Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

HIC-testiä suositellaan leikkipaikkojen putoamisalustojen testaukseen

Leikkivälineitä ja niiden putoamisalustoja koskeva yleiseurooppalainen turvallisuusstandardi EN 1176-1 päivittyi Suomessa 27.10.2017. Kyseinen standardi esittää velvoittavassa liitteessään H putoamisalustojen käyttöönottotarkastusta koskien kaksi mahdollisuutta. Toinen on se, että kansallisella tasolla annetaan kussakin Euroopan standardisoimisjärjestön jäsenmaassa omat kriteeristönsä. Toinen mahdollisuus on, että päivittyneen standardin uuden liitteen H velvoittava kriteeristö otetaan sellaisenaan käyttöön.

Viherympäristöliiton alainen Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta katsoi kokouksessaan joulukuussa 2017 olevansa sopiva taho linjaamaan tilannetta Suomessa. Lautakunta päätti, että nojataan päivittyneen standardin uuteen liitteeseen yhdellä tarkennuksella koskien sen yleisluontoista lausetta siitä, milloin putoamisalustan riittävä iskunvaimennuskyky on saavutettu.
Lautakunnan suositusluonteinen tarkennus koskee perinteisiä valettavia ja muita paikalla sekoitettavia putoamisalustoja. Maassamme on viime vuosina tehty jonkin verran putoamisalustojen iskunvaimennustestejä eli HIC testejä (Head Injyry Criteria) ja niissä on usein huomattu, että edellä mainitun kaltaisilla putoamisalustoilla iskunvaimennusarvot eivät ole olleet ennakkoon ilmoitetun tai luullun kaltaisia ja että vaihtelu on ollut paikoin suurta. Arvojen vaihtelu voi johtua monestakin tekijästä, kuten alustan valmistushetken sääolosuhteista, massan todellisista kerrosvahvuuksista (varsinainen joustokerros ja erillinen kulutuskerros), pohjamaasta ja tekijän ammattitaidosta.
Lautakunta suosittelee, että valettavilla ja paikalla sekoitettavilla putoamisalustoilla tehtäisiin ennen käyttöönottoa HIC-testi. Testin tekemisestä tai sisällyttämisestä rakennusurakoihin päättää tilaaja. Testilaitteistoja on tällä hetkellä maassamme vähän.
Uuden standardin voimaantulon ja valetuissa putoamisalustoissa ilmenneiden monien ongelmien vuoksi testaamisen uskotaan maassamme yleistyvän ja putoamisalustojen laadun näin paranevan. HIC- testillä voidaan testata kaikentyyppisten ja -ikäisten putoamisalustojen iskunvaimennuskykyä. Testaamisen yleistyminen lisää tietoisuutta putoamisalustoista ja antaa selviä testituloksia arvioitaessa vanhojenkin alustojen vaihto- tai kunnostustarvetta.

Marko Eskolainen
Seppo Närhi

Liittyvät uutiset