Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Puut mitattiin ja mallinnettiin i-Tree Eco -ohjelmalla

Mallinnusta varten jokaisesta puusta määritettiin ja mitattiin:

  • Puulaji
  • Rungon läpimitta 1,3 m korkeudelta
  • Kokonaiskorkeus ja elävän latvuksen korkeus
  • Latvuksen leveys kahteen suuntaan ristikkäin (pohjoinen-etelä ja länsi-itä)
  • Latvuksen alkamiskorkeus
  • Puuttuvan latvuksen osuus (%)
  • Kuolleen latvuksen osuus (%)
  • Latvuksen valonsaanti (1-5)

Näiden mittojen perusteella ohjelma laskee puun rakennetta, kuten latvuksen tilavuuden, lehtien massan ja pinta-alan, tai rungon massan. Moni ekosysteemipalvelu perustuu puun kokoon: esimerkiksi mitä enemmän puulla on lehtipinta-alaa, sitä enemmän se kykenee haihduttamaan vettä tai yhteyttämään eli sitomaan hiiltä, tai sitomaan ilmansaasteita. Näihin toimintoihin vaikuttavat myös paikalliset sääolosuhteet ja ilmanlaatu. Ohjelmalle onkin myös kerrottu, mitkä ovat lähimmät ilmansaasteiden mittauspiste ja sääasema. Puun mittojen, säätietojen ja ilmanlaadun perusteella ohjelma laskee vuotuisen hiilensidonnan, ilmansaasteiden sidonnan ja hulevesien vaimentamisen.

i-Tree-ohjelmistopaketti soveltuu rakennetun ympäristön yksittäisille puille tai puuryhmille. i-Tree Eco -moduulilla pystytään mallintamaan muutamaa puiden tarjoamaa ekosysteemipalvelua ja niiden taloudellista arvoa. Kaupunki- tai puistotasolla se antaa lisäksi tietoa puuston rakenteesta, kuten puulaji- ja kokojakaumasta, latvuspeittävyydestä ja eri puulajien merkityksestä ekosysteemipalveluiden kannalta.

Esimerkkipuut mitattiin ja mallinnettiin Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa i-Tree-hankkeessa (Miia Mänttäri, Eeva-Maria Tuhkanen ja muut, julkaisematon).

i-Tree https://www.itreetools.org/

i-Tree Eco https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco