Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Luonto huomioidaan rakentamisessa - YIT:llä viheralueiden suunnittelua ja rakentamista ohjaa kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli

Kaupunkikehityksessä luonnon monimuotoisuus on otettava huomioon, jotta kaikki viihtyvät. Sen varmistamiseksi on olemassa menetelmiä ja toimintamalleja. 

Kaupunkilaiset asuisivat mieluiten kaupunginosassa, joka on lähellä luontoa ja palveluita hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Asia käy ilmi YIT:n teettämän Kestävät kaupunkiympäristöt 2020 -barometrin tuloksista. 

“Mitä luonnollisempaa luonto on, sitä tärkeämmäksi se koetaan ja sitä toivotaan selvästi myös kaupunkeihin”, summaa kaupunkiekologian professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta. 

Kaupunkien lajisto on Niemelän mukaan rikasta, kun sitä verrataan maaseutuympäristöön. Esimerkiksi eri kasvilajien runsaus selittyy muun muassa suurella tulokaslajien määrällä. Hyvä esimerkki kaupunkiluonnon rikkaasta lajistosta on paljon puhuttu liito-orava, jonka määrä on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Kun lajia löytyy, alue pitää suojella, eikä suunniteltua rakentamista voida välttämättä tehdä. 

“Tällöin niin liito-oraville kuin ihmisille jää kauniita metsäkohteita, mutta ei saada välttämättä riittävästi asuntoja”, Niemelä kertoo.

Kaupunkien tiivistyessä ja kasvaessa tarvitaankin käytännön työkaluja siihen, miten voidaan varmistaa erilaisten viherympäristöjen säilyminen katualueilla, puistoissa sekä rakennusten tonteilla. Yksi kaupunkien käyttämä työkalu on viherkerroinmenetelmä

“Sen avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi uuteen ja säilytettävään kasvillisuuteen, hulevesien hallintaan sekä rakennusten eri pintojen hyödyntämiseen viherkatoiksi ja -seiniksi”, kertoo kaavakehityspäällikkö Linda Wiksten YIT:ltä.

Viherkertoimen tavoitetaso määritellään asemakaavoituksessa ja rakennushankkeen suunnittelijat voivat laskea, että tavoiteluku täyttyy.

YIT:llä viheralueiden suunnittelua ja rakentamista ohjaa viheralan yhteisesti luoma kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että lievennetään tai estetään ja parhaimmillaan kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

“Olennaista on, että osataan suunnitella niin viherverkostoa kuin rakentamisen verkostoa rinnakkain. Tällöin voidaan keskittää rakentaminen tiiviisti sinne, missä on hyvät yhteydet ja säästää järkevä viherverkosto, jolla turvataan virkistys- ja luontoarvot”, sanoo Wiksten.

Yhteisillä tavoitteilla kohti kestäviä kaupunkeja

Kestävän kaupungistumisen lähtökohtana on YK:n jäsenmaiden sopimat kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), jotka myös Suomi on allekirjoittanut ja YIT sitoutunut tukemaan niin kestävien kaupunkien ja yhteisöjen kuin muun muassa ilmastotekojenkin osalta. Kun kestävyyttä ajatellaan laajana terminä, siihen kuulu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, joihin kaikkiin kasvavien kaupunkien pitää vastata. 

“Ekologisen kestävyyden näkökulmasta ilmastokriisin torjuminen on yksi keskeisimpiä asioita, eli miten vähennetään hiilidioksidipäästöjä, lisätään hiilineutraaleja ratkaisuja ja huomioidaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen”, Wiksten kertoo.

Kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää vietetään 22. toukokuuta.

Lue lisää:
Viherrakentamisella monimuotoisia ja kestäviä kaupunkeja

Lisätietoa: 
Johanna Savolainen, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 044 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi 

Lue alkuperäinen tiedote tästä

Liittyvät uutiset