Vetovoimahanke

Viherympäristöliitto selvittää keinoja organisoida viheralan vetovoimahanketta, jossa tavoitteena on tehdä tunnetuksi viheralaa ja lisätä sen kiinnostavuutta nuorten parissa ammattina. Mahdollisia hankkeen rahoittajia ovat muun muassa oppilaitokset.

Viherympäristöliitto on julkaissut 10 ammattivideota, joiden tavoitteena on kertoa viheralan monipuolisista mahdollisuuksista työllistyä. Lisäksi Viherympäristöliitto on julkaissut videon, jolla kerrotaan mahdollisuudesta opiskella hortonomiksi Hämeen ammattkorkeakoulussa Lepaalla. 

Tietoa Viheralan oppilaitoksista 

Viherympäristöliitto ry on päättänyt selvittää viheralan koulutustarpeet sekä työnantajien mahdollisuudet kouluttaa työntekijöitä. Samalla selvitetään alan vetovoimahankkeen käynnistämistä. Vetovoimahankkeessa selvitettiin mahdollisuuksuuksia löytää keinoja viheralan vetovoimaisuuden parantamiseksi koulutuksessa. Koulutuksen vetovoimaisuuden hankesuunnitelma - Pilottina viherala (Tuomo Vainikainen, Taavi Forssell / TTS)