Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Viherala vastaa kestävän kehityksen haasteeseen – uuden mallin avulla voidaan vähentää ympäristöhaittoja sekä kuluja

Viherympäristöliitto ry on saanut valmiiksi kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin. Se on tavoiteohjelma, jossa asetetaan tavoitteita tilaajille, suunnittelijoille, rakentajille sekä kunnossapitäjille, miten kussakin viheralaan liittyvässä hankkeessa voidaan ottaa huomioon kestävän kehityksen mukainen kestävä toimintatapa.

–  Toimintamallissa käsitellään ympäristörakentamista (KESY) kokonaisuutena. Jokaiselle hankkeen osapuolelle on omat toimintaohjeet. Lisäksi hanke on myös sisällöllisesti jaettu eri osa-alueisiin. Tilaajan rooli on todettu keskeiseksi, KESY-hankkeen vetäjä maisema-arkkitehti Emilia Weckman painottaa.

Viisi eri teemaa

Toimintamalli pohjautuu ulkomaisiin malleihin, erityisesti USA:ssa laadittuun Sustainable Sites -kriteeristöön, jota on muokattu Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Toimintamallissa ympäristörakentaminen on jaettu viiteen eri teemaan: vesiolosuhteet; maaperä ja kasvillisuus; raaka-aineet; materiaalit ja tuotteet; ihmisen terveys ja hyvinvointi. Jokainen näistä osa-alueista on käsitelty hankkeen osapuolten näkökulmasta, eli mitä tilaajan, suunnittelijan, rakentajan tai kunnossapitäjän tulee huomioida, kun tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen toimintatapa.

–  Erityisen oleellista on, että kaikki hankkeen osapuolet sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin. Kaikkein tärkeimmässä roolissa on tilaaja. Tavoitteet voivat vesittyä, jos tilaaja ei vaadi hankkeen kaikkia osapuolia sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin ja noudattamaan ohjeita prosessin eri vaiheissa, Viherympäristöliitto ry:n pääsihteeri Seppo Närhi muistuttaa.

–  Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli sopii malliksi eri toimialoille, miten toimialaan liittyvät osapuolet sitoutetaan ja ohjeistetaan yhteisiin tavoitteisiin.

– Viherala vastaa kaikkia toimijoita koskevaan haasteeseen, miten kestävä kehitys muutetaan käytännön toiminnaksi. Vahva näkemys on, että toimintatavat muuttuvat muutamassa vuodessa kestävämpään suuntaan, Seppo Närhi uskoo.

Konkreettiset toimintaohjeet

KESY-toimintamallin valmistuttua tekeillä on vielä konkreettiset työkalut eri toimijoille. Työkaluihin sisältyy esimerkiksi erilaisia muistilistoja, joista voi tarkistaa, sisältyvätkö käynnissä olevaan hankkeeseen kaikki mahdolliset kestävän ympäristörakentamisen tavoitteet.

Viherympäristöliitto tiedottaa KESY-toimintamallista toimijoita, laatii koulutusmateriaalia sekä kannustaa toimijoita käynnistämään toimintamallin mukaisia hankkeita. Jatkossa toimintamallia ja siihen liittyviä käytännön muistilistoja, lomakkeita ja ohjeita täydennetään ja korjataan käytännön hankkeista saatujen palautteiden perusteella. Ympäri Suomen on jo käynnistynyt yli 10 erilaista toimintamallin mukaista hanketta.

Hankkeita seuraamalla kerätään tietoa siitä, mitä konkreettista hyötyä saadaan toimimalla kestävästi.

– Useissa hankkeissa on jo saatu viitteitä siitä, että uuden toimintamallin avulla saadaan vähennettyä ympäristöhaittoja sekä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Materiaalia kierrättämällä ja uudelleen käyttämällä sekä paikalla olevia maa-aineksia käytettäessä säästetään kustannuksissa ja vähennetään ympäristökuormaa kuljetusten vähentyessä, Emilia Weckman kertoo.

Viherympäristöliitto ry on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa liitto sitoutui laatimaan KESY-toimintamallin. Se on nyt saatu valmiiksi.

Lisätiedot

Maisema-arkkitehti Emilia Weckman, puh. 040 579 8202, emilia.weckman@aalto.fi
Pääsihteeri Seppo Närhi, puh. 0400 419085, seppo.narhi@vyl.fi

Liitteet: Tutustu toimintamalliin (pdf)
Hankkeesta lisätietoa Viherympäristöliiton nettisivu
KESY-hankkeista löytyy tästä lisätietoa

Liittyvät uutiset