Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Luennoitsijat

Täältä löydät Viherpäivien luennoitsijat. Taustatietojen lisäksi kysyimme luennoitsijoilta, miten Viherpäivien teema Vihervuoroisuus - hyvinvointia molemmille näkyy heidän arjessaan.

Henrik Bos
gardener, vice ceo, VRJ Group 

Biodiversiteetti ja luontopohjaiset ratkaisut ovat tulleet osaksi viherrakentajan arkipäivää.

Amy Chester
Managing Director of Rebuild by Design

The world is experiencing climate change. In the United States alone, 90% of U.S. Counties had a federal disaster declaration due to extreme weather 2022-2021. Nature can play a crucial role in adapting to this changing environment. Multi-functional blue-green infrastructure, co-designed with communities needs in mind, generates social, economic, and environmental values and can improve air quality, traffic safety, and biodiversity, while creating recreational value, opportunities for physical activity, and lower temperatures during heat waves.

Eeva Huuhtanen
Lumitilaoppaan tekijä

Hanna Keskinen
maisema-arkkitehti, kehityspäällikkö/ kestävä kehitys Ramboll 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on yksi yrityksemme keskeisistä kestävän kehityksen teemoista. Omassa arjessani vihervuoroisuus näkyy monella tavalla projektien tavoitteissa ja sisällössä sekä keskusteluissa asiakkaiden kanssa.

Sari Knuuti
maisema-arkkitehti, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki pyrkii toiminnassaan kohti hiilineutraaliutta. Pyrimme huomioimaan kaikissa hankkeissa huomioimaan kestävän kehityksen periaatteita ja luonnonmonimuotoisuuden lisäämistä. Käytössämme olevia keinoja vihervuoroisuuden toteuttamiseksi ovat mm. olemassa olevien rakenteiden, rakennekerrosten ja kasvillisuuden säilyttäminen, maa-ainesten kierrättäminen, kierrätyskasvualustojen ja -kivien käyttö, hulevesien paikallinen käsittely, monimuotoisten kasvillisuusalueiden luominen sekä hyönteisten ja muiden eläinten huomioimen ratkaisuissa. Tarpeet vaihtelevat kohteittain ja toisissa hankkeissa voidaan monipuolisemmin huomioida kestävän kehityksen näkökulmat kuin toisissa. Vihervuoroisuuden huomioiminen tulevaisuudessa nykyistäkin paremmin vaatii meiltä kaikilta muutoksia totuttuihin estetiikkakäsityksiin ja toimintatapoihin.

Pirjo Kosonen
lumitilaoppaan työryhmän puheenjohtaja
Pia Kuusiniemi
VYL hallitus
Heikki Laaksonen
Puutarhaneuvos

Anne Mannermaa
hortonomi AMK, vihertuotantopäällikkö, Espoon kaupunki 

Viherkunnossapidossa on mietitty kunnossapitoa ja sen tarpeellisuutta - eli hoidetaan sitä mitä pitää. Ei nurmikkoa jos niitty on hyvä, puustoa hoidetaan kun se tarvitsee sitä. Kemikaaleja käytetään vain kun sitä oikeasta tarvitaan.

Neil Mattinson
LDA Design

I have over 40 years’ experience in the landscape profession, spanning local government, Government agency and the private sector.

I am a Director at LDA Design, passionate about design for social good and improving places. My professional interests lie chiefly in the healthcare, recreational, commercial and residential sectors, especially in new build and renewal projects in the urban/rural fringe and public realm.

Over the years, I have led multi-disciplinary design and technical teams through planning, design development and contract stages of projects.  I am also an experienced expert witness having presented at a number of public enquiries.

I have worked across projects in the Middle East, India, China and Russia. I am one of the directors responsible for leading major projects in London and I am particularly proud to have been joint managing partner of the team working on the masterplanning, detailed design and delivery for the London 2012 Olympic Parklands and Public Realm, Europe's most significant new landscape for a generation.

Sirpa Mäkilä
maisema-arkkitehti, puistosuunnittelupäällikkö, Vantaan kaupunki

Vihervuoroisuus näkyy päivittäisessä suunnittelutyössä tekoina vihreän ympäristön hyväksi. Pyrin tekemään valintoja, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että ihmisiä.

Edgars Neilands

Jere Nieminen
Villi vyöhyke ry

Jere Nieminen on Villi vyöhyke -yhdistyksen puheenjohtaja ja kehityspäällikkö. Jeren mielestä luonnonsuojeluun tarvitaan enemmän ratkaisuja, joissa luontoa ei ole eristetty ihmistoiminnoilta vaan joissa ihmiset ovat mukana monimuotoisen luonnon vaalimisessa. Jere unelmoi maailmasta, jossa kaupunkilaiset, asukkaat ja monenlaiset organisaatiot pitävät arkisissa toimissaan huolta luonnosta. Jere on ollut mukana järjestämässä metsälehmuksien istutustalkoita, perustamassa asukas- ja kouluniittyjä sekä istuttamassa yhteisöllistä metsäpuutarhaa.

