Vastaa kyselyyn KESY -toimintamallista!

Viherympäristöliiton laatima Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli (KESY) on julkaistu keväällä 2018. Haluamme nyt selvittää miten tunnettu KESY on, miten toimintamallia on käytetty ja miten se on mahdollisesti vaikuttanut eri toimijoiden prosesseihin.

 Kyselyn tuloksia käytetään hyödyksi KESYn kehitystyössä. Vastaukset tallennetaan Viherympäristöliitolle ja niitä käsitellään kehittämistyön ja kyselytutkimukseen liittyvän raportoinnin yhteydessä. Lisäksi kyselyn tuloksia hyödynnetään KESY- työryhmän työskentelyssä ja aiheeseen liittyvässä tutkimustyössä Aalto-yliopistossa. Viherympäristöliitto tiedottaa myöhemmin tänä vuonna kyselyn tuloksista. Vastaa kyselyyn täällä