Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Materiaalit

Puunhalausviikon materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. 

Puunhalausviikko-logo:
Suunnittelu: Julia Prusi

Värillinen: JPG / PDF / PDF (tulostus)

Musta: JPG / PDF / PDF (tulostus)

Valkoinen: JPG / PDF / PDF (tulostus)

Lataa, jaa tai tulosta kuvitukset liittyen teemaan Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Kuvittaja: Ilmari & Sini Hakala / Sopiva Design

 1. Puut puhdistavat ilmaa (png)
 2. Puut auttavat taklaamaan helleaalto-ongelmia (png)
 3. Puiden rooli hulevesien hallinnassa (png)
 4. Puut ja pensaat vaimentavat melua (png)
 5. Puut hiilinieluna (png)
 6. Tervetuloa löytöretkelle: iTree paljastaa puiden salaisuudet (png)
 7. Puiden turvallisuus (png)

Lataa, jaa tai tulosta juliste & kuvat liittyen teemaan Suurten puiden pientä elämää
Kuvittaja: Ilmari Hakala / Sopiva Design

 1. Juuret / Rötterna (png)
  Merkittävä osa puun kasvusta tapahtuu maan alla. Juurilla on monia tärkeitä tehtäviä eikä puu voi kasvaa ilman niitä. Puiden maanalainen verkosto tuottaa myös ihmiselle hyödyllisiä ekosysteemipalveluita.  
  En betydande del av trädets tillväxt sker under jorden. Rötterna har många viktiga uppgifter och trädet kan inte växa utan dem. Trädens underjordiska nätverk producerar även för människan nyttiga ekosystemtjänster. 
 2. Runko / Stammen (png)
  Monet puiden rungoilla kasvavat jäkälät ja sammaleet ovat hyvin herkkiä ilmansaasteille ja toimivat hyvinä indikaattoreina alueen ilmanlaadusta. Jos puiden rungoilla ei esiinny jäkäliä tai sammaleita tämä voi olla merkki alueen huonosta ilmanlaadusta.  
  Flera av de mossor och lavar som växer på träd är mycket känsliga för luftföroreningar och fungerar som bra indikatorer för områdets luftkvalitet. Ifall det inte växer några mossor eller lavar på träden kan det vara ett tecken på sämre luftkvalitet i området.  
 3. Latvusto / Trädtoppen (png)
  Monet puulajit, kuten raita ja muut pajut, tuomi, vaahtera, pihlaja, kirsikka- ja luumupuut, omenapuut ja lehmukset ovat hyönteispölytteisiä ja tarjoavat mettä ja siitepölyä pölyttäjien ravinnoksi. Ne tarvitsevat pölyttäjiä myös tuottaakseen satoa ja siemeniä.
  Flera trädarter som sälg och andra videväxter, hägg, lönn, rönn, körsbärs- och plommonträd, äppelträd och lind pollineras av insektpollinerare och erbjuder pollinerande insekter nektar och pollen som näring. Dessa träd behöver även pollinerare för att frö- och skördeproduktionen skall lyckas. 
 4. Maisema / Landskap (png)
  Suomen suurin puu tsaarinpoppeli, Populus 'Petrowskiana' kasvaa Heinolan rantapuistossa. Suomen korkein puu, yli 47 metrinen euroopanlehtikuusi, Larix decidua löytyy Punkaharjulta.  
  Finlands största träd är Populus 'Petrowskiana' som växer i Heinolas strandpark. Finlands högsta träd är den över 47 meter höga europeiska lärken, Larix decidua, som finns i Punkaharju.  
 5. Lahopuu / Döda träd (png)
  Monet lajit tarvitsevat elinympäristökseen iäkkäitä tai kuolleita ja lahoavia puita. Myös elävässä puussa olevat kuolleet, lahoavat oksat tai rungon laho ovat elintärkeitä. Suomessa noin 5000 eliölajia on riippuvaisia kuolleista puista. 
  Många arter behöver gamla eller döda och murknande träd i sin livsmiljö. Även döda och murknande grenar eller murken stam i levande träd är livsvikitga för många arter. I Finland är ca 5000 organismer beroende av döda träd. 
 6. Monimuotoisuus / Naturens mångfald (png)
  Suomessa elää noin 12 000 tunnettua lajia puiden asukkaita, jotka ovat suoraan riippuvaisia elävistä tai kuolleista puista, tai ehdottoman riippuvaisia puista alkavista ravintoketjuista..
  I Finland finns det cirka 12 000 kända arter som lever i träd och är direkt beroende av levande eller döda träd. 

Lataa, jaa tai tulosta kuvitukset liittyen teemaan puiden monimuotoiset verkostot
Kuvittaja: Mirva Liimatta

 1. Ekologinen verkosto
 2. Puiden verkosto
 3. Puistojen verkosto
 4. Puistojen kansainvälinen verkosto - Green Flag
 5. Metsäammattilaisten verkosto
 6. Halaa puuta porukalla
 7. Pitääkö olla huolissaan? Vinkkejä puiden kunnon tarkkailuun

Lataa, jaa tai tulosta kuvitukset liittyen teemaan lähipuumatkailu
Kuvittaja: Julia Prusi

 1. Puiden merkityksellisyys ja monipuoliset roolit
 2. Puun matka siemenestä lähiympäristöön
 3. Kotiseutuni kauneus ja piilevien kohteiden potentiaali
 4. Ruokamatka: Koe puinen piknik
 5. Joskus on katsottava kauas päästäkseen lähelle

Lataa, jaa tai tulosta kuvitukset liittyen teemaan puut ja monimuotoisuus
Kuvittaja: Mirva Liimatta

 1. Puiden monimuotoisuus
 2. Pölyttäjät
 3. Linnut
 4. Sienet, lahottajat ja käävät
 5. Monimuotoisuus maisemassa
 6. Kasvualustan monimuotoisuus 
 7. Kulttuuriympäristö

Lataa, jaa tai tulosta kuvat liittyen teemaan hyvinvointia lähiympäristöstä 
Kuvittaja: Julia Prusi

 1. Halaamasi puu sitoo hiilidioksidia ja tuottaa happea ilmakehään
 2. Halaa hyvät mikrobit talteen
 3. Puut taiteen inspiraationa
 4. Yhdessä ulos
 5. Tutustu puun elämään
 6. Liiku lähiluonnossa ja kohota kuntoasi
 7. Kiinnitä huomiosi luonnon yksityiskohtiin ja huolesi heitä