Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

ViherB-hanke

Niittyvideo, katso tästä

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

 1. Kerätään ajantasaista tietoa avoimien viheralueiden tilasta Suomessa sekä esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista Euroopasta.
 2. Lisätään niittyjen ja maisemapeltojen arvostusta sekä laadukasta kunnossapitoa viheralan ammattilaisille suunnatun tiedotuksen ja koulutuksen kautta. Arvostuksen myötä edistetään avoimien alueiden säilymistä tulevaisuudessa osana monimuotoista viherverkkoa. Laadukas kunnossapito tuottaa runsaasti ekosysteemipalveluita, kuten virkistyspalveluita, pölytyspalveluita, hiilen sidontaa, elpymistä, estetiikkaa ja inspiraatiota.
 3. Luodaan uusi, selkeä työohjeisto B-hoitoluokan viheralueille kunnossapidon tueksi Niityt ja maisemapellot -julkaisun (2012) pohjalta.

Tehdään webropol -kysely kuntiin Viherympäristöliiton kautta, jossa selvitetään, kuinka monessa kunnassa on tehty B-hoitoluokitus VYL 2007 mukaisesti ja/tai onko tehty B-hoitoluokkien viheralueohjelma tai kehittämissuunnitelma. Lisäksi selvitetään B-hoitoluokan kustannuksia ja kunnossapidon toimivuutta. 

Laaditaan selvitys avoimien alueiden luontopohjaisista ratkaisuista (nature based solutions) Euroopassa. Kerätään hyviä käytäntöjä, miten eri tavoin B-hoitoluokan alueita voitaisiin hyödyntää, esimerkkejä Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Saksasta. Kysely ja selvitys toteutetaan opinnäytetyönä HAMK Lepaan yksikössä. Päävastuu työn ohjaamisesta on ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluilla.

Koulutus ja tiedotus

Kotimaan opintoretki

 • Kohteina pääkaupunkiseudun B-hoitoluokan niityt ja pellot.
 • Päävastuu ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut, yhteistyössä Viherympäristöliitto

Lyhytvideo 

 • Jakeluun somessa ja nettisivuilla
 • Esimerkkiteemoja B-hoitoluokkien mahdollisuuksista: hoitoluokitus, arvot ja mahdollisuudet, laadukas ylläpito, elämykset asukkaille
 • Päävastuu Viherympäristöliitto, yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut

Lehtiartikkeleita

 • Viherympäristö -lehti, kaksi juttua eri teemoilla
 • Päävastuu ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut

Sometiedotus

 • Suunnitellaan oma somekampanja hankkeelle
 • Tiedotetaan aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja hyvistä käytännöistä Viherympäristöliiton ja ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalveluiden somekanavissa (Facebook, Twitter)

Viherpäivät 2019

 • Kaupunkiniitty -osasto, yhteistyössä Viherympäristöliitto ja ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut
 • Tiedotushankkeen teeman ja hankkeen aikana kertyneen materiaalin esittely viheralan ammattilaisille

Uusi työohjeisto B-hoitoluokan viheralueille

Laaditaan kunnossapidon työkaluksi uusi, selkeä ohjeisto Niityt ja maisemapellot -julkaisun (2012) pohjalta.