Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Dynaamisten istutusten hoito vaatii ammattitaitoa

Dynaamisia istutuksia on viime vuosina suunniteltu Suomessa paljon, mutta sekä valmistuneita kohteita että kokemusta niiden kehittymisestä ja hoidosta on vasta vähän. Tässä jutussa viheralan konkarit Rauno Laatunen (Pihatyö Laatunen), Heidi Kiuru (Viher-Pirkka) ja Kirsti Oksanen (Stara) kertovat kokemuksistaan dynaamisten istutusten alkuvaiheen hoidosta.

Uuden edessä

Dynaamiset istutukset ovat luonnon kasviyhdyskuntia jäljitteleviä monilajisia ja kerroksellisia sekaistutuksia. Ne sopeutuvat yksilajisia istutuksia joustavammin erilaisiin muutoksiin, kun esimerkiksi kuiva kasvukausi saa vain osan sekaistutuksen lajeista taantumaan. Dynaamisessa istutuksessa kaikki kasvupaikan resurssit ovat käytössä, eikä rikkakasveille jää tilaa. Tavoitteena on pienempi hoidon tarve. Vähäisten hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on antaa kasviyhdyskunnan kehittyä vapaammin ja rauhoittaa myös kasviyhdyskunnan muut asukkaat, kuten hyönteiset ja maaperän niveljalkaiset, häiriöiltä.   

Dynaamisen kasvillisuuden koealueita istutettiin Helsingissä jo 2012 ja 2013 hortonomi Lotta Mäkisen (ViherForma) opinnäytetyöhön liittyen. Meilahden arboretumissa ja Kannelmäen kiertoliittymässä sijaitsevat koealueet menestyvät niin hyvin, että dynaamisia istutuksia on uskallettu suunnitella ja kokeilla jo laajemminkin. Suunnitelmia dynaamisista istutuksista on jo ympäri Suomea, mutta valmistuneita kohteita on enimmäkseen pääkaupunkiseudulla.  

Dynaamisen kasvillisuuden hoitoon ei ole vielä vakiintuneita toimintatapoja tai ohjeistuksia. Kohteiden kasvuolosuhteet ja suunniteltujen kasviyhdyskuntien rakenne ja lajisto vaihtelevat suuresti, joten hoito on aina tärkeää sovittaa kohteeseen. Hoidon on tarkoitus olla rutiininomaisten toimenpiteiden sijaan seurantaan perustuvaa ja kasviyhdyskunnan kehittymistä ohjailevaa. On tärkeää tunnistaa dynaamisten istutusten uudenlaiset vaatimukset hoidolle ja ammattitaidolle.  

Rauno Laatunen: Oikea suunta viheralalle 

Pihatyö Laatunen rakensi keväällä 2019 Helsingin Vallilaan Ässäkeskuksen sisäpihalle Aino Karilaan (Sitowise) suunnitteleman 120 m2 laajuisen dynaamisen istutusalueen. Sekaistutus on suunniteltu käyttämällä viittä erilaista tyyppiruutua ja yhteensä 45 kasvilajia. Kasvualustana käytettiin tuotteistettua perennamultaa, eikä istutusta katettu. Myös pensaiden alle istutettiin maanpeittokasveja. Valmistumisen jälkeen kohde on ollut takuuhoidossa.  

Ensimmäisten kahden kasvukauden hoito on todella tärkeää istutuksen onnistumisen kannalta. Ässäkeskuksen tiheästä sekaistutuksesta tuli nopeasti peittävä, vehreä ja kukkiva. Toimenpiteiden tarve oli Laatusen mukaan yllättävän vähäistä. Rikkakasveja ei juuri ollut. Vähäiset rikkakasvit on poistettu kitkemällä kerran kuussa. Istutetuista kasveista maahumala oli ainoa, joka aiheutti vaivaa. Se valtasi liikaa alaa ja sitä piti kitkeä pois. Maahumalat poistettiinkin ensimmäisenä syksynä. 

Ässäkeskuksen istutuksen perennat on jätetty talventörröttäjiksi, eikä niitä ole leikattu keväällä alas. Ruohovartiset kasvit ovat saaneet kuihtua ja maatua paikoilleen. Kuihtuneita sipulikasvejakaan ei ole keväällä poistettu, mutta narsissien kuivuneita osia on taivuteltu muiden kasvien lehvästön alle piiloon. 

