Niittyjä eroosioherkkiin kohteisiin

Niityt ja kedot ovat yleistyneet nopeaa tahtia erityisesti väyläalueilla ja hulevesiuomien varsilla. Tämä on sekä ylläpidon että luontoarvojen kannalta hieno asia. Paikoin on kuitenkin huomattu, että hietaisia ja köyhiä niittykasvualustoja voi olla vaikea saada pysymään paikallaan jyrkissä rinteissä. Mikä neuvoksi?

Varsinkin väyläympäristössä lähes kaikki kasvualustat ovat kallellaan johonkin suuntaan. Hulevesiuomien ympäristöissä on samoin tasamaata harvoin. Niityt ja kedot ovat erinomainen ratkaisu tällaisten alueiden kasvittamiseen, sillä muutaman alkuvuoden jälkeen leikkuukertoja vaaditaan vain yksi tai kaksi, eikä ylläpitoa tarvita paljoakaan. Tämän tyyppisillä alueilla on myös usein luontevaa hyödyntää paikallinen maa-aines kasvualustaan jopa sellaisenaan.