Viherkertoimella kohti vihreämpää, monimuotoisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä

Vikerkerroin-työkalu on käytössä tai pian tulossa käyttöön noin kymmenessä kaupungissa. Aalto yliopistossa on käynnissä työkalun kehittämistä ja tunnettuuden lisäämistä koskeva tutkimus.

Torstaina 31.10.2019 kokoontui 34 kestävän kaupunkisuunnittelun ja vihreän infrastruktuurin asiantuntijaa eri puolilta Suomea pohtimaan, miten viherkerroin-menetelmällä voitaisiin vahvemmin tukea kaupungin sini-viherrakennetta, hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Viherkerroin on kaavoituksessa ja pihasuunnittelussa käytetty työkalu, jolla on mahdollista lisätä tonttien istutuksia ja hulevesirakenteita. Alun perin Berliinissä kehitetty malli on saavuttanut suosiota maailmanlaajuisesti, ja se on otettu käyttöön myös useissa suomalaisissa kaupungeissa. 

Toteutettu työpaja oli osa Nesslingin Säätiön rahoittamaa viherkertoimen valtavirtaistamisen hanketta, jossa pyritään edistämään menetelmän yleistymistä ja vakiinnuttamaan sitä kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluksi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä kaupunkien kanssa ja sitä johtaa Aalto-yliopisto. 

Tilaisuuden striimaus, voit katsoa tästä

Hankkeen www-sivu:.

Lisätietoja: 

Ranja Hautamäki, professori, maisema-arkkitehtuuri, arkkitehtuurin laitos, ranja.hautamaki@aalto.fi

Mari Ariluoma, hankkeen tutkija, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto, mari.ariluoma@aalto.fi