Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vantaan Ankkapuiston kunnostukselle kunniamaininta

Vantaan Korsossa sijaitsevan Ankkapuiston laajassa kunnostusurakassa hyödynnettiin ennakkoluulottomasti kestävän ympäristörakentamisen menetelmiä. Uusiomateriaalien käyttö vähensi sekä päästöjä että kustannuksia tuntuvasti. Hanke sai Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kunniamaininnan tänään Kuntatekniikan päivillä Jyväskylässä.

Ankkapuisto on Vantaan Korsossa sijaitseva laaja puisto, jota kunnostettiin muun muassa ruoppaamalla vesistöt, uusimalla sillat sekä tekemällä maisemanhoitotöitä. Urakan yhteydessä syntyi noin 1 500 m3 imuruoppausmassaa, joka hyödynnettiin puiston maastonmuotoilussa. 

- Massoista valmistettiin uutta kasvualustaa. Sen lisäksi käytettiin läheisiltä työmailta syntyneitä kaivumassoja ja ylijäämämaita. Puistoon tuotiin myös käytettyä hiekoitussepeliä koko Vantaan alueelta, sanoo hankkeessa valvojakonsulttina toiminut Heidi Järkkä Rambollista.

Ramboll toimi Ankkapuiston uusiomassahankkeessa rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Tämän lisäksi Ramboll laati hankkeelle CO2-päästö- ja kustannuslaskennan. 

Ankkapuiston uusiomassahanke vähensi sekä päästöjä että kustannuksia tuntuvasti. Laskelmien mukaan sillä saavutettiin 23 000 kg CO2-ekv. päästövähennys ja 56 000 euron kustannussäästö. Jos puiston muotoilu olisi toteutettu uusilla materiaaleilla, nyt hyödynnetyt imuruoppausmassat olisi kuljetettu maanvastaanottoalueelle ja kaatopaikalle, joille on matkaa 20-40 km. Vähentyneiden kuljetusten myötä myös teiden ja katujen kuormitus pieneni ja liikenneturvallisuus parani. Suurin kustannussäästö saavutettiin vältetyillä maankaatopaikan vastaanottomaksuilla. Myös uusien materiaalien louhinnasta ja maanotosta aiheutuvat ympäristöhaitat jäivät syntymättä.

Ankkapuiston uusiomassahankkeelle myönnettiin tänään kuntatekniikan rakennushankkeiden kunniamaininta. Tuomaristo arvosti hankkeen tavoitetta vähentää ympäristövaikutuksia. Tuomaristo totesi myös, että laskenta täydensi hienosti hanketta ja vastaavia laskentoja kaivataan jatkossakin.

- Vantaan kuntatekniikan keskus ottaa ylpeänä vastaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen tunnustuksen. Ankkapuisto on yksi kestävän ympäristörakentamisen pilottikohteista Suomessa ja osoitus siitä, että myös kunnallistekniikan suunnittelijoilla ja rakentajilla on mahdollisuus ja vastuukin vaikuttaa kaupunkien hiilineutraliteettitavoitteiden saavuttamiseen. Ankkapuiston hanke toteutettiin rohkeasti ja uusiomateriaaleina käytettiin yllättäviäkin aineksia. Positiivisen yllätyksenä uusiomassojen laatu oli ennakoitua parempaa. Ratkaisevaa onnistumisessa oli myös se, että hankkeelle varattiin riittävästi suunnittelun ja rakennuttamisen resursseja, toteaa kaupungininsinööri Henry Westlin.

Hankkeen keskeinen opetus on, että uusiomateriaalien tarkastelu on tärkeä saada mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnittelu on hankalaa, jos käytettävissä olevat materiaalit eivät ole ajoissa tiedossa. Myös uusiomateriaalien valmistus voi aiheuttaa päästöjä ja nämä työvaiheet kannattaa minimoida.

- Hanke perustui sekä tilaajan että kaikkien projektiin osallistuneiden tahojen ennakkoluulottomaan asenteeseen ja rohkeuteen lähteä kokeilemaan jotain uutta. Tilaaja, suunnittelija, valvoja ja urakoitsija kokoontuivat usein, ja näiden tapaamisten ansiosta hankkeessa pystyttiin reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin, ideoimaan uutta ja tekemään päätöksiä nopeasti, sanoo projektipäällikkö Juha Kivimäki Rambollista. Kivimäki toimi projektin aikana Vantaan kaupungin rakennuttajapäällikkönä, mutta on sittemmin siirtynyt Rambollin palvelukseen.

- Ankkapuiston uusiomassahanke on rohkea ja ajankohtainen esimerkki resurssiviisaasta toiminnasta. Uusiomaa-ainesten käytöstä on paljon teoriatietoa, ja iloitsen siitä, että Vantaa lähti viemään tietoa käytäntöön. Pilottihanke onnistui yli odotusten ja keskiössä oli toimiva yhteistyö hankkeen osapuolten kesken, Heidi Järkkä lisää.

Puiston suunnittelusta vastasi FCG Oy ja hankkeen pääurakoitsijana toimi Hyvinkään Tieluiska Oy. Kekkilä Oy oli mukana maa-ainesten analysoinnissa ja uusien kasvualustasekoitusten laatimisessa.
 

Lisätiedot:

Heidi Järkkä
Rakennuttaja ja vihertöiden valvoja
Maisema, Blue & Green
+358 (40) 4872681