Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

SoGreen on the move - SoGreen yhdistää viheralan järjestöt Euroopassa

Maailman kamppaillessa ilmaston lämpenemisen seurausten ja muiden haasteiden kanssa SoGreen haluaa yhdistää kaikki globaalit viheralan toimijat. Se on SoGreenin puheenjohtaja Henrik Bosin mukaan elintärkeää. 

– Enää ei riitä, että edustamme vain yhtä viheralan osa-aluetta. Meidän on yhdistettävä kaikki viheralan toimijat: puutarhoista julkisiin tiloihin ja rakennuksiin sekä tavarantoimittajista viheralan ammattilaisiin suunnittelusta, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Pelkkä panostaminen innovaatioihin ei riitä. Meidän on toimittava yhdessä, Henrik Bos toteaa. 

SoGreen syntyi Euroopan Vihervuosi -aloitteen innoittamana. Euroopan Vihervuodessa on Suomen toimintamallin mukaisesti tavoitteena yhdistää eri toimijat edistämään yhdessä sovittuja tavoitteita. EU-teemavuoden edistämisestä haasteen otti vastaan ELCA, Euroopan viherrakentajien keskusjärjestö, joka otti yhteyttä vuonna 2017 eurooppalaisiin viheralan keskusjärjestöihin. Ensimmäinen tapaaminen keväällä 2019 Brysselissä johti nopeasti yhteisymmärrykseen: tarvitaan yhteiselin. SoGreen-liike julkistettiin 20.11.2020, jolloin mukaan lähteneet seitsemän järjestöä allekirjoittivat yhteisen asiakirjan (SoGreen project concept).  

Ensimmäinen varsinainen toimintavuosi on 2021. SoGreen on tässä vaiheessa vapaamuotoinen liike (movement), ei siis yhdistys. Liikkeen asioita valmistelee ja toimeenpanee ELCA:n toimisto. Jatkossa toiminnan lisääntyessä on edessä yhdistyksen perustaminen. 

SoGreen kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2021 puheenjohtajaksi on valittu ELCAn puheenjohtaja Henrik Bos. Kukin mukana oleva järjestö osallistuu tapaamisiin, joissa vuosittaisesta toiminnasta sovitaan. 

Toiminnan alkuvaiheen rahoituksesta vastaa ELCA. Kun SoGreen tuottaa materiaaleja tai tuotteita, niiden rahoituksesta vastaavat eri järjestöt omalla osuudellaan. 

SoGreen lisää järjestöjen yhteistyötä 

  • SoGreenin vuoden 2021 asialistalla tärkeimpänä asiana on EU:n Green Dealin sisältämistä ohjelmista kertominen liikkeessä mukana olevien yhdistysten välittämänä eri maissa. Näitä ovat esimerkiksi kestävä kehitys (sustainable development), kaupunkipolitiikka (urban policy) ja tarkemmin luonnon monimuotoisuus, viherkäytävät, ekosysteemipalvelut sekä luontopohjaiset ratkaisut, SoGreenin puheenjohtaja Henrik Bos kertoo. 
  • Nämä EU:n Green Dealin eri ohjelmat sisältävät rahoituslähteitä ja -ohjelmia, joista meidän on informoitava. Tarkoitus on kertoa, mihin tarkoituksiin ja millä argumenteilla on mahdollisuus hakea EU-rahaa.  
  • Tämä yhteistyö aukaisee myös katsomaan yhteistyötä uusin silmin. Rahaa voi olla mahdollista saada isoihin hankkeisiin helpommin, kun toimijoita on laajasti ja myös eri maista, Bos arvioi. 
  • Monilla järjestöillä on pula resurssista palkata henkilöitä, jotka paneutuisivat rahoituskuvioihin. Siksi tämä SoGreenin työ koetaan tärkeäksi, Bos arvioi. 