Dynaamisten istutusten hoito vaatii Laatusen mukaan vahvaa osaamista ja ammattitaitoa. Hän vertaa sitä lumenauraukseen: se on helppoa, kun sen osaa. Osaamaton auraaja taas voi aiheuttaa paljon vahinkoja. Ammattilainen saa hoitotyön näyttämään helpolta, vaikka se todella vaatii kokemusta, sekä silmää ja ajatusta. Kasvintuntemus on kaiken A ja O. Pidemmällä aikavälillä Laatunen odottaa dynaamisten istutusten vähentävän hoidon kustannuksia verrattuna tavanomaisiin istutuksiin. 

Laatunen toivoo, että samaa ajatusmaailmaa luonnonmukaisuudesta voitaisiin soveltaa myös nurmikoiden hoitoon. Nurmikoiden kuivia ja helposti kulottuvia osia on turhaa ylläpitää väkisin raskaalla hoidolla nurmina, kun niissä menestyy vähällä hoidolla luontainen, matala ja kukkiva ketokasvillisuus.  

Heidi Kiuru: Hoidon jatkuvuus on tärkeää 

Viher-Pirkalla on kokemusta jo useammasta dynaamisen kasvillisuuden kohteesta. Hoitotöiden työnjohtaja Heidi Kiuru toivoo, että luonnonmukainen rakentaminen ja dynaamiset istutukset yleistyisivät. Hänen mukaansa se vaatii kuitenkin tiedottamista ja ajatusmaailman muutosta sekä viheralalla että yleisemmin.  

Viher-Pirkan rakentama ja takuuhoitama Munkkiniemen Koneen Townhouse -asuntopihojen dynaaminen istutus. Kasvualustaa mahtui tälle aurinkoiselle paikalle vain ohut kerros, joten paikalle suunniteltiin matalaa paahdekasvillisuutta. Kuva: Aino Karilas 

Viher-Pirkan rakentamia ja hoitamia dynaamisen kasvillisuuden kohteita on jo kolme. Munkkiniemen Kone Townhouse -asuntojen edustalle istutettiin keväällä 2019 Aino Karilaan (Sitowise) suunnittelema paahdeistutus. Sompasaaren yhteisöllisen kerrostalon Sumpin kattopihan lähtökohtana oli Pentti Peurasuon suunnitelma, istutussuunnitelma on Heidi Kiurun muokkaama ja istutukset tehtiin 2019. Kaupunkiympäristötalon kattopuutarhan laaja Pia Kuusiniemen (LOCI) suunnittelema kokonaisuus istutettiin kesäkuussa 2020.  

Kaikissa kolmessa kohteessa istutukset ovat lähteneet hyvin kasvuun. Esimerkiksi Munkkiniemen Koneen paahdeistutus muodostui nopeasti peittäväksi ja se ollut pörriäisten suosiossa. Kiurun mukaan haasteena kohteessa on ollut ahomansikka, joka on levinnyt paahdeistutuksesta liiankin innokkaasti rönsyten myös kiveys- ja nurmialueille. 

Viher-Pirkan hoidossa olevien dynaamisten istutusten kohteissa käydään kohteesta ja vaiheesta riippuen 2-4 viikon välein. Kohteissa käydään mieluummin tiheästi ja hoidetaan pienillä toimenpiteillä kuin harvoin ja isoilla toimenpiteillä. Tämä tukee myös kasviyhdyskunnan ja muun eliöstön kehittymistä mahdollisimman vähäisillä häiriöillä. 

Kiurun mukaan dynaamisten istutusten hoito ei sinänsä ole vaikeampaa kuin muidenkaan istutusten, mutta henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista. Hoitajan täytyy osata ennakoida istutuksen kehittymistä, käyttää silmää ja tietää mitkä kitkeä. Kesätyöntekijöitä ei voi lähettää kitkemään. Paras ratkaisu on, että sama henkilö käy aina tietyssä kohteessa. 

Viher-Pirkan työntekijät pitävät Kiurun mukaan dynaamisten istutusten hoitoa kiinnostavana työtehtävänä. Pyrkimyksenä on, että sama tiimi sekä istuttaa että hoitaa. Tämä auttaa sitouttamaan ja tekemään työtä merkitykselliseksi.  

