Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

KESY-hankkeita

Tällä sivustolla kerrotaan kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen mukaisista tulevista ja eri vaiheissa käynnissä olevista tai valmiista hankkeista. Tavoitteena on saada mukaan erilaisia viheralan hankinta-, suunnittelu-, rakentamis- ja/tai kunnossapitovaiheessa olevia hankkeita, joissa sovelletaan käytäntöön laadittuja KESY-ohjeita ja aputyökaluja. Esimerkkihankkeissa voidaan testata muun muassa työohjeiden käyttökelpoisuutta eri työvaiheissa, lomakepohjien ja tarkastuslistojen hyödyntämistä sekä erilaisten KESY-mittareiden soveltamista työn KESYn mukaisen toiminnan todentamiseen.

Jokainen esimerkkihanke voi itse määrittää, missä laajuudessa ja mitä KESY-työkaluja halutaan omassa hankkeessa testata. Esimerkkihankkeiden kokemuksia KESYn, ohjeiden ja aputyökalujen hyödyllisyydestä / käytettävyydestä hankkeessa kysytään vuoden 2019 aikana. Kyselystä saatujen palautteiden pohjalta päivitetään tarvittaessa ohjeistuksia ja työkaluja sekä KESYn toimintaprosesseja.

Materiaalit tallennetaan KESY-hankkeen verkkosivuille alkuvuodesta 2018, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja kokeiltavissa.

Lähetä tiedot hankkeestasi sähköpostitse: seppo.narhi@vyl.fi

Ilmoitetut KESY-hankkeet.

Helsinki

Alakivenpuisto

Hankkeen tavoitteet ja sisältö: Alakivenpuisto sijaitsee Helsingin Myllypurossa. Noin 11 hehtaarin puisto on rakennettu osittain kunnostetun kaatopaikan päälle. Alakivenpuisto on vahvasti Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman aikaansaannosta. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa. 

Puisto on rakennettu kokonaisuudessaan kierrätysmailla. Sen loivapiirteiset maastonmuotoilut on tehty Jätkäsaaren ruoppauksesta syntyneistä  stabiloiduista savista, joiden päälle on tehty uusiokasvualustat kierrätetyistä metsänpohjamaista. Puiston niittyjen perustamisessa on hyödynnetty kierrätysmaiden omaa siemenpankkia. Maisemapuiston ilme syntyy mm. kukkivista niityistä, käyttönurmialueista ja kasvillisuusryhmistä. Puiston teemapuuna on pihlaja eri muodoissaan. Puistosta löytyy myös useampi oleskelupaikka kalusteineen sekä kuntoilupaikka. Perusvalaistuksen lisäksi puistossa on näyttävää erikoisvalaistusta.

Valmistumisajankohta: 2017

Tilaaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu: Ramboll Finland Oy 

Toteutus: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Lisätiedot: Kaija Laine, kaija.laine@hel.fi

Ison Roobertinkadun kävelykadun peruskorjaus

Hankkeen tavoitteet ja sisältö: Kokonaisvaltaisessa peruskorjauksessa parannettiin kävelykadun käytettävyyttä ja kaupunkikuvallista laatua. Katuremontissa Annankadun risteys muutettiin niin sanotuksi shared space -alueeksi, jossa kävelykatu jatkuu Annankadun yli. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun päät suljettiin ajoestein, mutta kadun kumpaankin päähän asennettu automaattisesti laskeutuva pollari sallii kävelykadulta pois ajamisen. Koko kävelykatu kivettiin punertavalla sekavärisellä luonnonkivellä. Kohteessa uusiokäytettiin vanhoja graniittisia reunakiviä sekä nupu- ja noppakiviä. Kolme hyväkuntoista lehmusta säilytettiin, ja niiden kanssa samaan riviin istutettiin uusia pienempikasvuisia lehtipuita, punavaahteroita ja kartiovalkopyökkejä. Katupuu- ja kalustevyöhykkeelle asennettiin istuttavia luonnonkivipaasia, tuoleja, pyörätelineitä ja mainoslaitteita sekä hulevesikaivoja, jotka ohjaavat osan kadun hulevesistä puiden kasvualustoihin. Kadun valaistus uusittiin energiatehokkaaksi. Kunnostettu Björn Weckströmin Viheltelevä helsinkiläinen -veistos palautettiin Yrjönkadun puoleiseen kadun päähän.