Lobbaus kääntynyt informoinniksi 

Henrik Bos toteaa, että EU-työ on kääntynyt aiemmasta viheralan asioiden lobbauksesta EU-asioista informoinniksi. EU:ssa ymmärretään viheralan tavoitteita ja merkitystä nyt aiempaa paremmin.  

Henrik Bos arvioi, että EU:n vaikutus näkyy myös ympäristöministeriön valmisteilla olevassa MRL-uudistuksessa. Hän ottaa esimerkiksi viherkäytävät ja ylipäätään viherrakenne-käsitteen huomioimisen valmistelussa olevissa lakiehdotuksissa. 

Vuonna 2021 käytännön tavoitteista etusijalla on EU Green Week Brysselissä, jonne tavoitteena on saada SoGreenin yhteisosasto sekä luentoja. Osastolla tuodaan esille eurooppalaiset viheralan eri toimialojen osaajat. 

Kevään aikana SoGreen julkistaa omat nettisivut sekä avaa sosiaalisen median kanavia. 

Suomen mallilla 

Idea Eurooppalaisesta Vihervuodesta syntyi Vihervuoden 2016 johtoryhmässä. Viherympäristöliitto lähti ajamaan asiaa ja Henrik Bos otti tehtäväkseen edistää asiaa ELCA:sa. Vuonna 2019 pidettiin ensimmäinen eurooppalaisten keskusjärjestöjen yhteiskokous, jossa Seppo Närhi esitteli suomalaisen vihervuosi-teemavuoden toimintamallin sekä ajatuksia yhteiseurooppalaisesta yhteistyöstä. 

Suomi on edistänyt merkittävästi yhteiseurooppalaisen viheralan järjestöjen yhteistyötä. Tällä yhteistyöllä on jatkossa merkittävää vaikutusta viheralalle ja sitä kautta meidän kaikkien elinympäristöihin. 

Suomen viheralan järjestöjen yhteistoimintamalli (VYL) on herättänyt keskustelua myös muissa Euroopan maissa. Unkari on jo perustanut oman keskusjärjestön, jossa ovat mukana suunnittelijat, rakentajat ja taimituottajat. 

– Suomalaisena olen kokenut, että esityksillämme on lähtökohtaisesti painoarvoa. Järjestötyössä syntyy vuosien mittaan ajoittaisia ristiriitoja ja erilaisia rintamia. Suomalaisina voimme esittää asioita usein niin, että kukaan ei koe eturistiriitaa asiassa, Henrik Bos iloitsee.  

Henrik Bos on esitellyt SoGreen-toimintaa mm. IFLA:n (International Federation of Landscape Architects) ja WUP:in (World Urban Parksista) kokouksissa. Vastaanotto on ollut innostunut. 

SoGreen-liikkeeseen kuuluvat organisaatiot 

SoGreen-yhteistyö jäsenyhdistysten näkökulmasta 

Tähän juttuun on haastateltu puheenjohtajia niistä viheralan yhdistyksistä, jotka ovat mukana oman eurooppalaisen järjestönsä toiminnassa. 

Millaisia odotuksia edustamallasi järjestöllä on SoGreen-yhteistyöstä? Millaista toimintaa toivot?  

Timo Koski, Kaupunginpuutarhurien Seura ry (WUP) 

– On erittäin hyvä, että viheralan kansainväliset yhdistykset ovat löytäneet toisensa. Olemme ”Brysselin markkinoilla” huomattavasti vahvempia, kun toimimme yhdessä. Toivon yhteisiä kannanottoja, vaikutusta politiikkaan ja hankkeisiin, yhteisiä keskusteluja ja tiedonantoja seminaarien, työkokousten tai tiedotteiden muodossa.  Lisäksi toivon yhteistä strategista linjausta Euroopan viherpolitiikkaan sekä aktiivista toimimista Euroopan vihreän viikon suhteen. 

Pia Kuusiniemi, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry (IFLA) 

– Laaja viheralan asioiden koordinointi on tärkeää. Eri projekteissa on mahdollista paremmin edistää monia yhteisiä asioita. SoGreen-yhteistyö tukee mukana olevien järjestöjen tavoitteita ja lisää toiminnan uskottavuutta. 

