Viherympäristöliiton lautakunnat

Viherympäristöliitto ry ja Suomen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ovat muodostaneet yhdessä vihervalvojien pätevyydentoteamislautakunnan, joka määrittelee vihervalvojien pätevyysvaatimukset. Viherympäristöliitto ry ja Safe to Play Oy ovat tehneet leikki- ja lähiliikuntapaikkoja koskevan sertifiointisopimuksen vuonna 2015.

Vihervalvojien pätevöittämislautakunta ja Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta toimivat omien ohjesääntöjen mukaisesti. Näiden lautakuntien jäseniksi valitaan parhaat käytettävissä olevat asiantuntijat. Kokoonpanossa pyritään edustukselliseen tasapainoon. Lautakuntien jäsenyydet laitetaan vuosittain tiedoksi liiton hallitukselle. Lautakuntien puheenjohtajat vahvistaa liiton hallitus lautakunnan esityksen pohjalta.

Sopimuksen mukaisesti Viherympäristöliitto ry on leikki- ja lähiliikuntapaikkoja koskevan sertifikaatin haltija ja myöntäjä. Safe to Play Oy on sertifioinnin käytännön toteuttaja. Sertifiointijärjestelmää kehittää Viherympäristöliiton leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta (entinen ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta).

Lautakunnat raportoivat liiton hallitukselle. Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten saatavissa.