Villi vyöhyke -yhdistyksen alkusysäys niittyjen perustamisessa olivat omatoimiset sissiniityt, jotka ovat myös tapa osallistua kaupunkiluonnon kehittämiseen niin sanotusti alhaalta ylöspäin organisoituen. Jere ollut mukana laatimassa Kouluniittyopasta (Villi vyöhyke ry 2023) ja Osallistavan luonnonhoidon opasta (Tampereen kaupunki & Villi vyöhyke ry 2022).

Anu Riikonen
MMT, vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy
 

Laura Roebroeck
MSc, GreenVEU and Worlds of Green projects

Nature will survive us, the question is if humans can survive themselves.

Ilze Rukšane
Landscape architect, planner, urbanist

As for landscape architect in my soul not only profession green reciprocity follows me every day. We at @ALPS do create the healing landscapes – and Healing here we interpret both ways – as healing people with the help of landscape and as healing landscapes with the help of people. Solutions with wings, but grounded and based on the future, not the past – always respecting the land we are responsible for. In my presentation I will talk about two very special projects – the ones which are led by soul and following the heart and the flow.

Juha-Pekka Saarelainen
Ympäristöinsinööri, toimitusjohtaja Watec Oy 

Vietän kaiken työ- ja vapaa-aikani luonnon kauneutta tutkien. Sen monimuotoisuus yllättää päivittäin ympäristöinsinöörin. Kaikki ihmisen tarvitsemat ratkaisut löytyvät jo luonnosta, jos vaan osaamme niitä soveltaa. Onneksi vihdoin luontopohjaiset ratkaisut ja sini-vihreä infra alkaa saapua Suomeenkin.

Heta-Maija Seppälä
hortonomi, maisema-arkkitehti, projektipäällikkö, Ramboll

Vihervuoroisuuden teema näkyy kaikissa työprojekteissani. Ympäristörakentamisen toteutussuunnittelussa alueen lajistoa kartoitetaan etukäteen, jotta se voidaan huomioida suunnittelussa. Rakentamisessa hyödynnetään yhä enemmän paikalla tehtäviä kasvualustoja ja luontaisia kasvilajeja. Nurmikoiden tarvetta mietitään tarkasti ja niitä korvataan niityillä. Hulevesiä pyritään käsittelemään yhä enemmän avonaisissa painanteissa putkitusten sijaan, ja vedenläpäisevyys pyritään huomioimaan myös pinnoitteissa. Näyttää myös siltä, että pikkuhiljaa ymmärrys vihreän arvosta lisääntyy, ja se alkaa näkyä kaupungeissa mm. pilottihankkeiden aiempaa leveämpinä viherkaistoina kaduilla ja siinä, ettei puistoista voi lohkoa enää tilaa mihin tahansa tarkoitukseen. Kaikesta huolimatta haasteita riittää vielä paljon, jotta voisimme oikeasti siirtyä uudistavaan suunnitteluun, jossa ihmisen toimet edistävät ympäristön tilaa enemmän kuin haittaavat.

Pirjo Sirén
VYL hallituksen puheenjohtaja, maisema-arkkitehti, kuntakehitysjohtaja

Outi Tahvonen
TkT (ark), FM (ympäristönsuojelutiede), hortonomi (AMK), tutkijayliopettaja, HAMK

Ajattelen, että ihmisen pitäisi ymmärtää entistä selkeämmin olevansa osa luontoa, ei siitä irrallinen toimija. Mikä tahansa viheralan toiminta on tarkasteltava ekologisen kestävyyden kautta.

Dora Tkalec
kompostin ja maaperän ravintoverkon asiantuntija, projektipäällikkö, AhlmanEdu

Tämä aihe on ammattini ytimessä. Sen ymmärtäminen, miten maaperä toimii suhteessa kasveihin ja koko ekosysteemiin, on perustavanlaatuinen paradigman muutos, joka on tehtävä, jos haluamme nähdä myönteistä muutosta jatkuvasti huonontuvassa ympäristössämme. Ihmisen roolin hyväksyminen ekosysteemissä elämän nöyrinä hoitajina on nykyään tärkein tehtävämme. Lue lisää tästä

Tuomo Vainikainen
project coordinator GreenVEU, Viherympäristöliitto ry

Osana työtäni kehitän toimialan käytänteitä huomioimaan kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden entistä paremmin. Vapaa-ajalla luomupalstaviljely, luonnossa liikkuminen ja sienestys ovat tärkeitä harrastuksia.

* Luennoitsijatiedot täydentyvät tammikuun aikana.