KESY-hankkeita

Tällä sivustolla kerrotaan kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen mukaisista tulevista ja eri vaiheissa käynnissä olevista tai valmiista hankkeista. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä saamme mukaan kymmenkunta erilaista viheralan hankinta-, suunnittelu-, rakentamis- ja/tai kunnossapitovaiheessa olevaa hanketta, joissa sovelletaan käytäntöön vuoden 2017 aikana laadittuja KESY-ohjeita ja aputyökaluja. Esimerkkihankkeissa voidaan testata muun muassa työohjeiden käyttökelpoisuutta eri työvaiheissa, lomakepohjien ja tarkastuslistojen hyödyntämistä sekä erilaisten KESY-mittareiden soveltamista työn KESYn mukaisen toiminnan todentamiseen.

Jokainen esimerkkihanke voi itse määrittää, missä laajuudessa ja mitä KESY-työkaluja halutaan omassa hankkeessa testata. Esimerkkihankkeiden kokemuksia KESYn, ohjeiden ja aputyökalujen hyödyllisyydestä / käytettävyydestä hankkeessa kysytään vuoden 2019 aikana. Kyselystä saatujen palautteiden pohjalta päivitetään tarvittaessa ohjeistuksia ja työkaluja sekä KESYn toimintaprosesseja.

Materiaalit tallennetaan KESY-hankkeen verkkosivuille vuoden loppuun mennessä, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja kokeiltavissa.

Lähetä tiedot hankkeestasi sähköpostitse: seppo.narhi@vyl.fi

Ilmoitetut KESY-hankkeet.

Oulu

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Hankkeen tavoitteet

Hupisaarten alue sijaitsee Oulujoen suistossa kaupungin keskustassa sijaitsevalla puistoalueella. Alueella risteilee yhteensä lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.  Tavoitteena on myös samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä. Kunnostustyön valmistuttua kalojen kotiutumista puroihin seurataan LUKE:n viisivuotisella tutkimushankkeella. Hankkeen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Oulun Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvara-keskus.

Kunnostustyön toteutusaikataulu: 10/2017- 9/2018

Tilaaja: Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Suunnittelu:

  • Tekninen suunnittelu Maveplan Oy
  • Maisemasuunnittelu Ramboll Finland Oy

Toteutus: Oulun tekninen liikelaitos

Yhteystiedot

kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, heikki.pulkkinen@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Palautepalvelu aukeaa tästä.

Vantaa

Tikkuraitin perusparannussuunnittelu. Tavoitteena toteuttaa Iso-Roban ilmastokatumallia soveltaen. Suunnittelu alkanut syksyllä 2017. Rakentaminen tämän hetken aikataulun mukaan 2020. Suunnittelijat Ramboll ja maisemasuunnittelu Hemgård.

Kanervannummi. Suunnitelmat valmiit. Rakentaminen 2018-19. Suunnittelija Ramboll.

Ankkapuisto ja Metsopuisto. Jatkosuunnittelu käynnistynyt. Ankkapuisto valmistuu vuoteen 2020 mennessä, mutta Metsopuiston rakentaminen ajoittunee vuosille 2019-21. Suunnittelija FCG.

Tikkurilan jokiranta. Yleissuunnitelma hyväksytty. Padon purun ja Åvikin alueen rakentamissuunnittelu käynnissä. Padon purkaminen siirtynee vuodelle 2019 vesiluvan takia. Ensi vuonna rakennetaan Åvikin alue. Suunnittelijat Ramboll (pato)  ja Loci (muu alue).

Puron kunnostusprojektit. Pieniä kohteita ympäri kaupunkia, toteutus lähinnä kesäisin purotalkkareiden johdolla.

Lisätiedot: hanna.keskinen@vantaa.fi

Sipoo

Pähkinälehdon Aukio, katuvihreä rakentuu 2018, joka yhdistyy aukioon. Aukiosta yleissuunnitelma, 2018 aukion rakennesuunnitelmat, valmistumisajankohta 2019-2020.

Lisätiedot: Mari Kosonen p. 0505544536. mari.kosonen@sipoo.fi

Hämeenlinna

Kaurialan Liikennepuiston peruskorjaus. Hanke toteutui yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Viherympäristöliitto ry:n ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kesken. Mukana oli kymmeniä yrityksiä tukemassa hankkeen toteutumista. Puisto oli KESY-toimintatavan testausta ja se oli osa Vihervuotta 2016. Katso video hankkeesta tästä.