Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on toteutunut hyvin

Kymmenen vuotta sitten Helsingin kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat toteutuneet hyvin. Ne on otettu huomioon monissa kaupungin suunnitelmissa ja erilaisissa ohjeistuksissa. Käytännön toteutus on monissa tapauksissa jatkuvaa. Kymmenvuotiskauden aikana viheralueiden pinta-ala kasvanut noin 20 prosenttia. Syynä on Östersundomin liittäminen Helsinkiin.

Vuosina 2008–2017 kaupungin ympäristökeskus keräsi lisää tietoa erityisesti metsien ja rakennusvirasto niittyjen monimuotoisuudesta.

Ekologisen verkoston ja siihen sisältyvien arvokkaan luonnon ydinalueiden turvaaminen otettiin huomioon yleiskaavatyön yhteydessä laatimalla viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma ja metsäverkostoselvitys.

Metsien hoidossa kaupunki suosii monipuolista metsää, jossa on useita puulajeja ja eri-ikäisiä puita. Linnustollisesti arvokkaat alueet otetaan huomioon hoidon suunnittelussa ja lahopuuta jätetään arvokkaille luontokohteille. Helsingistä metsistä on myös löytynyt 40 arvokasta kääpäkohdetta. Osa niistä on lajistoltaan valtakunnallisesti merkittäviä. Niittykartoitusten tuloksena on löytynyt lajistoltaan hienoja ns. arvoniittyjä, ja niitä on otettu hoidon piiriin noin 40 hehtaaria.

Herkkien luontokohteiden kulumista on vähennetty reittien suunnittelulla, pitkospuiden rakentamisella ja kulunesteillä. Lisäksi vieraslajeja on torjuttu kaupungin luonnonhoitotöiden yhteydessä ja asukkaiden talkootyönä.

Pienvesien tila paranee 

Uutta tietoa on saatu muun muassa hulevesien varassa olevien kosteikoiden vesitaloudesta sekä niiden luonto- ja virkistysarvoista. Kaupunki on laatinut joillekin purovesistöille koko valuma-alueen käsittävät kunnostussuunnitelmat, ja kuudella purolla on tehty kunnostuksia vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyönä.

Purojen ekologisen laadun kannalta jätevesipäästöjen kuriin saaminen on ollut tärkeää. Tässä on onnistuttu melko hyvin mutta parannettavaa on edelleen. Viemäröintiä, hulevesien hallintaa ja öljyntorjuntavalmiutta on kehitetty erityisesti Turun ja Helsingin yhteisissä Itämerihaasteen toimenpideohjelmissa. 

Liito-orava asettui Helsinkiin

Helsingissä on runsas linnusto, ja kaupungin alueella voi törmätä kettuun tai supikoiraan. Liito-orava saapui Helsingin vakinaiseksi asukkaaksi vuonna 2014 ja on sen jälkeen runsastunut voimakkaasti. Liito-oravan leviäminen osoittaa, että kaupungin virkistysmetsien hoidossa luonnon monimuotoisuus on otettu hyvin huomioon.

Lue lisää.

Liittyvät uutiset