Kaluston hallinnalla tehoa työhön

Kysyimme kokeneelta kalustopäälliköltä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat koneiden ja laitteiden hankintapäätöksiin, ja mitä kaluston kehittyminen merkitsee käytännössä.

VRJ Group -yrityskonserni tekee monipuolisesti erilaisia rakentamisen töitä: viheralan töitä, purku- ja maanrakennustöitä sekä kunnossapidon katu- ja viheralueiden urakointia.  

Yritys työllistää yhteensä 350 henkeä. Koska työt ovat moninaiset ja toimintakenttänä koko Suomi, tarvitaan paljon erilaisia koneita, jotta työt pyörivät. 

Tuotantopäällikkö, kalustopäällikkö sekä kunnossapidon aluepäällikkö Pekka Koskella on kymmenen vuoden kokemus kaluston hankkimisesta. Mikä siinä on tärkeintä?