Opinnäytetyöt

Viherympäristöliitto ry ohjaa tilaajana ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden lopputöitä.

Tässä esitellään viime vuosina liiton tilaamia opinnäytetöitä sekä muita alaan liittyviä lopputöitä.

HAMK Rakennetun ympäristön opinnäytetöihin voit tutustua verkossa.

Muita raportteja: