Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viherympäristöliitolle strategia

Viime syksynä 2016 käynnistettiin Viherympäristöliiton strategian valmistelu. Aiemmin liitolla ei ole ollut omaa strategiaa, käytössä on ollut viheralan strategia. Liiton strategiatyötä sparrasi ja ohjasi Minna Isoaho / Stratebility Oy. Strategiatyötä valmisteli työryhmä, jossa olivat mukana Eeva Blomberg, Timo Koski, Jussi Luomanen, Taavi Forssell, Mikko Jaakkola (Ilkka Väre), Jaani Turunen, Jyri Uimonen ja Sirpa Pietikäinen (Sauli Rouhinen). Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri oli Seppo Närhi. Viherympäristöliiton hallitus hyväksyi strategiatyön 20.9.2017.

Viherympäristöliiton missio, arvot ja visio

Missio:

Toimimme kaikille terveellisen, viihtyisän ja turvallisen rakennetun ympäristön ja maiseman puolesta. Viherympäristöliitto kattojärjestönä yhdistää (viher)alan toimijat verkostoksi. Liitto kokoaa, jakaa sekä kehittää käytäntöjä. Tavoitteena on edistää laatua ja kestävää kehitystä.  Mahdollistamme hyvän luontosuhteen rakentumista.

Visio:

Strategiakauden lopussa VYL on alan auktoriteetti ja aktiivinen imagon rakentaja. VYL on alan yhteen sitova toimija, joka ohjaa ja luo alan toimintatapoja, edistää laatua ja sitouttaa kestävään toimintaan.

Toimimme:

  • Ammattitaidon kehittäjänä: koulutus- ja julkaisutoiminta, konsultointi, sekä yhteistyössä Puutarhaliiton kanssa Viherympäristö-lehti ja Vihreä Kirja
  • Menekinedistäjänä: näyttelyt, yhteistoiminta alan ja sidosryhmien välillä, teematapahtumat, eri kehittämisprojektit, Viherympäristö-lehti, liiton verkkosivut
  • Edunvalvojana: viheralan etujen valvonta ja alan intressien edistäminen puutarha-alan sisällä, muiden alojen yhdistysten kanssa ja koko yhteiskunnassa valtion hallintoa ja kansainvälisiä kontakteja unohtamatta
  • Aatteellisena toimijana: viheralan opintomatkat, järjestöille suunnatut palvelut, alan tunnettuuden lisääminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Arvot eli toimintaa ohjaavat periaatteet:

Kestävä toiminta

Edistämme reilua ja avointa toimintaa. Viherympäristöliitto ja sen jäsenyhdistykset sitoutuvat eettisiin pelisääntöihin ja kestävän ympäristörakentamisen kriteereihin.

Parempi ympäristö ja parempi yhteiskunta

Ponnistelemme lakkaamatta paremman ympäristön puolesta.

Rohkea tulevaisuusorientoitunut toiminta

Seuraamme tarkasti ajan ilmiöitä ja yleistä kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutamme tavoitteellisesti alan ammattilaisia vuorovaikutuksessa kouluttaja- ja yhteistyötahojen sekä jäsenyhdistysten kanssa. Vastaamme ketterästi muuttuviin haasteisiin ja tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Olemme viheralan parhaita ja luotettavimpia asiantuntijoita ja toimijoita.

Liitto on myös laatinut strategiset tavoitteet 2021. Strategiatyön pohjaksi kasattiin laaja toimintaympäristökuvaus, joka perustuu PESTE-analyysiin. Toimintaympäristöä on arvioitu poliittisesta ja juridisesta; taloudellisesta; yhteiskunnallisesta, teknologisesta sekä ympäristö- ja asiakasnäkökulmista.

Strategia muutetaan käytäntöön muuttamalla tavoitteet vuosittaisiksi toiminnan sisällöiksi. Tätä työtä liitto tekee yhdessä jäsenyhdistysten kanssa Järjestöpäivillä 9.–11.11.2017.

Lue lisää: Mikä on VYL? 

Liittyvät uutiset