Seminaariohjelma 2020

Viherpäivät ovat viheralan laajin ja monipuolisin koulutustapahtuma. Vuosittain kahden päivän aikana seminaareissa ja näyttelyssä käy vajaat 1400 ammattilaista. Iltajuhlassa oli viime kerralla lähes 600 osallistujaa.

Voit ilmoittautua päiville tästä.

Päivien pääteema: VIHREÄN HINTA

 

Keskiviikko 12.2.2020

Keskiviikko 12.2. klo 10.00–12.30
Pj. Sauli Rouhinen

 Avauspuheenuoroissa keskitytään ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin katoamisen asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin viheralan kannalta.
10.00Ympäristöministeriön avaus
Avaaja avoin
10.30Climate change and new species to the Nordic countries (luento englanniksi),
tutkija, maisema-arkkitehti Henrik Sjöman, SLU, Göteborg
11.15Actual challenges – dynamic plant design. Some park examples (luento englanniksi). Professori Nigel Dunnett, The University of Sheffield (Professor of Planting Design and Vegetation Technology)
12.00Kilpailujen palkintojenjako, Lappset Group ja Vuoden ympäristörakenne

12.30-14.30 Lounastauko, kahvit näyttelytilassa

 

Iltapäivä jakautuu kahteen teemaan: A ja B

Ke 12.2. klo 14.30–17.00
Iltapäivä A: Kaupunkivihreän raamit. Pj. Mervi Vallinkoski

Kaupunkivihreällä on monia arvoja, yksi niistä raha. Ohjaavatko eurot liikaa päätöksentekoa? Mitä ne muut arvot ja vaikutukset ovat? Miten ne muutetaan rahaksi?

14.30

Kaupunkivihreän ekosysteemipalvelut euroissa, professori Heikki Setälä, HYo

15.00

Kaupunkipuiden ekosysteemipalveluiden arvoista, tutkija Eeva-Maria Tuhkanen, LUKE

15.30

 

Vihreän hinta terveydelle – Terveysmetsä. Case: Kintterön terveysmetsä, maisema-arkkitehti Ina Westerlund, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

16.00

Kaupunkivihreän ohjelmat, maisema-arkkitehti Ulla Loukkaanhuhta, Helsinki

16.30Yhteenvetokeskustelu 
Mervi Vallinkoski juontaa
17.00Kuohujuoma näyttelytilassa, Oy Lappset Group ja VYL

 

Ke 12.2. klo 14.30-17.00
Iltapäivä B: Kohdekohtainen kasvillisuus ja toteutuksen hinta. Pj. Pirjo Kosonen
Painoarvo viheralueista puhuttaessa on ollut rakennetuilla viheralueilla, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta avoimilla viheralueilla, kuten niityillä, on suuri merkitys. Viheralueilla on monia arvoja, joita ei tule ajatelleeksi, kuten mm geenivarat. Asuntoyhtiöiden pihat suunnitellaan ja toteutetaan korkeatasoisesti, mutta miksi rahaa ei riitä kunnossapitoon?

14.30

Niityt ja avoimet biotoopit sekä niiden ekosysteemipalvelut, perustamisen ja hoidon hinta, maisema-asiantuntija Auli Hirvonen/Riikka Söyrinki, ProAgria

15.00

Viheralueet kasvigeenivarojen reservinä, tutkija Maarit Heinonen, LUKE

15.30

Korjausvelka kunnissa, projektipäällikkö Kalervo Mattila, Ramboll Finland

16.00
 

Miksi ja mistä karsitaan asuntotuotannon piharakentamisessa – rakennusliikkeen näkökulma, arkkitehti SAFA, kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen, Skanska Kodit

16.30

Yhteenvetokeskustelu, kunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen, Vantaa

Kommentti: Korjausvelka taloyhtiöissä, Kaisa Koskelin

17.00Kuohujuoma näyttelytilassa, Oy Lappset Group ja VYL

19.00 Näyttely sulkeutuu

19.30 Juhlaillallinen / teemallinen iltaohjelma. Teema Välimeri. AvantTecno Oy ja VYL

Pukukoodi: siisti pukeutuminen.

 

Torstai 13.2.2020

 

Torstai 13.2. klo 10.00-12.00 
Aamupäivä A: Kohdekohtaiset ohjeistukset ja käytännöt muuttuvat. Pj. Hanna Tajakka

KESY-toimintamalli ohjaa viheralan toimintaa. Viherympäristöliiton laatimia ohjeistuksia ja työohjeita tarkistetaan. Myös uusi tutkittu tieto muuttaa totuttuja toimintamalleja. Luontopohjaiset ratkaisut yleistyvät.

10.00VYL-ohjeistukset, ml kasvillisuuden elinehtojen määrittelijänä, MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki  
10.20
 
Positiivinen mikrobialtistus, esimerkiksi päiväkotipihoilla – hierarkinen suunnittelumalli, tutkija Aki Sinkkonen, HYo
10.40Kierrätysmaat perustana kasvillisuuden kehittymiselle, case Ankkalammen geotuubit, Vantaa, projektipäällikkö Juha Kivimäki, Ramboll Finland
11.00Luonto mallina – teoriasta käytäntöön, suunnittelija Ella Uppala, Ramboll Sverige
11.30Yhteenvetokeskustelu 
Hanna Tajakka juontaa

12.00-14.00 Lounastauko, kahvit näyttelytilassa

To 7.2. klo 14.00-16.00
Aamupäivä B: Betoni kaupunkivihreän mahdollistajana Pj. Tiina Kaskiaro

Tiivistyvässä kaupungissa etsitään uusia keinoja viherryttää lähiympäristöä. Tieto toimivista kansi- ja viherkattoratkaisuista lisääntyy. Materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä on lisättävä.

10.00

Hulevesien hallinnalla veden kiertokulku näkyväksi
Luennoitsija avoin

10.30
 

Kansipihojen toteutus kestävästi, maisema-arkkitehti Ria Ruokonen, Byman&Ruokonen maisema-arkkitehdit

10.50

Viherkattojen toteutusratkaisuja, viherrakentaja Jouko Hannonen, Puutarhapalvelu Hannonen Oy

11.10

Kierrätysbetonin käyttö ympäristörakentamisessa
Luennoitsija avoin

11.30

Yhteenvetokeskustelu
Tiina Kaskiaro juontaa

Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen 12.00 – 14.00.

To 13.2. klo 14.00-16.00

Yhteinen iltapäivä: Kohdekohtaisista ratkaisuista kokonaisuuteen. Pj. Outi Tahvonen

Viheralueilla käytettävää kasvilajistoa monipuolistetaan. Uusia toteutusratkaisuja haetaan luontopohjaisista ratkaisuista. Käyttäjien tarpeet ja toiveet muuttuvat. Millaisia tulevaisuudet puistot ovat?
14.00Skills to develope future green areas, Dr Mary Warrall
14.40Kaupunkiluonnon merkitys ja luontopohjaiset ratkaisut, FT Riikka Paloniemi, Syke
15.00Istutussuunnittelun valivalikoiman monipuolistaminen, MMM Satu Tegel, Helsinki
15.20Uusia puu- ja pensaslajeja viheralueilla, metsänhoitaja Jukka Reinikainen, Arboretum Mustila
15.40Yhteenvetokeskustelu, pj Outi Tahvonen juontaa
16.00Luennot päättyvät
  

 

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Yhteisbussikuljetus lähtee kohti Helsinkiä, kun kaikki kuljetukseen ilmoittautuneet ovat bussisa.