Sitoumukset ja sopimukset

Suomen valtio ja useat maamme kaupungit, kunnat ja rakennusalan toimijat ovat sitoutuneet erilaisiin ympäristöstrategioihin ja ohjelmiin.

Näitä sopimuksia ja sitoumuksia ovat muun muassa: