Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Lähivihreän monet tekijät -kirja julkaistaan Viherpäivillä 2023! Ilmoittaudu kirjan tukijaksi

Viherympäristöliitto ry julkaisee viheralan kehitystä ja merkitystä kuvaavan kirjan ”Lähivihreän monet tekijät ­– viheralan kehityskertomus”.

Kirjassa kerrotaan tiivistetysti viheralan varhainen kehityshistoria alkaen luostaripuutarhoista 1900-luvun alkupuoliskon puistokulttuurin kehitykseen. Lisäksi esitellään viheralan koulutuksen, tutkimuksen ja julkaisutoiminnan kehitys ja avataan ympäristöajattelun, kaupunkisuunnittelun, maisemasuunnittelun, yksityisten pihojen, kasvien käytön, kasvualustojen, koneiden, puiden ja leikkipaikkojen kehitystä sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Kirjassa pohditaan viheralan monipuolista merkitystä ja vaikutusta sekä arvioidaan viheralan tulevaisuuden mahdollisuuksia esimerkiksi kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristörakentamisen kehittämisessä.

Omana lukunaan on kirjoitettu viheralan ja yhdistysten yhteistoiminnasta sekä yhteistyössä toteutetuista kampanjoista. Kirjasta saa yleiskuvan lisäksi yksityiskohtaistakin tietoa tapahtumista. Kirja ei ole henkilöhistoriikki, vaikka historian tekijät, alan ammattilaiset ovat lähdemateriaaliin pohjautuen esillä kirjan sivuilla.
 
Kirjan kirjoittaja on puutarhaneuvos Seppo Närhi. Kirja julkaistaan Viherpäivillä Jyväskylässä 8.2.2023. Kirjan laajuus on noin 500 sivua.
 
Kirjan päälähdemateriaaleina ovat aiemmin tehdyt puutarha-alan historiateokset vuosilta 1960 ja 1995, viheralan eri osa-alueista tehdyt historiakirjat sekä Puutarha-lehden vuosikerrat 1950–­1996 ja Viherympäristö-lehden vuosikerrat 1993–2022. Lisäksi on hyödynnetty eri lehdissä julkaistuja artikkeleita, tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä sekä ammattilaisten haastatteluja.

Tukijat saavat organisaation logon kirjan sisäsivuille sen loppuosaan. Lisäksi tukijat näkyvät kirjaan liittyvässä tiedotuksessa ja mainonnassa.

Haluan tukea Lähivihreän monet tekijät ­– viheralan kehityskertomus -kirjaa (webropol)

Liittyvät uutiset