Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelma päätöksentekoon

Töölönlahden eteläosan puisto- ja katualueille suunnitellaan uudistuksia. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee alueen puistosuunnitelmaa 12.12.2017. Puistosuunnitelman hyväksymisen jälkeen tehdään ratkaisu myös vanhasta VR:n makasiinirauniosta.

Sanomatalon, Kiasman, keskustakirjasto Oodin ja Musiikkitalon rajaamaa Makasiinipuiston ja Kansalaistorin aluetta kehitetään monipuoliseksi kaupunkitilaksi. Valmistuessaan se muodostaa Helsingin keskuspuiston alkupisteen, ja tarjoaa paikan muun muassa yleisötapahtumille.

Rakentamisen aloittamisen aikataulu on sidoksissa Oodin valmistumisajankohtaan, ja sen on tarkoitus alkaa vuoden 2018 aikana.

Kansalaistorille ja Makasiinipuistoon uudistuksia

Puistosuunnitelman tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen alue, joka sopii keskustaympäristöön.

Kansalaistoria kehitetään soveltumaan entistä monipuolisempaan tapahtumakäyttöön. Tori pinnoitetaan keskustakirjaston piha-alueen kiveyskuviota toistavalla luonnonkivilaatoituksella. Sitä tulee reunustamaan pohjoispuolella matala luonnonkivimuuri ja länsisivulla matala oleskeluportaikko. Torin kirjaston puoleiselle sivulle sijoitetaan rivi paasimaisia luonnonkivikorokkeita, jotka rajaavat kirjaston edusaluetta Kansalaistorista ja toimivat samalla istuimina aukion reunassa.

Makasiinipuiston länsiosa on puuryhmien rytmittämää, käytävien halkomaa avointa nurmikkoa. Puiston avoimuus mahdollistaa satunnaisen tapahtumakäytön. Nurmialueiden yli avautuu kaunis arvorakennusten rajaama näkymä Töölönlahden suuntaan. Musiikkitalon puoleiselle sivulle sijoitetaan näyttävä istutusalue, joka reunustaa keskeistä kevyen liikenteen akselia ja muodostaa kukkivan taustan Musiikkitalon lämpiön suuntaan.

Puiston itäosa istutetaan puutarhamaisemmin ja sinne sijoittuvat katukoriskenttä ja kirjaston toimintaan kytkeytyvä lasten leikkipaikka.

Töölönlahden eteläosan alue on merkittävä jalankulun ja pyöräilyn solmukohta, jonka rooli tulee korostumaan entisestään Oodin valmistuttua. Pyöräilijät ohjataan Baanalta Eero Erkon kadulle ja Musiikkitalon itäpuolella sijaitsevaa jalankulku- ja pyöräilypromenadia pitkin Töölönlahden suuntaan.

Makasiinin paikalle suunnitteilla taideteos – uusi paviljonki puiston pohjoisosaan

Keskustakirjasto Oodin työmaan edustalla sijaitsee vuoden 2006 tulipalossa pahoin vaurioitunut makasiinirakennuksen raunio. Sen korvaamista muistomerkillä on tutkittu osana puistosuunnitelmaa, kuten kiinteistölautakunta päätti 30.6.2016.

Alustavana suunnitelmana on, että raunio puretaan, ja sen paikalle toteutetaan taiteilija Akseli Leinosen teos ”Massa”.

Punatiilinen, lähes 200 neliömetrin laajuinen taideteos sijoittuisi puistossa maan tasoon samalle kohdalle, jossa rautatiemakasiinien eteläinen pääty sijaitsi. Teos rakennettaisiin kovaa kulutusta kestävistä uusista maatiilistä. Vanhan makasiiniraunion kuntotutkimuksien perusteella on todettu, etteivät sen tiilet ole säätä ja kulutusta kestäviä eivätkä turvallisia rakennusmateriaaleja.

Makasiinipuiston pohjoissivulta Töölönlahdenkadun varrelta on osoitettu puistosuunnitelmassa paikka uudelle noin 400–450 neliömetrin kokoiselle puistopaviljongille. Kaupungin on määrä järjestää sen toteuttamisesta konsepti- ja suunnittelukilpailu sen jälkeen, kun puistosuunnitelma on hyväksytty.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy puistosuunnitelman, seuraavaksi kaupunginhallitus päättää rakennushankkeen rahoituksesta. Makasiiniraunion purkamisluvan saaminen edellyttää, että kaupungin toimivaltainen viranomainen myöntää poikkeamisen asemakaavan suojelumääräyksestä, sillä VR:n makasiinista on tehty ennen vuoden 2006 tulipaloa suojelupäätös.

Liittyvät uutiset