Kiurun mukaan alkuvaiheessa dynaamisissa istutuksissa tarvitaan lähinnä kastelua, sitten jonkin verran kitkentää. Keväällä talventörröttäjät on leikattu alas, jos näin on sovittu. Kitkennässä tärkeintä on ollut puuvartisten kasvien siementaimien poistaminen.  

Dynaamisten istutusten hoito ei Kiurun mukaan vaadi resursseja sen enempää kuin tavallistenkaan, mutta hoitajien pitää olla ammattitaitoisia. Hoito on työntekijöille mielekkäämpää, kun istutusta kehitetään joustavasti eikä kiinnitetä niin paljon huomiota esimerkiksi yksittäisiin kuolleisiin taimiin, vaan annetaan istutuksen korjata myös itse itseään. Kaiken ei tarvitse dynaamisissa istutuksissa olla niin sliipattua ja nypittyä, mutta hyvin suunniteltuina ja hoidettuina niistäkin välittyy viesti, että alue on hoidettu.  

Viher-Pirkan tiimillä oli Kaupunkiympäristötalon kattopuutarhassa istutettavana noin 60 000 taimea. Kuva: Heidi Kiuru 

Kiurun mukaan suunnittelijan ammattitaito on myös ylläpidon näkökulmasta todella tärkeää. Onnistuneet kasvivalinnat ja yhdistelmät helpottavat ylläpidon työtä. Ammattitaitoa vaaditaan suunnittelijan, rakentajan ja ylläpitäjän lisäksi myös tilaajalta. Vastaanotossa ja kasvuunlähtökatselmuksessa on tärkeää määritellä, mikä on istutuksen hyvä tila ja vaadittu taso. 

Hoidon jatkuvuus on aina viheralueilla tärkeää ja tämä korostuu Kiurun mukaan erityisesti dynaamisten istutusten suhteen, kun kyseessä on uudenlainen tapa tehdä. Riskinä on takuuajan hoidon päättyessä se, että kohde siirtyy esimerkiksi kiinteistöhuollolle, jossa ei välttämättä ole viheralan ammattilaisia. Dynaamisten istutusten kannalta on erittäin tärkeää, että tieto siirtyy tekijän vaihtuessa hyvin, ettei istutusta vahingossa vaikkapa leikata nurmena. 

Kirsti Oksanen: Tarvitaan ajattelutavan muutosta 

Helsingin kaupungin kesäkukkaistutuksien suunnittelusta vastaava Kirsti Oksanen suunnitteli Kaupunginpuutarhan dynaamisen kasvillisuuden koealueen Staran varikon pihan keskiosaan. Kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta koostuva noin 150 m2 istutus toteutettiin kesällä 2020.  Kolme erityyppistä kasvualustaa sekoitettiin Staran kierrätysmaista ja ostomullasta. Kasvualustareseptien laatimisesta vastasi Anu Riikonen (Sitowise).  

Kaupunginpuutarhan dynaamisen kasvillisuuden koealueella kukinta oli runsasta ja näyttävää jo ensimmäisellä kasvukaudella. Kuva syyskuulta 2020. Kuva: Aino Karilas 


Osa kasveista istutettiin myöhemmin ja pieninä taimina. Voi olla, että ne eivät tule menestymään ja täydennysistutuksia voidaan niiden osalta tarvita tulevana kesänä. Syksyllä perennojen lomaan istutettiin muun muassa tulppaanien sipuleita, joita kanit ja rotat kaivoivat ylös. Loppusyksystä lisättiin kaniaita. Keväisistä kasvitieteellisitä tulppaaneista kannattaa luopua, kun ne tulevat todennäköisesti jatkossakin syödyiksi. Oksasen mukaan koealue on Kaupunginpuutarhan keskipihalla silmien edessä koko ajan ja tekisi mieli kitkeä, nyppiä ja ohjata kasvua vähän väliä. Koska kyseessä on dynaaminen istutus, ei sitä kuitenkaan haluta hoitaa ”liikaa”, vaan enemmänkin ohjailevasti. Hoitoon täytyy siis löytää sopiva tasapaino. Ensimmäisenä vuotena kierrätyskasvualustoista nousi yllättävän vähän rikkakasveja ja kitkentää tarvittiin suhteellisen vähän. Istutetut kasvit tekivät siementaimia (esimerkiksi ahopäivänkakkarat, bellikset ja musta sarviorvokki), joiden annettiin levitä ja olla rauhassa. Keväällä katsotaan miltä kokonaisuus näyttää, ja täytyykö siementaimia harventaa.  

