Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Luennoitsijat

Miimu Airaksinen
TkT, Senior Vice President Development
SRV Yhtiöt Oyj

TKT Miimu Airaksinen työskentelee SRV:llä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on vastuullaan SRV:n strateginen ohjelma Elinkaariviisas rakentaminen. Airaksinen on RT Rakennusteollisuuden Kestävän rakentamisen työryhmän puheenjohtaja. Airaksisella on myös vahva tutkimuksen tausta, sillä hän oli yli 10 vuotta VTT:llä tutkimusprofessorina vastuullaan ekotehokas rakennettu ympäristö.

LinkedIn

Mari Ariluoma
Maisema-arkkitehti MARK ja osakas
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Mari on yksi Nomaji maisema-arkkitehtien perustajaosakkaista ja hänellä on laaja asiantuntemus kestävän ympäristösuunnittelun käytännöistä, ekosysteemipalveluista ja viher- ja sinirakenteen suunnittelusta eri mittakaavatasoilla. Laajan suunnittelukokemuksen lisäksi Mari toimii tutkimus- ja opetustehtävissä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella.

https://nomaji.fi

Paula Elomaa
Professori (puutarhatiede)
Helsingin yliopisto

Nufar Finel
FM, ylitarkastaja
Suomen ympäristökeskus Syke

Työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa useiden eri aiheiden parissa. Olen lähivuosina työskennellyt kuntien kanssa useissa kestävää kaupunkikehitystä ja sen seurantaa koskevissa hankkeissa. Tällä hetkellä käynnissä on hanke 'Ilo irti indikaattoreista!', jossa testataan käytännössä laaja-alaista kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorisarjaa.

LinkedIn

Pia Fricker
Prof. Dr., Professor of Computational Methodologies in Landscape Architecture and Urbanism
Aalto University

Pia Fricker is Professor of Computational Methodologies in Landscape Architecture and Urbanism at Aalto University, Finland. She holds a doctorate degree in Architecture and a postgraduate degree from ETH Zurich. Her research and teaching link urban design and landscape architecture to the field of computational design culture through the lens of emerging technologies.

https://fricker-arch-aalto.fi/ 

https://research.aalto.fi/en/persons/prof-dr-pia-fricker

Lars van Ginkel
Mr, MsC innovation
Koninklijke Ginkel Groep (Royal Ginkel Group)

5th generation in a landscaping family company with 300+ employees. Hoping to continue the family business for the next coming 40 years. I work as operational manager for several companies that realise green roofs, green facades, ground level green. Additional responsibilities include innovation & company development, and digitalization.

LinkedIn

https://www.ginkelgroep.nl/

Panu Halme
Dosentti, Yliopistonlehtori
Jyväskylän yliopisto

Olen luonnonsuojelubiologi, tutkin nykyisin esimerkiksi ekologisen kompensaation käyttämistä kuntien maankäytön yhteydessä. Olen tutkinut paljon myös erilaisten luontotyyppien suojelun ja luontoarvojen lisäämisen keinoja.

boostbiodiversityoffsets.fi/

Antti Hautamäki
Fil. toht., Professori
Jyväskylän yliopisto

Olen koulutukseltani filosofi. Olen työskennellyt monissa yliopistoissa, viimeksi Jyväskylän yliopistossa. Olen toiminut myös konsulttina ja Sitran tutkimusjohtajana. Kiinnostukseni on kohdistunut tietoteoriaan, innovaatioteoriaan ja yhteiskunnan uudistamiseen. Julkaisutoimintani on ollut laajaa (yli 30 kirjaa ja yli 200 artikkelia).

sustainableinnovation.fi/

Elina Kalliala
Maisema-arkkitehti, Sustainability Director
Ramboll Group

Toimin Rambollissa globaalina kestävän kehityksen johtajana. Tehtäväni on auttaa 3500 kollegaani ja asiakkaitamme viemään infran, liikkumisen ja maankäytön suunnittelua kestävämpään suuntaan. Olen työskennellyt vuosina 2007-2022 monipuolisesti yli sadassa eri suunnittelutason hankkeessa maisema-arkkitehtina, asiantuntijana ja projektipäällikkönä sekä Suomessa että ulkomailla.

LinkedIn

Antti Kinnunen
Filosofian maisteri, väitöskirjatutkija
Aalto-yliopisto

Olen väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Tutkimuksessani keskityn erityisesti kaupunkiasuinympäristön hiilensidonta- ja -varastopotentiaaliin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Työskentelen lisäksi mm. biodiversiteetin, asuinympäristöön kytkeytyvien ilmastoasenteiden ja hiilijalanjälkien sekä maankäytön suunnittelun ilmastovaikutuksien parissa.

Pirjo Laulumaa
MMM, erityisasiantuntija
Tmi Pirjo Laulumaa

Tulkki: Tulkitsen tieteen tuloksia käytännön ratkaisuiksi - mm. kasvualustakysymykset, ravinnekierrätys, maa-ainesten kierrätys kaivusta uudelleen käyttöön. Kokonaisuuksien hallinta: Maaperä, myös kasvualusta, eliöstöineen, sekä kasvilajisto ja kasvupaikkavaatimukset muodostavat kokonaisuuden. Päämääränä: Haasteisiin vastaavat ongelmien ratkaisut tutkittua tietoa soveltaen.

Lauri Lemmenlehti
Maisema-arkkitehti, Luonnonympäristön virtualisoinnin asiantuntija
Helsingin kaupunki / City of Helsinki

Olen luonnonympäristön virtualisoinnin asiantuntija ja keskittynyt viime vuosina kaupunkikasvillisuuden luomiseen kaupunkimalleissa.

I'm a natural environment virtualization expert and have been concentrating lately for creating the vegetation layer in urban modelling.

LinkedIn

Mika Nurminen
Liikuntapaikka-alan osaamisyhteisön valmentaja
Suomen Urheiluopisto Vierumäki 

Seppo Närhi
Puutarhaneuvos

Puutarha-Uutiset, viheralan toimittaja 1984-1992, Viherympäristö-lehden päätoimittaja 1993–2020, Viher- ja ympäristörakentajat ry:n toiminnanjohtaja 2003-2016, Viherympäristöliiton pääsihteeri 2013-2020.

Saara Olsen
Filosofian Tohtori, Limnologi
Espoon kaupunki

Olen työskennellyt vesiensuojelun parissa eri tyyppisissä tehtävissä jo kymmenisen vuotta. Espoon kaupungille olen päätynyt tehtyäni tutkimusta mm. Kiinassa ja Tanskassa. Espoossa tehtäviini kuuluu etenkin vesiensuojelu maankäyttöhankkeiden yhteydessä, hulevesien hallintaan liittyvät tehtävät sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

https://www.espoo.fi/fi/vesiensuojelu

Pertti Pehkonen
MMM, ylipuutarhuri
Helsingin yliopisto, Luomus, kasvitieteellinen puutarha

Viheralan moniottelija viherrakentamisesta järjestötyöhön ja kasvualustamaailmasta kasvitieteelliseen puutarhaan. Toistakymmentä vuotta työkokemusta vuoden ajalta kasvualustojen tuotekehityksestä, raaka-aineiden hankinnasta, tuotannosta, laadunvalvonnasta, myynnistä sekä ohjeiden suunnittelusta ja neuvonnasta.

www.luomus.fi

LinkedIn

Kaisa Rantee
Maisema-arkkitehti, Erikoissuunnittelija
Tampereen kaupunki

Työskentelen Tampereen kaupungilla Viheralueet ja hulevedet -yksikössä. Yksikössämme tehdään kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä yleisten viheralueiden ja kaupunkivihreän puolesta ja niiden kehittämiseksi.

Anu Riikonen
MMT, vanhempi asiantuntija
Sitowise Oy

Toimin maisemasuunnittelussa kasvualusta- ja kasvillisuusasiantuntijana sekä teen erilaisia selvityksiä ja linjauksia.

Kristoffer Sindby
head of development within climate adaptation
OKNygaard A/S

Kristoffer heads our development in climate adaptation and is a leading knowledge resource within the field in Europe. He has worked for the Danish Technology Institute, working in development projects, innovation, knowledge sharing and education. Furthermore, he has many years of practical experience constructing and managing climate adaption projects as a landscaper.

www.oknygaard.dk

LinkedIn (company)

LinkedIn (personal)

Janne Syrjä
Hortonomi (YAMK), rakennuttajahortonomi
Tampereen kaupunki

Toimin Tampereen kaupungilla rakennuttajahortonomina. Toimenkuvaani kuuluu yleisten alueiden, kuten leikkipaikkojen, puistojen, lähiliikunta-alueiden, muiden viheralueiden ja hulevesijärjestelmien rakennuttaminen. Rakennuttajan tehtävien lisäksi toimin projekteissa myös toteutussuunnitteluttajan, valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin rooleissa.

Lucas Winkler
M.Eng.
Winkler Landscaping Company

Managing director of Winkler Garten- und Landschaftsbau since 2020 Trained landscape gardener and graduate in Weihenstephan and Osnabrück (M.Eng.) Book author and columnist around the topic of digitalization in gardening and landscaping Voluntary work in the FLL and different association levels.

www.winkler-galabau.de/

* Luennoitsijatiedot täydentyvät tammikuun aikana.