Eeva-Maria Tuhkanen, Suomen Puunhoidon yhdistys ry (EAC) 

– Toivon, että SoGreen edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa viheralan sisällä eurooppalaisella tasolla yli viheralan eri ammattikuntien ja sektoreiden. SoGreen tulee varmasti myös edustamaan viheralaa ja tuomaan tietoa eri yhteyksissä viherympäristön merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä monimuotoisuuden tukemisessa. On harmi, että puunhoitoalan eurooppalainen kattojärjestö EAC (European Arboricultural Council) ei ole lähtenyt SoGreeniin mukaan. Toivomme silti, että puunhoitoala pystyy olemaan SoGreen-yhteistyössä ja tapahtumissa mukana. Kaupunkipuiden merkitys viherympäristössä on suuri, ja on harmi, jos tämä jää vähälle huomiolle SoGreen-toiminnassa. 

Tomi Tahvonen/Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry (ENA) 

– Erityisesti eurooppalaisella tasolla koko viheralan kattava yhteistyöorganisaatio on erittäin toivottava. Lobbaus ja edunvalvonta kaipaavat yhteistä näkemystä. Nykyisellään tällä sektorilla on monenlaista toimintaa, mutta synergiaetuja yhteisen organisaation kautta on saavutettavissa paljon. 

Jouko Hannonen, Viher- ja ympäristörakentajat ry (VYRA) 

– Olen myönteisesti yllättynyt, että tämä SoGreen-yhteistyö on saatu aikaan. Yhteistyö on perusteltua ja kaikilla on tässä voitettavaa. Tavoitteet eri viheralan järjestöillä ovat yhdensuuntaisia.  

Pitäisikö Suomeen perustaa Viherympäristöliiton alaisuuteen työryhmä/toimikunta/yhteiselin, jossa pohditaan Suomen näkemyksiä ja tavoitteita sekä vaihdetaan tietoa SoGreen-toimintaan liittyen?  

Timo Koski, Kaupunginpuutarhurien Seura ry 

– Kyllä pitää perustaa. Perusteluina on parempi asioiden hallinta ja tiedottamisen mahdollisuus koko Suomen viheralan toimijoille. Ryhmän toiminnallinen vastuu on tällöin selkeämpi. 

Pia Kuusiniemi, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry 

– Kyllä. Koordinointi on tärkeää ja että tieto leviää ja että suomalaisella puheenjohtajalla on laaja taustatuki ja -tieto käytössään esityksiensä pohjaksi SoGreenissa.  

Eeva-Maria Tuhkanen, Suomen Puunhoidon yhdistys ry 

– Kyllä se olisi hyvä varsinkin SPY:n kannalta, koska mikäli EAC ei liity SoGreeniin, niin emme sitä kautta tule saamaan tietoa SoGreen-toiminnasta. 

Tomi Tahvonen/Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry 

– Joko tai. Mielestämme Viherympäristöliitto on jo olemassa oleva yhteiselin, joka rakenteeltaan vastaa SoGreen-organisaatiota kansallisella tasolla. Vyllin hallitus päättänee tavan hoitaa asiaa. Osa Vyllin jäsenyhdistyksistä on mukana SoGreenin kansainvälisissä järjestöissä ja vaikuttavat niiden kautta, mutta yhteinen kansallinen näkemys hoituisi Vyllin kautta ja siten saadaan mukaan myös ne yhdistykset, joilla ei ole kansainvälistä järjestöä. 

Jouko Hannonen, Viher- ja ympäristörakentajat ry 

– Kyllä. Akilleen kantapää on viestintä. On tärkeää saada tieto kaikkien käyttöön. Euroopassa ollaan monissa asioissa meitä edellä. 

Teksti: Seppo Närhi
Kirjoittaja on puutarhaneuvos.
Juttu on julkaistu Viherympäristö-lehden numerossa 1/2021.