Oksasen mukaan dynaamisten istutusten hoito vaatii ajattelutavan muutosta. Hoidolla ei yritetä väkisin pitää istutusta suunnitelman mukaisena, vaan annetaan istutuksen elää ja muuttua. Kaupunginpuutarhalla on esimerkiksi ruusutarhan suhteen vahvat perinteet suunnitelman mukaisuuden ylläpitämisestä. Dynaamisessa istutuksessa suunnitelma on vain lähtökohta istutuksen kehittymiselle. Myös Oksanen näkee jatkuvuuden tärkeäksi dynaamisten istutusten hoidossa. Kaupunginpuutarhalle onkin tulossa jo istutusvaiheessa mukana ollut henkilö vastaamaan alueen hoidosta tulevana kesänä.  

Kaupunginpuutarhan dynaamisen istutusalueen hoitoa helpottavat istutuksen eri osia rajaavat käytävät. Kuva: Aino Karilas 

Uutta ajattelua Oksasen mukaan vaatii myös se, että istutusta ei ole tarkoitus lannoittaa säännöllisesti. Ruohovartiset kasvit on tarkoitus leikata alas ja silputa paikoilleen kevättalvella. Silppu toimii maatuessaan luontaisena lannoitteena ja tukee maaperän ja sen eliöstön luontaista toimintaa. Keväisten kukkasipuleiden ja silputtujen kasvinosien yhteensopivuus mietityttää. 

Oksasen mukaan on jännittävää päästä seuraamaan, miten perennojen alasleikkaus sujuu ja miten se vaikuttaa istutukseen. Oikea leikkauskorkeus on tärkeää ja kasvien erilaiset ominaisuudet pitää huomioida. Kaupunginpuutarhan istutuksessa esimerkiksi sulkapiiska pitää leikata vähän korkeammalta, ettei häiritä versojen kehittymistä. Kuitenkin alasleikkaus pitäisi tehdä tehokkaasti eikä liikaa yksittäisten kasvien kanssa pusaten. Paras käytännön totutustapa leikkaamiseen ja silppuamiseen on vielä pohdinnassa. Eri työtapoja testataan lumien sulettua, ja parhaat otetaan jatkoon.  

Yhteistyöllä ja ammattiylpeydellä eteenpäin 

Dynaamisten istutusten oletettavasti vähäinen hoitotarve tarkoittaa kuitenkin myös vaatimuksia hoidon laadulle. Sekaistutuksessa rikkakasvien erottaminen on paljon haastavampaa kuin yksilajisissa istutuskuvioissa. Kasvintuntemus ja ammattitaito ovat todella tärkeitä. Vaikka hoitoa siis tarvitaan vähän, tulee hoidon laadun olla korkea.  

Suunnittelijan, rakentajan ja ylläpidon yhteistyö jo suunnitteluvaiheessa on hyvä keino tiedonvaihtoon ja onnistuneeseen lopputulokseen. Keskustelemalla jo luonnosvaiheessa voidaan triplata käytössä olevan tiedon ja kokemuksen määrä. Etenkin uudenlaisia dynaamisia istutuksia suunnitellessa on tärkeää koota kaikki mahdollinen osaaminen saman (etä)pöydän ääreen. 

Hyvät kokemukset dynaamisten istutusten hoidosta rohkaisevat eteenpäin. Uuden opettelu voi olla haastavaa, mutta se lisää myös työn mielekkyyttä ja etenkin ammattiylpeyttä. Kun osaamistaan pääsee hyödyntämään ja istutuksen kehittymistä seuraamaan, saa työkin lisää merkityksellisyyttä. 

Dynaamisten istutusten alkuvaiheen kehittymisestä ja hoidosta on tulossa lisätietoa vielä tämän vuoden aikana: HAMKin hortonomiopiskelija Suvi Maaranen on laatimassa opinnäytetyötään aiheesta.  

Teksti ja kuvat: Aino Karilas. Kirjoittaja on hortonomi AMK ja maisema-arkkitehti, joka vetää Sitowisen ekologisen maisemasuunnittelun tiimiä. 
Juttu on julkaistu Viherympäristö-lehdessä 3/2021.