Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viherympäristöliitto julkaisi WHO:n oppaan kaupunkien viheralueiden puolesta: Kaupunkivihreä – opas toimintaan

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut päättäjille suunnatun oppaan, jossa perustellaan, miksi viheralueet ovat hyvin tärkeitä rakennetussa ympäristössä. Oppaan ”Kaupunkivihreä: opas toimintaan” on julkaissut suomeksi Viherympäristöliitto ry.

Viheralueet ovat tärkeä osa kaupungin tarjoamia kaikille avoimia julkisia tiloja ja palveluja. Ne palvelevat kaikkia yhteisön jäseniä terveyttä edistävien vaikutustensa takia. On varmistettava, että julkiset viheralueet ovat kaikkien ihmisten saavutettavissa ja että ne ovat jakautuneet tasapuolisesti eri kaupunginosiin.

Viheralueet ja erilaiset luontopohjaiset ratkaisut (engl. Nature Based Solutions) tarjoavat innovatiivisia lähestymistapoja kaupunkiympäristön arvon lisäämiseksi, paikallisen muutosjoustavuuden (resilienssi) parantamiseksi ja kestävän elämäntavan edistämiseksi. Samalla ne parantavat sekä asukkaiden terveyttä että hyvinvointia. Puistot, leikkikentät ja muu kasvillisuus julkisilla sekä yksityisillä alueilla ovat keskeisiä luontopohjaisten palveluiden muotoja, jotka voivat auttaa varmistamaan, että:

  • kaupunkien asukkailla on riittävät mahdollisuudet päästä luontoon
  • kaupunkiluonnon monimuotoisuus säilytetään ja sitä suojellaan
  • ympäristöuhat, kuten ilman saastuminen ja melu vähenevät
  • äärimmäisten sääilmiöiden (lämpöaallot, rankkasateet tai tulviminen) vaikutukset lievenevät
  • elämänlaatu kaupungeissa paranee
  • asukkaiden terveys ja hyvinvointi paranevat.

Kaupungistumisen myötä yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa. Eurooppalaisista arvioidaan noin kolmen neljäsosan asuvan kaupunkimaisilla alueilla vuoteen 2020 mennessä. Kaupungeissa asuminen rajoittaa luontoon pääsyä ja voi kasvattaa altistumista tietyille ympäristöuhille, kuten ilmansaasteille ja melulle. Moniin urbaaneihin alueisiin kohdistuu kasvavia paineita lisääntyvän asukasmäärän, rajoitettujen resurssien ja ilmastonmuutoksen voimistuvien vaikutusten takia. Näihin haasteisiin on tartuttava, jotta kau- pungeista voidaan luoda terveellisiä ja kestäviä elinympäristöjä.

Oppaan sisältö perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) koolle kutsuman asiantuntijatapaamisen tekemiin johtopäätöksiin. Tapaamiseen oli kutsuttu kansainvälisiä urbaanin terveyden ja viheralueiden asiantuntijoita keskustelemaan viheralueiden toteutuksesta.

Opasta lainaten ”paikalliset päättäjät voivat tehdä tärkeän sijoituksen kaupunkilaisten hyvinvoinnin puolesta investoimalla kaupunkien viheralueisiin”.

Kaupunkivihreä: opas toimintaan pdf-tiedosto
Alkuperäinen englanninkielinen opas Urban green spaces: a brief for action

Lisätiedot: pääsihteeri Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry
puh. 0400 419085
seppo.narhi@vyl.fi