Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viherympäristöliitto valitsi uuden puheenjohtajan

Viheralan kattojärjestö Viherympäristöliitto valitsi vuosikokouksessaan 31.3. uudeksi puheenjohtajakseen kehitysjohtaja, maisema-arkkitehti Pirjo Sirenin. Samalla ympäristöneuvos Sauli Rouhinen jätti taakseen kuusivuotisen pestinsä järjestön johdossa.

Pirjo Siren on taustaltaan kunnallishallinnossa jo pitkän kokemuksen kerryttänyt, yhdyskuntakehittämiseen moni­puolisesti paneutunut johtaja. Työuransa alkuvaiheilla hän työskenteli Vantaan kaupungilla puistosuunnittelupäällik­könä ja sittemmin Espoon kaupungilla suunnittelupäällik­könä vastaten noin 50 hengen osaston toiminnasta. Näissä tehtä­vissä Sirenille tulivat tutuiksi muun muassa viheralueiden, urheilupaikkojen sekä katujen suunnittelun ja oman tuotannon rakennuttamisen johtaminen.

Helsingin kaupungilla Siren työskenteli viiden vuoden ajan projektinjohtajana tehtävänään koordinoida Kruunu­vuorenrannan ja Laajasalon yhdyskuntakehitystä kokonai­suutena. Tällä hetkellä hän työskentelee Sipoon kunnan kehitysjohtajana vastaten maaomaisuudesta, mittauksesta ja kiinteistöistä, tontinluovutuksesta, kaavoituksesta, liikenteestä sekä elinkeinoasioista.

Lisäksi hänellä on kokemusta Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen hallitustyöskentelystä sekä esimerkiksi kaupungin yhtiön hallituksen puheenjohtajatehtävistä.

- Ajattelen, että monipuolinen kokemukseni yhdyskun­takehittämisestä palvelee vehreän asuinympäristön kehit­tämistyötä, jota Viherympäristöliitto tekee. Viherympäristöliiton jäsenyhdistykset edustavat laaja-alaisesti kaupunkeja ja kuntia, noin 1500 yritystä ja 9000–27000 työntekijää (kausivaihtelu) toimien viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon parissa. Alan vuotuinen liikevaihto on noin 2 miljardia.

Uusi strategia työkaluna

Viherympäristöliitto vahvisti vuosikokouksessaan itsel­leen myös uuden strategian. Siinä asetetaan kolme pää­määrää, joista yksi tähtää rakennetun elinympäristön vih­reyden ja hyvinvointivaikutuksien vahvistamiseen, toinen toimijoiden riittävän osaamisen varmistamiseen ja kolmas kestävän, kiertotalouteen perustuvan ympäristörakenta­misen vahvistamiseen yhteiskunnan tasolla.

- Yksi tärkeä tehtävä on edistää hyviä käytänteitä ja niiden jalkautusta; esimerkiksi ilmastovastuu, päästöjen pienennys sekä kiertotalous näkyvät tulevaisuudessa viheralalla rakentamislainkin myötä. Toimi­joiden riittävyys ja osaaminen ovat avainasemassa, jotta tämä ja muut teh­tävät onnistuvat, Pirjo Siren toteaa.

Myös strategiassa mainittu toiminnan vaikuttavuus on Sirenin mielestä olennaista.

- Tarvitaan monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista sekä viestintää, mutta myös osaa­mista viheralan sisällä. Ajattelen, että yhteiskunnassamme ollaan tällä hetkellä myös murroksessa yhdyskuntakehityksessä ja vihreän asuinympäristön kehittämisessä. Näen yhdes­sä tekemisen ja alan edistämisen tärkeäksi.

Lisätietoja:

Viherympäristöliiton puheenjohtaja Pirjo Siren
p. +3568 44 986 2802, pirjo.siren@sipoo.fi

Viherympäristöliiton toiminnanjohtaja Taavi Forssell
p. 0401971273, taavi.forssell@vyl.fi