviäminen viheralueille ja metsiin. Kansainvälisen kaupan kasvu ja ilmastonmuutos lisäävät riskiä uusien kasvintuhoojien rantautumiselle Suomeen.

Käytännöllistä apua viheralan toimijoille

Viheralan käytännön toimijoiden kasvintuhoojariskien hallinta -hankkeessa kehitettiin ohjeistusta ja menetelmiä viheralan kasvintuhoojariskien hallintaan ja haittojen ehkäisyyn. Ohjeistus jaetaan kolmeen vaiheeseen: olemassa olevien riskien tunnistus, viherrakentamisen materiaalien puhtauden varmistus ja tulevaisuudessa mahdollisten uhkaavien tuhoojariskien ennakointi. Lisäksi sivustolla on ohjeet toimintatavoista mahdollisessa riskitilanteessa. Hankkeen aikana Eviran kasvinterveyslaboratorio kehitti tunnistuspalvelun, joka auttaa määrittämään tarkasti harvinaisemmatkin kasvintuhoojat.

Konkreettinen tulos hankkeesta on Viherympäristöliiton nettisivuille sisällytetty laaja kokonaisuus, josta toimijat löytävät vaivattomasti tukimateriaalia tuhoojariskien minimoimiseen ja hallintaan. Nettisivuilta viheralan ammattilaiset saavat kasvintuhoojien tunnistusapua. Lisäksi sivusto palvelee pikatiedotuskanavana uusien löydösten ilmetessä. Uusi ViherRiski-sivusto löytyy osoitteesta: https://www.vyl.fi/tietopankki/viherriski/

Kansainvälistynyt kauppa lisännyt tuhoojapainetta

Viherrakentamisessa käytettävä kasvimateriaali on keskeinen kohde parannettaessa kasvinterveysriskien hallintaa. Taimien kansainvälinen kauppa on hyvin vapaata ja runsasta. Sen vuoksi käytännön ohjeistuksessa painotetaan tämän leviämisväylän riskien hallintaa. Hankkeessa keskityttiin taimien ammattimaiseen kauppaan liittyvien tuotevirtojen hallintaan riskejä minimoimalla.

Viherrakentamisessa kasvintuhoojia kulkeutuu maahamme taimien lisäksi myös muiden tuotteiden mukana. Riskiryhmään kuuluvat pääasiassa puiset pakkausmateriaalit, joita käytetään viherrakentamisen tuotteissa, esimerkiksi kivitavarassa. Kasvintuhoojat voivat levitä myös kasvualustan ja katteen mukana.

Jotta tätä monitahoista kasvintuhoojapainetta voidaan ehkäistä tai edes pienentää, on viheralan toimijoiden käytössä oltava käytännönläheistä ohjeistoa ja tunnistusmateriaalia. Pahimmillaan viheralan kasvintuhoojariskien konkretisoituminen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä Suomen metsätaloudelle ja luonnonympäristöille sekä viheralueille.

Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö, Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö, Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Rudus Oy ja Viherympäristöliitto ry.

Kuva: Haitalliseksi kasvintuhoojaksi määriteltyä kastanjantuhoojaa on esiintynyt harvakseltaan Etelä-Suomessa. Kuva: Zeuzera pyrina female. By Rasbak [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons

Lisätietoja:

Jyri Uimonen, 040 827 4833, hankkeen projektipäällikkö
Seppo Närhi, 0400 419085, hankkeen vastuullinen johtaja
Tiia Naskali, 050 4381 860, verkkosivut