Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Miten juuria voi hoitaa

Teksti ja kuvat: Emilia Marila 

Rakennetut ympäristöt ovat usein puille haasteellisia kasvupaikkoja, sillä niissä on runsaasti läpäisemättömiä pintoja - kuten asfalttia -  sekä nurmikenttiä, joilta maanpäällinen karikekierto puuttuu kokonaan tai se on hyvin niukkaa. Muita stressitekijöitä rakennetuissa ympäristöissä puiden juuristolle ovat niukka kasvutila, rakentaminen, tiesuola, maan tiivistyminen ja sen vuoksi vähäinen pieneliötoiminta sekä liian kuiva tai märkä kasvualusta. Maan tiivistymistä puiden ympärillä aiheuttavat puutteellinen karikekierto ja koneilla ajo juuristoalueelle sekä esimekerkiksi liikenteen aiheuttama tärinä. 

Juuristolle ihanteellisen kasvualustan huokostilavuus - eli kiinteän aineen väliin jäävä tyhjä tila - on noin 50%. Maaperän huokosissa kulkee vuorotellen vettä ja kaasuja, muun muassa happea, jota sekä juuret että maamikrobit tarvitsevat. Kasvualustan huokostilavuutta parantaa hyvä karikekierto sekä pieneliöstö ja mikrobisto, jotka hajottavat kariketta ja vapauttavat ravinteet uudelleen kasvien käyttöön. Hajotustoiminnan seurauksena pieneliöstö muokkaa maata parantaen sen mururakennetta ja huokostilavuutta kasveille sopivaksi. 

Hyvin juurtuneiden puiden juuriston hyvinvointia voi tukea jättämällä juuristoalueen nurmi leikkaamatta, istuttamalla juuriston päälle ruohovartisia, matalia kasveja tai jättämällä syksyisin puista putoavat lehdet puun alle. 

Vasta istutettujen puiden ympärille voi laittaa noin 7cm:n kerros puunkuorihaketta. Kuorikate pidättää kosteutta kasvualustassa ja estää muiden kasvien kasvun juuristoalueella. Alle 2 vuotta sitten istutetun puun ympäriltä on hyvä kitkeä muu kasvillisuus pois säännöllisesti, sillä se kilpailee vedestä ja ravinteista juurtumassa olevan puun kanssa. 

Puun juurenniskaa, eli rungon ja juuriston yhtymäkohtaa, joka monilla puulajeilla on runkoa paksumpi ei saa haudata tai peittää kasvualustalla, kuorikatteella tai millään muullakaan materaalilla, mikä on syytä muistaa jo istutusvaiheessa. Juurenniskaa hautova maa-aines rikkoo puun kuoren tyveltä, edistää lahottajien pääsyä puuainekseen, puun kasvu saattaa juroa ja se juurtuu huonosti. 

Tiivistyneitä kasvualustoja voidaan kunnostaa esimerkiksi niin kutsutun ilmalapion avulla, jolla maahan puhalletaan ilmaa korkealla paineella. Paineilma rikkoo maan pintakerroksen ja tekee sitää ilmavamman vahingoittamatta puun juuria. Ilmalapiokunnostuksen yhteydessä maahan on lisättävä uutta kasvualustaa sekä orgaanista ainesta tai biohiiltä. Maahan lisätty orgaaninen aines edistää maaperän biologista aktiivisuutta, jolloin kunnostuksesta saadaan pitkäaikainen hyöty. 

Hyvinvoiva ja terve juuristo tukee koko puun hyvinvointia ja edistää muun muassa maanpäällisten osien vaurioiden parantumista. 

Rakentaminen ja puut 

Rungon suojaamisen lisäksi myös puun juuristoalue täytyy huomioida rakentamisen yhteydessä. Hyvä nyrkkisääntö puiden ympärille rakennettaessa on pitää mielessä, että puun juuristo kasvaa 2 kertaa laajemmalla alueella kuin puun latvus eikä juuria tulisi katkaista. Puun terveydelle kriittinen juuristoalue on kuitenkin aina vähintään yhtä laaja kuin puun latvus, eikä sen sisäpuolelta tulisi kaivaa, ajaa koneilla tai säilyttää painavia esineitä. Juurien katkaisu vaikuttaa koko puun elintoimintoihin ja avoimet haavapinnat juurissa ovat lahottajille helppo reitti juuristoon. Juuristoa lahottavia sieniä voi olla vaikea havaita riitävän ajoissa. Ankkurijuurten katkaisu heikentää puun pystyssä pysymistä ja hienojuurten katkaisu puun ravinteiden- ja vedottoa. Myös maantäytön kanssa on oltava tarkkana -hienojuuret hakeutuvat kasvamaan siihen syvyyteen, jossa niillä on ravinteita, vettä ja happea tarjolla. Maan täyttäminen puun juuristoalueella muuttaa kasvuolosuhteita ja juuristo joutuu ahdinkoon, joka vaikuttaa koko puun hyvinvointiin. Heikkokuntoinen puu on altis tuholaisille ja taudeille.