Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Älykäs LED – monta mahdollisuutta

Monet kaupungit ja kunnat pohtivat katuvalaistuksen sammuttamista yöaikaan energiansäästökohteita etsiessään, kirjoittaa valaistuksen asiantuntijayritys Signify tiedotteessaan. Yritys tuo esiin älykkäitä LED-ratkaisuja, joilla sen mukaan voidaan vastata kasvavien energianhintojen tuomiin haasteisiin ja edistää kuntien ja kaupunkien vihreää siirtymää. Signifyn tekemien laskelmien mukaan kaikkien Suomen perinteisten katuvalaisimien korvaaminen LED-ratkaisuilla toisi jopa 67 miljoonan euron ja 405 GWh:n säästöt. Viherympäristö-lehti kysyi myös muilta ulkovalaistuksen asiantuntijoilta, mikä valaistuksessa on olennaista. Myös he näkevät LED-tekniikan ja automatiikan valaistusalan vastauksena energiakriisiin.

Tapio Siikaluoma, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki:
"Oulussa kaikki aurauksessa olevat kadut ja pyörätiet ovat valaistuja sekä lisäksi puistot, leikkipuistot, torit, aukiot ja yleiset pysäköintialueet. Oulussa on palveluja ja työpaikkoja, jotka ovat avoinna ympäri vuorokauden. Valaistus on tärkeä turvallisuustekijä.

Lähtökohtaisesti rakennettu valaistus on tarpeellinen. Rakennetuilla alueilla on myös valaistusta, kuten jouluvalot tai rakennusten julkisivujen valaistus, joka ei ole välttämätöntä, mutta jolla on kaupunkikuvaa parantava merkitys.

Valaistusta uusitaan vähän sähköä käyttävään LED-tekniikkaan. Myös Oulussa tätä uudistusta pyritään nopeuttamaan. Yleisten alueiden valaistuksesta 60 % on nyt toteutettu LED-tekniikalla. LED-valaistuksessa on käytössä yöhimmennys, jolla säästetään sähköä mutta jolla samalla turvataan liikkumisen turvallisuus myös yön vähäliikenteisenä aikana. Jatkossa LED-valaistukseen tulee uusia ominaisuuksia. Tulevaisuudessa kausivalaistuksen aikaa, kuten jouluvaloja, mietitään entistä tarkemmin."

Kiinteistön ja väylän valaistus eri toimijoiden toteuttamana aiheuttaa kaksikertaisen valaistuksen ja sen kulut. Yleissuunnitelman avulla vältyttäisiin moninkertaiselta valaistukselta ja kustannuksilta, sanoo Roope Siiroinen.

Roope Siiroinen, suunnittelujohtaja, VALOA design Oy:
"Tarkoitus on auttaa ihmistä näkemään ja hahmottamaan pimeän ajan ympäristöä. Valolla luodaan myös viihtyisyyttä ja tunnelmaa, joka houkuttelee käyttämään tiloja pimeänä vuoden aikana.

Valaistusta on rakennettu monta vuosikymmentä traditionaalisesti. Kun ajatellaan elinympäristöämme kokonaisuutena, voidaan arvioida, että yli 90 prosenttia valaistuksesta on suunnittelematonta. Valaistuksen kokonaisuus muodostuu kuntien ja kaupunkien, yksityisten alueiden ja kaupallisten yritysten valaistuksesta. Jokainen osapuoli on toteuttanut omat valaistuksensa ja yhden väylän varrella saattaa olla monien toimijoiden päällekkäistä valaistusta.

Suurin osa valaistuksesta valikoituu standardien ja viime vuosisadan puolessa välissä kehitettyjen valaistustapojen varaan, joista merkittävin on yleisvalaistus; katu- ja tievalaistus ja sisätilojen yleisvalaistus. Tämä valaistustapa ei useinkaan huomioi paikkojen ja alueiden eroavaisuuksia tai kokonaisuutta. Ulkotiloissa suurin taivaalle lankeavan valosaasteen aiheuttaja on yleisvalaistus, koska se heijastuu maasta ylöspäin hallitsemattomasti. Toinen uusi tekijä on valomainokset, jotka valottavat kokonaisia alueita suunnittelemattomasti.

Valaistus tulisi suunnitella huomioiden kokonaisuudet omistusrajojen yli. Valaistuksesta tulisi tehdä yleissuunnitelma, joka perustuu tilan hahmottamiseen ja nykyteknologiaan. Suunnitelmassa määritetään valaistavat paikat ja kohteet ja se perustuu näkymiin hahmottamisen osalta, toiminnalliseen analyysiin turvallisuuden osalta ja arvioon todellisesta näkemisen tarpeesta paikan identiteetti huomioiden. Keskuspuisto ja hautausmaa ovat eri asioita ja myös valaistus voi olla tunnelmaltaan erilainen - myös eri vuoden- ja vuorokauden aikoina, kun muunneltavuus on tullut mahdolliseksi nykyteknologian avulla.

Energian säästämiseksi ei ole paljon tehtävissä. Valoja voidaan sammutella, mutta energiansäästövaikutus on vain symbolinen. Tulevaisuuden osalta valaistuskokonaisuuteen tulisi suhtautua nykyistä analyyttisemmin. Valitettavaa on, että nyt viime vuosisadan puolivälissä syntyneitä kerroksellisia valaistuksia, joita ei ole yhtenäisti suunniteltu. Muutetaan vain uuteen tekniikkaan kysymättä, tarvitaanko kyseistä valaistusta lainkaan. Kompetenssi monellakaan rakentamis- tai hankintaketjussa ei riitä tilaamaan riittävän laaja-alaista tarkastelua järkevästä ja tarkoituksenmukaisesta valaistuksesta. Monet hankinnasta vastaavat tahot lukevat valaistuksen olevan vain sähkötekniikkaa, jolloin valaistussuunnittelun laaja-alaista tarkastelua osaavat suunnittelijat eivät pysty osallistumaan tarjouksiin."

 

Annukka Larsen, valaistussuunnittelija, Design Studion vt. yksikönpäällikkö, WSP Finland Oy:

"Ulkovalaistus on kaupungeissa palvelu, jonka kaupunki tarjoaa asukkaille ja muille kaupungissa liikkuville. Sen tarkoituksena on tehdä kaupungista turvallisen tuntuinen ja käytettävä myös pimeän aikaan. Ihan kaikki valaistus ei ole tarpeellista, mutta vanhat valonlähteet eivät mahdollistaneet valon käyttöä tarpeen mukaan. LED-valojen mukanaan tuoma ohjelmoitavuus esimerkiksi vuorokauden tai liikkeen mukaan vähentää tarpeetonta valaistusta. 

Tampereella valtuuston päätöksellä päädyttiin sammuttamaan maisemavalaistuskohteita, mutta samaan aikaan järjestetään valotapahtuma Valoviikot. Valojen käyttämä energia on marginaalista suhteutettuna vaikkapa lämmityksen kuluihin, joten valojen sammuttamisessa on enemmän viherpesun tuntumaa kuin oikeaa säästöä. Älykäs valaistuksen ohjaus, liiketunnistuksella toimiva valaistus ja yöajan himmennykset sekä yösammutukset soveltuvin osin ovat keinoja säästää energiaa. Toivoisin, että tämän energiakriisin myötä paljon valosaastetta ja häiriövaloa tuottavien valaistusten omistajat oppisivat tarkastelemaan omia valaistuksiaan ja budjetoimaan niiden saneerauksia tarvittaessa. Tämä koskee lähinnä teollisuuden pihavalaistuksia sekä yksityisten taloyhtiöiden ja liiketilojen aluevalaistuksia. Ilman häikäisyä ja suuria kontrasteja olevassa tilassa ihminen näkee hyvinkin vähäisessä valaistuksessa. Liikenneturvallisuuteen liittyvät tie-, katu- ja väylävalaistukset ovat asia erikseen. Toki niissäkin on älykkään valonohjauksen mahdollisuudet jo olemassa ja käytössä paikoitellen. Valaistus voisi siis hyvinkin vähentyä, kunhan se on laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu sekä ylläpidetty.

On olemassa valaisinlaitteita, joissa on mahdollisuus eliöiden aktiivikaudella muuttaa valo punertavaksi, jolloin ulkovalaistus ei häiritse yöperhosten, lepakoiden tai lintujen saalistusta, lentoreittejä tai reviiriä.

Suunnitteluun panostetaan jatkossa enemmän. Se on ainoa oikea keino järkeistää valon käyttöä ympäristössä. Tuurilla ja ilman ammattitaitoa tehdyt aluevalaistukset ovat huonoja esimerkkejä ulkovalaistuksesta ja vaikuttavat myös valaistun alueen ulkopuolelle häiriövalona. Viheralueille asennetaan tulevaisuudessa yöaktiivisia eliöitä ja niiden elintapoja huomioivia valoja, kuten amber-ledit tai punaisen valon aallonpituuden valoja. On olemassa valaisinlaitteita, joissa on mahdollisuus eliöiden aktiivikaudella muuttaa valo punertavaksi, jolloin ulkovalaistus ei häiritse yöperhosten, lepakoiden tai lintujen saalistusta, lentoreittejä tai reviiriä. Tämäkin valaistus on nyt mahdollista uuden älykkään valon ohjauksen myötä. Jos vielä saataisiin automaattisesti lumikaudella himmentyvät katuvalot niin tämä maailma olisi melkein valmis."

Teksti: Liisa Hyttinen ja haastatellut, kuvat: Signify Oy, Valoa Oy/Marko Kuusisto ja Annukka Larsen.