Viherympäristöliiton lautakunnat

Viherympäristöliitto ry ja Suomen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ovat muodostaneet yhdessä vihervalvojien pätevyydentoteamislautakunnan, joka määrittelee vihervalvojien pätevyysvaatimukset.

Vihervalvojien pätevöittämislautakunta ja Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta toimivat omien ohjesääntöjen mukaisesti. Näiden lautakuntien jäseniksi valitaan parhaat käytettävissä olevat asiantuntijat. Kokoonpanossa pyritään edustukselliseen tasapainoon. Lautakuntien jäsenyydet laitetaan vuosittain tiedoksi liiton hallitukselle. Lautakuntien puheenjohtajat vahvistaa liiton hallitus lautakunnan esityksen pohjalta.

Safe to Play Oy sertifioi leikki- ja lähiliikuntapaikkoja koskevan koulutuksen käyneitä.

Lautakunnat raportoivat liiton hallitukselle. Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten saatavissa.