Valmistumisajankohta: 2018

Tilaaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Toteutus: VRJ Etelä-Suomi Oy

Lisätiedot: Tomas Palmgren, tomas.palmgren@hel.fi

Vauhtitien hulevesikosteikko

Hankkeen tavoitteet: Kosteikko sijoittuu Vauhtitien, Helsinginkadun ja pääradan rajaamalle kolmionmuotoiselle puistoalueelle Töölönlahden pohjoisosaan. Kosteikon tehtävänä on puhdistaa ja viivyttää Keski-Pasilasta johdettavia hulevesiä ennen niiden johtamista Töölönlahteen. Kosteikon suunnittelussa on otettu huomioon Eläintarhan alueen puistokokonaisuuden kulttuurihistorialliset arvot ja hanke on toteutettu alueen kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä vaalien. Kosteikko lisää paikallista kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Valmistumisajankohta: Hanke on valmistunut v. 2017

Tilaaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Suunnittelu: Pöyry Finland Oy ja Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy

Toteutus: Graniittirakennus Kallio Oy

Lisätiedot: Laura Yli-Jama, laura.yli-jama@hel.fi

Jyväskylä

Tourujoen kunnostus

Tavoitteena on kunnostaa Tourujoki virtavesikaloille soveltuvaksi ympäristöksi ja purkaa säännöstely Tourujoen valuma-alueelta. Kunnostuksessa on ollut käynnissä yleissuunnitteluvaihe vuodesta 2016 alkaen. Kunnostuksen rakennussuunnitteluvaihe on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Tourujoen kunnostuksesta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

Toteutusaikataulu: rakennussuunnittelu alkaen 2018, toteutus todennäköisesti alkaen 2020

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleissuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Anne Laita, anne.laita@jkl.fi 

Kankaan hulevesikanavan kasvittaminen

Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen. Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Green Street-pilottihanke

Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle Puutarhakadulle on perinteisen putkiin perustuvan hulevesiratkaisun sijaan tarkoitus toteuttaa vihreään infrastruktuuriin perustuva hulevesien hallintajärjestelmä. Testattavan luonnonmukaisen järjestelmän tavoitellaan sekä rajoittavan että puhdistavan Tourujokeen kulkeutuvaa vettä kaupungin keskustasta. Kadulle istutettavat puut ja kasvit lisäävät myös keskusta-alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat osaltaan ilmanlaatua. Suunnittelu ja rakentaminen on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja

Enemmän tietoa Green Street –hankkeesta: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/greenstreet

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-2019

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleis- ja rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Eerolanpuron kosteikon seuranta

Eerolanpuron kosteikko on vuonna 2016 valmistunut kohde Tuomiojärven eteläpuolella, siihen laskevan Eerolanpuron yhteydessä. Aiemmin suora oja on korvattu kaksiosaisella kosteikolla, jonka kautta alueen hulevedet pääasiassa ohjataan. Kosteikko viivyttää hulevesiä, jolloin niistä laskeutuu kiintoainesta, lisäksi kosteikon kasvillisuus on suunniteltu niin, että sen on tarkoitus puhdistaa eri haitta-aineita vedestä. Suunnittelu ja toteutus Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE). Seuranta on osa hallituksen Vesistöt kuntoon -kärkihanketta Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hanke käsittää vuodet 2017-2018. Kärkihankkeesta tarkemmin: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/vihreitavesireitteja Enemmän tietoa hankkeesta: www.jyvaskyla.fi/puistot/eerolanpuronkosteikko

Toteutusaikataulu: seuranta 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Suunnittelu ja toteutus : Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE)

Lisätiedot: Paula Tuomi, paula.tuomi@jkl.fi 

Oulu

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Hankkeen tavoitteet

Hupisaarten alue sijaitsee Oulujoen suistossa kaupungin keskustassa sijaitsevalla puistoalueella. Alueella risteilee yhteensä lähes kaksi kilometriä pieniä puroja, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pienillä, ympäristöä mahdollisimman vähän muuttavilla toimenpiteillä alueen puroja vaelluskaloille soveltuviksi sekä palauttaa niihin luonnonvaraisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.  Tavoitteena on myös samalla parantaa purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä. Kunnostustyön valmistuttua kalojen kotiutumista puroihin seurataan LUKE:n viisivuotisella tutkimushankkeella. Hankkeen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Oulun Energia, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvara-keskus.

Kunnostustyön toteutusaikataulu: 10/2017- 9/2018

Tilaaja: Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Suunnittelu:

  • Tekninen suunnittelu Maveplan Oy
  • Maisemasuunnittelu Ramboll Finland Oy

Toteutus: Oulun tekninen liikelaitos

Yhteystiedot

kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen, heikki.pulkkinen@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, PL 32, 90015 Oulun kaupunki

Palautepalvelu aukeaa tästä.

Vantaa

Tikkuraitin perusparannussuunnittelu

Tavoitteena toteuttaa Iso-Roban ilmastokatumallia soveltaen. Suunnittelu syksyllä 2017. Rakentaminen tämän hetken aikataulun mukaan 2020. Suunnittelijat Ramboll ja maisemasuunnittelu Hemgård.

Kanervanummi

Suunnitelmat valmiit. Rakentaminen 2018-19. Suunnittelija Ramboll.

Ankkapuisto ja Metsopuisto

Jatkosuunnittelu käynnistynyt. Ankkapuisto valmistuu vuoteen 2020 mennessä, mutta Metsopuiston rakentaminen ajoittunee vuosille 2019-21. Suunnittelija FCG. Vantaan Korsossa sijaitsevan Ankkapuiston kestävän ympäristörakentamisen uusiomassahanke käynnistyy loppukesällä 2018.

Ankkapuiston perusparannushankkeen ensimmäinen vaihe valmistui kuluneen kesän 2018 aikana. Työhön sisältyi muun muassa puiston näkymien avaamista, siltojen uusimista ja kolmen lammen ruoppaaminen. Ruoppaamisesta syntyneet massat pumpattiin niin sanottuihin geotuubeihin, joissa massat ovat kuivuneet reilun vuoden ajan.

Hanke jatkuu lammista ruopatun massan uusiokäytöllä. Massat halutaan sijoittaa mahdollisimman laajalti paikallisesti puiston alueelle. Massojen paikallisella uusiokäytöllä vähennetään merkittävästi muun muassa kuljetuksista aiheutuvia vaikutuksia. Samalla iso osa massoista saadaan sijoitettua takaisin alueelle, eikä sitä niitä viedä esimerkiksi massojen kaatopaikalle. Ankkapuiston massoista valmistetaan erilaisten sekoitusohjeiden avulla uutta kasvualustaa, johon käytetään pelkästään niin sanottuja uusio- ja ylijäämäaineksia, kuten toiselta rakennustyömaalta kuorittua pintamaata. Maamassojen uusiokäyttö on myös taloudellista ja se noudattaa Vantaan kaupungin kestävän kehityksen periaatteita.

Kaikki KESY-hankkeen vaiheet ja materiaalit dokumentoidaan, jotta saatua tietoa voidaan hyödyntää myös muissa vastaavanlaisissa hankkeissa niin Vantaalla kuin muissa kaupungeissa Suomessa.

Kestävä ympäristörakentaminen tukee kaupungin strategiaa olla resurssiviisas kaupunki. Ankkapuiston KESY-hanketta vetää Vantaan kaupungin Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialan Kuntatekniikan keskus. Myös kaupungin Ympäristökeskus on hankkeessa tiiviisti mukana.

Ankkapuiston rakentaminen jatkuu myöhemmin II-vaiheessa vuonna 2019. Silloin jatketaan puiston perusparantamista muun muassa raittien, valaistuksen, varustusten ja kalusteiden rakentamisella. Suunnittelu Ramboll.

Lisätiedot juha.kivimaki@vantaa.fi

Tikkurilan jokiranta

Yleissuunnitelma hyväksytty. Padon purun ja Åvikin alueen rakentamissuunnittelu käynnissä. Padon purkaminen siirtynee vuodelle 2019 vesiluvan takia. Ensi vuonna rakennetaan Åvikin alue. Suunnittelijat Ramboll (pato)  ja Loci (muu alue).

Puron kunnostusprojektit. Pieniä kohteita ympäri kaupunkia, toteutus lähinnä kesäisin purotalkkareiden johdolla.

Lisätiedot: juha.kivimaki@vantaa.fi

Sipoo

Pähkinälehdon Aukio

Katuvihreä rakentuu 2018, joka yhdistyy aukioon. Aukiosta yleissuunnitelma, 2018 aukion rakennesuunnitelmat, valmistumisajankohta 2019-2020.

Lisätiedot: Mari Kosonen p. 0505544536. mari.kosonen@sipoo.fi

Hämeenlinna

Kaurialan Liikennepuiston peruskorjaus

Hanke toteutui yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Viherympäristöliitto ry:n ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kesken. Mukana oli kymmeniä yrityksiä tukemassa hankkeen toteutumista. Puisto oli KESY-toimintatavan testausta ja se oli osa Vihervuotta 2016. Katso video hankkeesta tästä.