Lohjan asuntomessujen kumppanuuskorttelissa KESY-tavoitteiden saavuttaminen oli haasteellista

Asuntomessualueen kerrostalokorttelin, ns. kumppanuuskorttelin toteutti kolme rakennuttajaa; Suomen Hoivatilat tilat ikääntyneille sekä lapsille päiväkodin, TA-yhtiöt asumisoikeuskerrostalon ja Lohjan vuokra-asunnot vuokrakerrostalon. Nomaji maisema-arkkitehdit suunnitteli yhteispihan, jolle oli asetettu KESY-tavoitteita.

Tavoite yhteiskäyttöpihasta Lohjan asuntomessuilla toteutui KESY-tavoitteiltaan osittain. Yleissuunnitelma laadittiin koko korttelin alueelle, mutta toteutussuunnittelu laadittiin vain Lohjan 2021 asuntomessuille valmistuneelle korttelinosalle, joka käsittää kolme tonttia. Pihakokonaisuutta määrittelevät vahvasti Suomen Hoivatilojen kiinteistön käyttäjien tarpeet. Koska pihan käyttäjiä ovat hoivakoti ja päiväkoti, piha-alue aidattiin omaksi kokonaisuudeksi. Aidat asettavat fyysiset ja esteettiset rajat kolmen kiinteistön pihan kokonaisuudelle.