Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viherympäristöliitto ry:n esitykset hallitusohjelmaan vaalikaudelle 2019–2023: Hyvinvoiva elinympäristö on avain terveempään elämään

Hyvinvointia edistävän ja monimuotoisen elinympäristön turvaaminen

Suomalaista noin 70 prosenttia asuu kaupunkialueilla rakennetussa ympäristössä. Kaupungistuminen jatkuu myös tulevina vuosina. Viime aikoina on julkaistu tutkimuksia, joissa ympäristön ja luonnon merkitys ihmisen henkiselle sekä fyysiselle terveydelle ja hyvinvoinnille korostuu. Elävä luontoyhteys on tärkeää päiväkodista alkaen. Tutkimuksissa on osoitettu, että kosketus maahan on tärkeää pyrittäessä välttämään sairauksia, kuten allergiaa ja astmaa. Päivittäinen elinympäristö voi edistää immuunijärjestelmän normaalia kehitystä.

Kaupunkiympäristössä ilmastonmuutos lisää hyvän kaupunkisuunnittelun merkitystä. Tiiviissä kaupunkirakenteessa tulvariskit kasvavat ja lämpötilat nousevat. Hyvällä kasvillisuus- ja ympäristösuunnittelulla voidaan mm. vähentää auringon paahdevaikutusta ja lisätä veden imeytymistä maaperään.

Ilmastonmuutos uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Myös erilaisten kasvitautien leviämisen riski lisääntyy. Monimuotoisilla viheralueilla voidaan jopa luoda uusia elinympäristöjä uhanalaisille kasvi- ja eliölajeille rakennetussa ympäristössä.

Lainsäädäntö luo perustan tavoiteltaessa hyvinvoivaa elinympäristöä, jossa asukkailla on viihtyisä ja monipuolinen asuin-, elin- ja työympäristö ja joka parhaimmillaan houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä sekä turisteja.

Hyvällä suunnittelulla voidaan estää kaupunkitulvia ja luoda hulevesien avulla uudenlaista viihtyisää elinympäristöä. Tiiviillä alueilla hyvällä sini-vihreäsuunnittelulla lisätään veden imeytymistä maaperään.

Laadukas suunnittelu edellyttää osaavia ja ammattitaitoisia suunnittelijoita. Maisemasuunnittelun asema on nostettava muiden erikoissuunnittelijoiden rinnalle lainsäädännössä.

Riittävät ja saavutettavat viheralueet lisäävät liikuntaa ja sitä kautta terveyttä. Tutkimusten mukaan viheralueen käyttö vähenee, kun etäisyys kasvaa 300 metristä ylöspäin kodin ja viheralueen välillä.

Viherympäristöliiton pääesitykset vaalikauden 2019-2023 hallitusohjelmaan ovat:

  1. Hallitus sitoutuu toimenpiteisiin, joilla edistetään hyvinvointia edistävien arjen elinympäristöjen syntymistä ja jatkuvaa hoitoa.
  1. Hallitus edistää määrätietoisesti ilmastonmuutokseen ennakoivaa sopeutumista ja resurssiviisaiden ratkaisujen täytäntöönpanoa.
  1. Hallitus sitoutuu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.
  1. Hallitus kehittää sääntelyä vahvistamalla alueiden käytön suunnittelujärjestelmää viherympäristön, maiseman ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Sauli Rouhinen, puh. 050 565 8394, sauli.rouhinen@gmail.com
pääsihteeri Seppo Närhi, puh. 0400 419 085, seppo.narhi@vyl.fi

Tiedote ePressissä