Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

AUTOMAATTISEURANNASTA APUA TONTTIPUIDEN TURVAAMISEEN

​​​​​​​Remontti- ja rakennushankkeissa säilytettäväksi tarkoitetut puut ovat usein suurissa vaikeuksissa. Rungon ja latvuksen suojaus ja niiden kärsimät vahingot ovat sentään helposti havaittavissa, vaikka vaurioiden estäminen ei hyvästä tahtotilasta huolimatta aina onnistu. Mutta kaivamisen, koneliikenteen tiivistävän vaikutuksen ja muiden maaperään kohdistuvien haittojen vaikutuksia puihin voi olla viheralan konkarinkin vaikea tiedostaa ja havaita. Tällöin puiden säilyttämisestä syntyvät suunnittelun ja rakentamisen lisäkustannukset voivat valua hukkaan, kun puut eivät panostuksista huolimatta selviä rakentamisesta turvallisina ja terveinä.

Helsingin Vallilassa kasvaa noin 80-vuotias lehmusrivi hiekkakentän laidalla, noin kymmenen metriä leveässä nurmikaistassa. Yli puolet rivin neljästätoista puusta on ehtinyt jo kunnioitettavaan kahden metrin rungonympärykseen. Keväällä 2021 Pohjola Rakennus alkoi rakentamaan parkkihallia kentän alle ympäröivän asuntorakentamisen tarpeisiin. Kentänlaidan kaupunkikuvallisesti merkittävien puiden turvaamiseksi Helsingin kaupunki päätti sisällyttää niiden ylläpito- ja seurantavelvoitteen parkkihallin rakennuslupaan viiden vuoden ajalle.

Puiden huomiointi suunnitteluvaiheessa onnistui kohtuullisesti. Parkkihallia varten tarvittavan kaivannon ponttiseinän etäisyydeksi puurivistä onnistuttiin saamaan noin viisi metriä. Näin suurille puille se ei toki ole riskitöntä, mutta ei välitön hengenvaarakaan. Kaivanto aiheutti puille juurivaurioita, ja lisäksi niiden vesiolot muuttuivat rajusti pohjaveden pinnan pudotessa kaivannon vuoksi useita metrejä.

AUTOMATIIKKA YLLÄPIDON AVUKSI

Juurivaurioiden ja pohjaveden pinnan laskun vuoksi kuivuminen arvioitiin parkkihallihankkeen suurimmaksi uhkaksi puuriville. Sitä voitiin torjua hankkeelle asetetun puiden ylläpitovelvoitteen avulla, mutta kustannusten pitäminen järkevänä edellytti kastelutarpeen kustannustehokasta seurantaa ja kastelun tehokasta kohdentamista. Sitä varten päätettiin hankkia puille automatisoitu seurantajärjestelmä, joka tuottaa valmiiksi tulkittua tietoa maan kosteudesta ja antaa hälytyksen silloin, kun puita pitää kastella.

Pitkässä seurannassa pienetkin ihmistyön kustannukset kertyvät suuriksi, ja seurannan, mittausten tulkinnan ja kasteluhälytysten automatisoinnin todettiin maksavan itsensä takaisin noin kahdessa vuodessa. Puiden vointia ja mahdollisia mekaanisia vaurioita on edelleen seurattava henkilötyönä, mutta seurannan suurin aikasyöppö saatiin hallintaan automatisoimalla.

Kastelutarpeen seurantaan soveltuva valmis järjestelmä, jota oli käytetty suurimmaksi osaksi kasvinviljelyssä, golfkentillä ja stadioneilla, oli tarjolla kotimaisella SoilScout Oy:llä. Sen lisäetuna on järjestelmän toimiminen ilman verkkovirtaa, mikä helpottaa julkisella paikalla asennusta ja käyttöä huomattavasti. Puuriviin asennettiin kaikkiaan yhdeksän anturia ja niiden tarvitsemat vahvistimet ja tukiasemat puolentoista henkilötyöpäivän aikana. Maaperän kosteuden seurantatieto siirtyy tukiaseman kautta pilvipalveluun, samoin kuin anturien mittaama maan lämpötila ja johtokyky. Tiedot ovat katseltavissa verkkopalvelusta ja sieltä voidaan myös asettaa kastelun hälytysrajat. Järjestelmä osaa myös ilmoittaa käyttäjälle omista vikatilanteistaan.

HYVIÄ KOKEMUKSIA

Toukokuussa 2021 tehdyn asennuksen jälkeen alkoi järjestelmän koekäyttö, jossa seurattiin sen toiminnan luotettavuutta ja sovitettiin kasteluhälytysrajoja puuriville soveltuviksi -
nurmikoiden tai kasvintuotannon kastelurajat eivät tietenkään suoraan soveltuneet kaupunkipuille. Puurivin alla kosteusolot olivat myös vaihtelevat, joten oli ratkaistava, mitkä yhdeksästä mitta-anturista kuvasivat puurivin tilannetta parhaiten. Järjestelmä osoittautui nopeasti teknisesti hyväksi ratkaisuksi: kun järjestelmän asetukset saatiin kohteeseen sopiviksi, pystyi Pohjola Rakennus ottamaan itse vastuun puiden ylläpidosta jo toisen seurantavuoden alussa.

Seurantaa on tehty nyt kaksi kasvukautta, ja kohdalle on osunut heti vakavia kuivuusjaksoja; puuriviä on jouduttu kastelemaan molempina kesinä yhteensä satoja kuutioita. Puut ovat kuitenkin selvinneet hyvin, ja parkkihallin odotetaan valmistuvan kuluvan kevään aikana.

Kaikkia hankaluuksia ei automatiikalla tietenkään ratkaista. Työmaajärjestelyjen ja suunnitelman muutosten vaikutuksia puihin on pohdittu Pohjola Rakennuksen kanssa useita kertoja. Kaikkea ei voida ennakoida, eikä läheltä piti-tilanteiltakaan ole kokonaan vältytty, mutta niistä on otettu opiksi nopeasti. Rakennushankkeen asenne puiden säilyttämiseen on ollut kohdallaan, ja puiden säilymisen vaatimiin toimiin on ryhdytty ajallaan ja hyvillä mielin. Riittävät korvaussummat ja rakennusluvan velvoitteet ovat kaikille osapuolille tärkeitä työkaluja, joiden avulla myös aliurakoitsijoita voidaan ohjata tehokkaasti.

Kun parkkihallin kaivanto suljetaan lopullisesti, pääsee kohteen pohjavesitilanne palautumaan jokseenkin ennalleen, ja puiden selviämisen edellytykset paranevat huomattavasti. Seurantavelvoitetta on jäljellä vielä kolme vuotta, mutta toiveena on, että puiden kastelutarve vähenisi, ellei kohdalle osu lisää vaikeita vuosia. Seurannan päättyessä SoilScoutin järjestelmällä on vielä noin toinen mokoma teknistä käyttöikää jäljellä, joten sitä voidaan hyödyntää toisessa kohteessa, tai se voidaan jättää tuottamaan tietoa Vallilan kentän laidan kasvuoloista. V

Teksti ja kuvat: ANU RIIKONEN. Kirjoittaja työskentelee maisemasuunnittelun vanhempana asiantuntijana Sitowise Oy:ssä.