Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

FISE-päteviä työnjohtajia viheralalle!

Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämä maisemarakentamisen työnjohtajakoulutus uudistui tänä vuonna. Koulutusta muokattiin FISEn pätevöittämislautakunnan määrittämien vaatimusten mukaiseksi ja ensimmäinen pätevyysehtojen mukainen koulutusjakso järjestettiin keväällä 2023. Koulutusjakson suorittaneet voivat siis hakea itselleen FISE-pätevyyttä.

Teksti: Liisa Hyttinen, kuvat: Vesa Vuorinen, Teo Kanniainen / HAMK ja Reima Kallinen / HAMK

FISE Oy on rakennus- ja kiinteistöalan järjestöjen vuonna 2003 perustama voittoa tavoittelematon yritys, joka myöntää henkilöpätevyyksiä ja kehittää niitä. Viheralaa koskevia pätevyyksiä on tällä hetkellä FISEn pätevyysrekisterissä kaksi: maisemarakentamisen työnjohtajakoulutuksen lisäksi myös maisemarakennuttajan (RAP) koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus pätevöityä. Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutuksena näitä molempia.

Kokeneet tekijät

Työnjohtajakoulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuun lopulla 2024. Koulutusta on alusta saakka ollut luomassa Siri Pekuri, joka on jo yli 20 vuoden ajan vastannut Hämeen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusten järjestämisestä, yhtenä pääaihealueenaan juuri rakennetun ympäristön koulutukset.

Vastuuopettajana näissä koulutuksissa toimii lehtori Vesa Vuorinen, joka työskentelee näissä tehtävissä kahdeksatta vuotta. Yhteensä Vuorinen on kartuttanut noin 20 vuotta työkokemusta viheralalla. Pekuri muistaa hänet jo viheralan työnjohtokoulutuksen eli nykyisen maisemarakentamisen työnjohtajakoulutuksen alkuvaiheilta. Koulutuksen nimi muuttui FISE-pätevyyden myötä.

- Olin järjestämässä jo ensimmäistä koulutusta vuonna 2007 ja silloin Vesa oli kurssilla opiskelijana, Pekuri kertoo ja lisää, että on hyvä, kun opettajalla on myös omakohtaista opiskelijanäkökulmaa vetämiinsä koulutuksiin.

Ihmistaitoja ja aikaa keskustelulle

- Koulutuksen kesto alusta loppuun on reilu kuukausi. Siihen sisältyy yhteensä viisi lähiopiskelupäivää – alussa kolme ja loppupuolella kaksi. Lähijaksojen välissä tehdään tehtäviä etänä, kertovat Pekuri ja Vuorinen.

Koulutus perehdyttää maisemarakentamisen perusteisiin, rakentamiseen liittyviin käytäntöihin ja antaa valmiuksia vihertöiden johtamiseen. Sisältö rakentuu muun muassa hankehallinnan, laadunhallinnan ja työturvallisuuden, kestävän rakentamisen sekä neuvottelutaitojen ja viestinnän aihepiirien ympärille. 

- Yhteistyötaidot ja monikulttuurisuus työyhteisössä ovat myös tärkeitä koulutuksen sisältöjä, Pekuri painottaa.
Koulutuksen sisällön osalta tehdään yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa. Kestävän kehityksen osuudessa tehdään yhteistyötä kestäviin yhteiskuntiin keskittyneen konsulttiyritys Rambollin kanssa. Viheralan työehdoista kouluttaa Teollisuusliiton asiantuntija.
Maisemarakentamisen työnjohtajakoulutusta on ehditty järjestää uudella, FISE-pätevyysvaatimuksiin perustuvalla konseptilla vasta kerran. Järjestäjät saivat siitä jo kuitenkin positiivista palautetta, joka kannustaa jatkamaan samaan tapaan. Vuorisen mielestä on tärkeää antaa opiskelijoiden väliselle keskustelulle tilaa. Tästä myös opiskelijat ovat tykänneet.

- Se palaute, mitä saimme ensimmäiseltä ryhmältä, oli hyvää. Oma kokemukseni ensimmäisestä koulutuksesta oli, että syntyi paljon hyviä keskusteluja. Sehän on hedelmällisintä, että vaihdetaan kokemuksia ja opitaan toinen toisiltaan, miettii Vuorinen.

Yhtenä keskustelun aiheena ovat ajankohtaiset asiat. 

- Koulutuksen alussa kysytään mihin ajankohtaisiin ongelmiin opiskelijat ovat törmänneet työssään. Niiden käsittelylle varataan aikaa, Vuorinen lisää.
Pekuri muistaa, että hyvää palautetta tuli myös tehtävästä, jossa opiskelijoita pyydettiin eläytymään rooleihin pareittain: toinen otti työnjohtajan ja toinen työntekijän roolin. Tehtävän tarkoitus oli auttaa opiskelijoita ymmärtämään eri osapuolien näkökulmaa hankalissa tilanteissa.

Pätevyysvaatimuksesta laatukriteeri kilpailutuksiin

Tavoitteena Hämeen ammattikorkeakoulun FISE-pätevyysvaatimuksiin perustuvissa viheralan täydennyskoulutuksissa on tarjota lisäarvoa yrityksille, jotka haluavat nostaa ja yhtenäistää osaamisensa tasoa.

- Tässä on mahdollisuus osoittaa tilaajille, että työnjohdon osaamiseen on panostettu, ja että työnjohtaja tuntee hankkeen eri vaiheita sekä yrityksen ja omia vastuitaan hankkeessa, sanoo Vuorinen.

- Toiveena olisi, että myös tilaajat ottaisivat pätevyydet huomioon. Sehän on osoitus siitä että yrityksessä on panostettu osaamiseen ja hankittu varmuutta käytännön työnjohtamiseen työmailla. Tilaajat voivat tätä hyödyntää kilpailutuksessa, Vuorinen jatkaa.

Koulutuksia kehitetään kuunnellen

Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitetään koulutuksia mielellään jatkossakin. Siri Pekuri on piakkoin siirtymässä aikuiskoulutuksen jatkuvan oppimisen opinto-ohjaajaksi, mutta lähettää vielä nykyisessä roolissaan terveisiä täydennyskoulutuksista kiinnostuneille opiskelijoille:

- Myös päätoimiset opiskelijat voivat tulla täydennyskoulutuksiin, jos haluavat vaikkapa suuntautua työnjohdon tai maisemarakennuttajan tehtäviin.

Sekä Pekuri että Vuorinen tuovat myös esiin, että viheralan kenttää pyritään kuuntelemaan koulutustarpeissa ja vastaamaan niihin. 

- Jos on jotain koulutustarpeita ja jos halutaan näitä koulutuksia kehittää johonkin suuntaan, niin kuunnellaan. Olemme avoimia!